پیشنهاد دولت روحانی برای حذف بیمه اجباری کارگران


قانون کار
 

دولت روحانی در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار با تغییر ماده ۲۱ ، الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، این روزها شاهد هستیم که هر روز تعداد قراردادهای موقت بیشتر و بیشتر می‌شود. قراردادهای موقت کار از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی - اقتصادی کشور است. بحران بیکاری از عوامل تشدید نابسامانی در قراردادهای موقت کار بوده است. نامتوازن بودن میزان عرضه و تقاضای نیروی کار موجب سوءاستفاده از قراردادهای موقت و نارسایی در صیانت از حقوق جامعه کارگری شده است. یکی از مواردی که در لایحه جدید اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفته است ماده 21 قانون کار است.تهیه کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در طرح پیشنهادی خود قصد دارند با تغییر در ماده 21 قانون قانون کار ماجرا را به سود کارفرمایان تغییر دهند که این کار از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره 2 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.در متن پیشنهادی صحبتی از قانون الزامی بودن پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار نیست و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری برای جامعه کارگری باشد.

متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:

بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند «ز» در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.در صورتی که متن بند «ز» ماده 21 به شیوه جدید لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، در بهترین حالت هیچ تغییر جدیدی در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنی هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی بند «ز» وجود ندارد. بند «ز» نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شد و از همان ابتدا این بند با مخالفت جدی کارگرانی  مواجه شد چرا که آنها معتقد بودند به دلیل برتری نسبی کارفرمایان بر روابط کار، همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد. چنانچه بازهم متن بند «ح» ماده 21 به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، این بار کارگران باید انتظار سخت‌تر شدن شرایط تامین امنیت شغلی خود را داشته باشند. بند «ح» نیز درست مانند بند قبلی، نخستین بار درسال 86 و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده 21قانون کار اضافه شده است در خصوص تاثیرات مخرب آن بر امنیت شغلی کارگران باید گفت: دست برقضا از همان سال تصویب تاکنون در نظر کارگران این بند به عنوان بهانه‌ای قلمداد شده است که کارفرمایان می‌توانند با تمسک به آن در هر زمان و در هر لحظه، خواستار قطع همکاری و فسخ قرارداد کار بشوند اما نکته حائز اهمیت در اصلاحیه اصرار و تاکیدی است که از سوی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بر استفاده از عبارت «الزامات قوانین و مقررات» به عنوان یکی از شرایط فسخ قرارداد کار داشته اند. در صورتی که تبصره«طـ» ماده 21 نیز طبق پیشنهاد نویسندگان لایحه به تصویب مجلس برسد، امکان هر گونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف از کارگران اخراجی که معتقدند کمیته انظباطی در رسیدگی به پرونده آنها دچار خطا شده از بین خواهد رفت.به گزارش تسنیم، متن کنونی ماده 21 قانون کار مشتمل بر 6 بند (الف، ب، ج، د، هـ، و ) و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل است: «قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف - فوت کارگر

ب - بازنشستگی کارگر

ج - از کارافتادگی کلی کارگر

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .

و - استعفای کارگر

ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

تبصره - کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهدو در صورتی که حداکثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء و  انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد».متن پیشنهادی لایحه دولت در مورد اصلاح ماده 21 به شرح ذیل است:بندهای «ز» و «ح »ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تصره یک اصلاح می‌شود :

ز – توافق بین کارگر و کارفرما

ت – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.

ط – فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 – موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه‌ای ذیربط ، رئیس کل دادگستری ، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی  از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

تاریخ :1395/7/25


افزایش بیکاران مشکل بزرگ اقتصاد ایران است


خبرگزاری فارس: افزایش بیکاران مشکل بزرگ اقتصاد ایران است/ نگران رشد اقتصادی پایین در سال‌های آینده هستیم

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بیکاران و افزایش آنها مشکل بزرگ اقتصاد ایران است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان دور هشتم اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد ما با مشکل روبه‌رو است، گفت: اگر چه امسال از رکود خارج می‌شویم، ولی رشد اقتصادی پایین است. وی اظهار داشت: این نگرانی وجود دارد که رشد اقتصادی پایین در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.خوانساری تصریح کرد: وجود بیکاران و افزایش آنها مشکل بزرگ اقتصاد ایران است.رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ما باید در اتاق ایران با هم‌فکری و کار کارشناسی درصدد رفع مشکلات اقتصادی گام برداریم.وی تصریح کرد: اتاق ایران در اقتصاد کشور جایگاه خوبی یافته است و اگر این همدلی بین اعضا حفظ شود، قطعاً نقش اساسی در اقتصاد کشور خواهیم داشت.خوانساری بیان داشت: بنابراین با اخلاق‌مداری و کمک اعضا و هیأت رئیسه اتاق قطعاً می‌توان در ارائه راهکارهای اقتصادی مؤثر بود.


تاریخ :1395/7/25
 دستور حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیونی رسماً صادر شد


 
یارانه
 

هیات دولت آیین نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، رقم ۳۵ میلیون تومان شامل خانوارهای ۴ نفره به پایین است و برای خانوارهای بالاتر این رقم افزایش می یابد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هیأت وزیران در جلسه‌های 1395/5/31، 1395/6/3 و 1395/6/28 به پیشنهاد شماره 646813 مورخ 1395/5/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

*آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور*

*ماده1ـ*در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

*الف ـ سازمان:*سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.

*ب ـ کارگروه ملی:*کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

*پ ـ کارگروه استانی:*کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 1394/2/19.

*ت ـ تبصره (14):*تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور.

*ث ـ دامنه شمول برای جزء (1) بند (د) تبصره (14):*اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان.

*ج ـ دامنه شمول برای اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14):*واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت‌های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه‏ گذاری ثابت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.

*چ ـ بانک عامل:*بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.

*ح ـ بانک پرداخت‌کننده تسهیلات:* کلیه بانک‌های عضو شبکه بانکی کشور که بهواحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می‏کنند.

*خ ـ تسهیلات موضوع آیین‌نامه:*تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می‌یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می‌گردند.

*د ـ نتیجه گرا:*اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می‌کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

*ماده2ـ*منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‏ ها ـ مصوب 1388 ـ در سال 1395 به ترتیب زیر توسط شرکت‌های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود:

*الف ـ*به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال 1395 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (350ر393) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر213) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر750ر17) ریال می­باشد، به صورت علی‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*ب ـ*شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ریال و برای کل سال 1395 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر80) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (000ر000ر000ر667ر6) ریال به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*تبصره ـ*قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد  (500ر1) ریال برای هشت ماه گرم سال می‌باشد.

*پ ـ*وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد  (000ر000ر000ر000ر22) ریال می‌باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (000ر000ر000ر833ر1) ریال به صورت علی ‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر22) ریال را در طی سال 1395، برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (12ـ 520000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه­های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می‌نمایند ششصد و هفت (607) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا  هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می‌باشد. نیروگاه‌های فوق ­الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی ده (10) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه­ها براساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه­ها صورت خواهد گرفت.

*ت ـ*شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (10) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

*ث ـ*شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت‌های خود مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت‌های خود را نیز به حساب ذی‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌های فوق‌الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب‌های تمرکز وجوه شرکت‏های مرتبط و واریز به حساب سازمان می‏باشد.

*تبصره ـ*در صورت تغییر قیمت حامل‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

*ماده3ـ *سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (14) را از محل ردیف‌های یارانه ‏ای بودجه عمومی تأمین نماید.

*ماده4ـ *تا مبـلغ چهارصـد و بیست ‌هزار و چهارصد و هشـتاد میلیارد (000ر000ر000ر480ر420) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

*ماده5 ـ*به منظور اجرای بند (الف) تبصره (14)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی که حذف می‏ شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

*تبصره ـ*در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (14)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (000ر000ر350) ریال موضوع اجزاء (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر می‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می‌یابد.

*ماده6 ـ*سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

*ماده7 ـ*به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر48) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

*تبصره ـ*مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد.

*ماده 8 ـ*در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند(الف) تبصره (14)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (000ر000ر000ر590ر15) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:

*تبصره ـ*اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و درچارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.

الف ـ اعتبار جزء ‌(1) بند (د) تبصره (14) به شرح جدول یادشده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.

*تبصره1ـ*در راستای اجرای کامل جزء (1) بند (د) حداقل (40) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (18) تا (35) سال و حداقل (20) درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.

*تبصره2ـ*بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب ـ سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (2) و سایر بنگاه‌های موضوع جزء‌(3) بند (د) تبصره (14) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

*تبصره1ـ*توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می‌گردد.

*تبصره2ـ*منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی (ردیف (3) و بخشی از ردیف (2) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره 26091 مورخ 1395/3/4 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (82) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ ، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.

با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذنماید.

*ماده9ـ *دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین‏نامه بوده و هر سه ماه یک‌بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌کنند.

*ماده10ـ*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور این مصوبه را ابلاغ کرد.

تاریخ :1395/7/7

 

زمان واریز یارانه نقدی شهریور ماه


به گزارش صبحانه، طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، شصت و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه سال جاری پنج‌شنبه 25 شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.رقم یارانه نقدی بدون تغییر و معادل ماه های گذشته 45500 تومان خواهد بود؛ یارانه بگیران از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا مرداد ماه سال جاری سه میلیون و سه هزار تومان یارانه دریافت کرده اند.


پرداخت یارانه تصمیم غلطی است‌/ ردیف بودجه‌ای برای حمایت از ‌صادرات غیرنفتی نداریم

 
 
نشست خبری وزیر صنعت،معدن،تجارت
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پرداخت یارانه تصمیم غلطی است زیرا نصف این مبلغ پرداختی می‌تواند به ساخت زیرساخت، صنایع، جاده‌سازی و مواردی از این دست کمک کند و صنعت را فعال کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت پرهیز از خام‌فروشی در کشور اظهار داشت: اینکه بتوانیم برای مردم کاری انجام بدهیم توفیقی بزرگ است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید گفت که بارها به مسئله جلوگیری از صدور مواد خام تأکید شده ‌و باید از این مواد ایجاد ارزش افزوده داشته باشیم.وی افزود: باید از منابع موجود در کشور به بهترین نحو ممکن استفاده ببریم که در این راستا نفت و گاز باید با هدف و در راستای توسعه به مواد ارزشمندتری تبدیل شود.نعمت‌زاده تصریح کرد: وضعیت خصوصی‌سازی در کشور رویه درستی نبوده به‌طوری که در 10 سال اخیر بیش از 55 درصد از بخشی که خصوصی‌سازی شده به‌سبب رد دیون بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع پرداخت یارانه‌ها گفت: پرداخت یارانه تصمیم غلطی است زیرا نصف این مبلغ پرداختی می‌تواند به ساخت زیرساخت، صنایع، جاده‌سازی و مواردی از این دست کمک کند و صنعت را فعال کند.نعمت‌زاده افزود: استان مرکزی قابلیت‌های بسیاری دارد و حدود 4 تا 5 درصد از صنعت کشور در این استان متمرکز است و از امکاناتی مانند جاده‌های سراسری و مسافت کم از مرکز کشور برخوردار است.وی ادامه داد: مبحث اقتصاد مقاومتی به‌معنی چکیده مثبت تجارب اقتصادی کسب شده بعد از انقلاب است و در باب اقتصاد انسجامی کامل در بحث فرایندهای اقتصادی تشکیل شده و مجمعی در این راستا شکل گرفت و با نظارت مقام معظم رهبری این مقوله به تصویب رسید، در نهایت باید گفت که اقتصاد مقاومتی چکیده همه خوبی‌هاست.وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: می‌توانیم از ظرفیت یارانه‌ها به‌منظور افزایش تولید و بهره‌بری، ایجاد اشتغال، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی استفاده کنیم زیرا که باید از 20درصد ظرفیت یارانه در راستای کمک به نیازمندان و از 80 درصد آن در این زمینه‌ها استفاده شود.نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید خام‌فروشی را متوقف و در عوض از صادرات غیرنفتی حمایت کنیم، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی تا کنون هیچ ردیفی برای حمایت از این صادرات در نظر گرفته نشده و برای دستیابی به پیشرفت باید به مسیر صحیح همانند کشورهای چین و کره بازگردیم.وی بیان کرد: اجرایی شدن بخشی از بحث موانع رفع تولید نیازمند ردیف‌بندی و تخصیص بودجه است، همچنین مقرر شد که دولت 50 درصد از هزینه‌های تحقیقات واحدهای کوچک را در صورت نتیجه‌بخشی طرح پرداخت کند و برای کل تحقیقات بخش خصوصی کشور مبلغ 20 میلیارد ریال اختصاص داده شده و باید گفت مسائل این‌چنین در مقیاس با پرداخت یارانه از اولویت مهم‌تری برخوردارند.


تاریخ :1395/6/25

 

چهره‌ خودروسازی کشور را تغییر می‌دهیم/ صحبت از قاچاق برخی دوستان را ناراحت کرد


 
خبرگزاری فارس: چهره‌ خودروسازی کشور را تغییر می‌دهیم/ صحبت از قاچاق برخی دوستان را ناراحت کرد
 

وزیر صنعت با بیان اینکه صحبت‌های من درباره قاچاق، برخی دوستان را ناراحت کرد گفت: فساد باید از اقتصاد کشور ریشه کن شود.به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت زاده در مراسم افتتاح خط تولید جدید سامسونگ در ایران اظهار داشت: گاهی راجع به قاچاق صحبت می کنیم که برخی دوستان ناراحت می شوند اما باید توجه کرد که یکی از نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری، موضوع مبارزه با قاچاق است.وی تصریح کرد: اگر جلوی قاچاق گرفته نشود، تولید ضربه می خورد.وزیر صنعت با تاکید بر لزوم ریشه کنی فساد در اقتصاد ملی، گفت:اگر این اتفاق نیفتد سرمایه گذار جرأت حضور در بخش تولید را نخواهد داشت.نعمت زاده افزود: در این راستا دستوراتی از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شده و ما هم این موارد را دنبال می کنیم.وی در ادامه از برنامه عوض شدن چهره صنعت خودروسازی کشور خبر داد و گفت:عده‌ای منتقد صنعت خودروسازی کشور هستند که حق با آنهاست و چهره خودروسازی کشور باید تغییر کند.وی افزود: تصمیم داریم طوری چهره صنعت خودروسازی را تغییر دهیم که همه به سوار شدن به خودروی داخلی افتخار کنند.وزیر صنعت تاکید کرد: صنعت خودروسازی ایران باید به یک بخش صادرکننده خوب تبدیل شود.


تاریخ :۹۵/۰۶/۰۷
 

 

زندگینامه پدر استقلال نیکاراگوئه، قهوه و یک لوح اشعار ماناگوآ، هدیه سانتوس لوپز به ظریف


 
خبرگزاری فارس: زندگینامه پدر استقلال نیکاراگوئه، قهوه و یک لوح اشعار ماناگوآ، هدیه سانتوس لوپز به ظریف + فیلم
 

وزیر خارجه نیکاراگوئه در حاشیه دیدار با همتای ایرانی خود، زندگینامه پدر استقلال نیکاراگوئه، قهوه و لوح اشعار این کشور را به ظریف اهدا کرد.به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به ماناگوآ، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران که در دومین مقصد سفرش به ٦ کشور آمریکای لاتین به ماناگوآ پایتخت نیکاراگوئه سفر کرده بود، شب گذشته با ساموئل سانتس لوپز همتای خود دیدار و راه‌های گسترش مناسبات دوجانبه را بررسی کرد. در حاشیه این دیدار سانتوس لوپز، زندگینامه پدر استقلال نیکاراگوئه، قهوه نیکاراگوئه و یک لوح اشعار این کشور را بعنوان هدیه تقدیم محمدجواد ظریف کرد که فیلم آن را مشاهده می‌کنید.ظریف پس از آن در مراسم ضیافت ناهار دولت جمهوری نیکاراگوئه حضور یافته و بعد از آن با دانیل اورتگا رئیس‌جمهور این کشور دیدار و درباره مناسبات دوجانبه گفت‌وگو کرد.وزیر خارجه ایران همچنین در ادامه سفر دوره‌ایش به آمریکای لاتین نیکاراگوئه را ترک و راهی اکوادور ایستگاه سوم این سفر شد.


تاریخ :۹۵/۰۶/۰۳

 

 

هیچ امتیازی به شرکت ترکیه‌ای داده نشده است/بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۱۲ هزار میلیارد تومان


خبرگزاری فارس: هیچ امتیازی به شرکت ترکیه‌ای داده نشده است/بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۱۲ هزار میلیارد تومان

 

وزیر نیرو با بیان این که همه روستاهای بالای ۱۰ خانوار تا آخر سال برق‌دار می‌شوند، گفت: در سه سال گذشته بیش از شش هزار مگاوات برق در قالب راه اندازی 38 واحد نیروگاهی وارد مدار شده است.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل ازصداوسیما، حمید چیت چیان وزیر نیرو در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در این مدت 1538 روستا برقدار شدند و در پایان سال همه روستاهای بیش از 10 خانوار برقدار خواهند شد.وی گفت: تلفات شبکه توزیع برق از 15 درصد به 10.7 درصد کاهش یافته است.وزیر نیرو با بیان اینکه 19 سد بزرگ در سه سال اخیر به بهره برداری رسیده است، افزود: این سدها چهار میلیارد مترمکعب آب ذخیره می کند.چیت چیان گفت: 150 هزار هکتار شبکه مدرن آبرسانی و زه کشی اجرا و به بهره برداری رسیده و بر اساس آن، 312 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.وی افزود: 3800 روستا که جمعیتی حدود دو میلیون و 800 هزار نفر را شامل می شوند از آب آشامیدنی بهره مند شده‌اند.وزیر نیرو گفت: سالانه یک و نیم درصد به میزان مصرف آب شرب و در ده سال گذشته سالانه به طور میانگین شش درصد به میزان مصرف برق افزوده شده است.چیت چیان افزود: امسال میزان مصرف برق در پیک مصرف 52 هزار و 693 مگاوات شد که در مقایسه با سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.وزیر نیرو اضافه کرد : در حالی که 5 درصد مصرف افزایش یافته اما سه هزار مگاوات پیک مصرف کاهش داشته است .وی گفت: در این سه سال 12 طرح آبرسانی بزرگ برای پوشش یک و نیم میلیون نفر اجرا شد و 26 تصفیه خانه فاضلاب شهری که سه میلیون و 600 هزار نفر را پوشش می دهد به بهره برداری رسید.چیت چیان اضافه کرد : 16 تصفیه خانه آب نیز که 2 میلیون هشتصد هزار نفر را پوشش می دهد در این سه سال به بهره برداری رسیده است.وزیر نیرو افزود: در برنامه ریزی های گذشته به محدودیت منابع آب در مکان یابی ایجاد صنایع، توجه نشده است و در برخی مناطق که محدودیت آب دارند، صنایع مصرف کننده آب ایجاد شده است.چیت چیان گفت: از حدود 8 سال پیش به این مسئله توجه و محدودیت منابع آب در مکان یابی ایجاد صنایع رعایت شده است.وی افزود: در مناطقی که محدودیت آب وجود ندارد دست وزارت صنایع را برای استقرار صنایع باز گذاشته ایم اما در مناطقی که محدودیت آب وجود دارد از این وزارتخانه درخواست شده که صنایع مصرف کننده منابع آب را به مکان های دیگر منتقل کنند.وزیر نیرو گفت: در برخی صنایع وابسته که به معادن وابسته هستند، هزینه انتقال صنعت به محل آب یا انتقال آب به محل صنعت، بررسی شده است و در مناطقی که نتیجه گرفته ایم که انتقال آب هزینه کمتری دارد، صاحب صنعت باید با هزینه خود آب را از دریا منتقل کند.آقای چیت چیان با بیان اینکه 90 درصد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید دامنه فعالیت خود در افزایش بهره وری آب در این بخش را گسترش دهد.وی گفت: امسال سه هزار و 500 میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی برای بهینه سازی مصرف آب قرار داده شده است.وزیر نیرو افزود: در بودجه عمومی دولت دو هزار میلیارد تومان برای افزایش بهره وری مصرف آب و تبدیل روش های سنتی به روش های نوین اختصاص یافته است.آقای چیت چیان گفت: 1500 میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یافت.وی با بیان اینکه میزان تبخیر آب به شرایط محیطی هر کشوری مرتبط است و نمی توان در آن تغییر چندانی ایجاد کرد، افزود: در سال های اخیر دمای کشور 1.1 درجه سانتیگراد افزایش یافته است.وزیر نیرو گفت: در دولت های هشتم، نهم و دهم شورای عالی آب فقط هفت بار یعنی در هر دولت دو بار تشکیل جلسه داد اما در دولت یازدهم این شورا تا کنون 17 بار جلسه تشکیل داده است.چیت چیان افزود: در این دولت شورای هماهنگی حوزه های آبریز نیز تشکیل شده است.وی با بیان اینکه محدودیت منابع آب میان منافع تعارض ایجاد کرده است گفت: وزارت نیرو تنها متولی مدیریت مصرف آب نیست بلکه در این زمینه به عزم ملی نیاز است.چیت چیان با بیان اینکه هدررفت آب در شبکه های آب رسانی شهری مختص کشور ما نیست افزود: در سفری که به یکی از شهرهای اروپایی داشتم بیش از 50 درصد میزان هدررفت آب در شبکه آبرسانی آن شهر بود اما آنها در منابع آب مشکلی ندارند.وی گفت: در برخی شهرها عمر برخی لوله ها 50 سال و برای یک درصد کاهش تلفات آب در شبکه آبرسانی به هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.وزیر نیرو افزود: این در حالی است که شرکت های وزارت نیرو درآمد و هزینه متعادلی ندارند و دولت نیز نمی تواند اعتبار چندانی برای حل این مسئله اختصاص دهد.چیت چیان گفت: البته مسئله هدررفت آب در شبکه های آبرسانی رها نشده که نمونه آن کار گذاشتن سیستم های کنترل فشار در شبکه هاست.وی افزود: با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت شهرها، برای تأمین آب این مناطق فقط نمی توان روی جلوگیری از هدررفت آب اتکا کرد بلکه باید انتقال آب نیز انجام شود.چیت چیان گفت: وزارت نیرو در بخش برق 32 هزار میلیارد تومان بدهکار است.وی افزود: بخشی از این بدهی به دلیل واگذار شدن تعداد قابل توجهی از نیروگاه ها در دولت گذشته به نهادهای گوناگون است، در صورتی که این نیروگاهها سرمایه وزارت نیرو بودند.وزیر نیرو گفت: 12 میلیارد تومان بدهی دولت مربوط به نیروگاه های واگذار شده است.چیت چیان افزود: امسال بر اساس قانون 7500 میلیارد تومان امکان انتشار اسناد خزانه اسلامی دارد که تاکنون 2400 میلیارد تومان را به وزارت نیرو داده اند که این وزارتخانه بخشی از بدهی های خود را پرداخته است.وزیرنیرو گفت : 12 هزار و 500 میلیارد تومان نیز اوراق تصفیه خزانه پیش بینی شده است که حدود سه هزار میلیارد تومان را وزارت نیرو می تواند استفاده کند.چیت چیان اضافه کرد : دو هزار و 200 میلیارد تومان نیز سال گذشته دولت ا زمنابع درآمدهای بخش برق برداشت و به پرداخت یارانه ها اختصاص داد که دولت پذیرفت امسال این مبلغ را از وزارت نیرو دریافت نکند.وی با بیان اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران کمتر از 12 هزار میلیارد تومان است گفت: در سال 94 هزینه تولید، انتقال و توزیع برای هر کیلووات برق 100 تومان برای وزارت نیرو بود در حالی که این وزارتخانه برق را به ازای هر کیلووات 60 تومان فروخت و از این مبلغ نیز 102 ریال برای هدفمندی یارانه ها برداشته شد.چیت چیان افزود: 50 تومان به ازای هر کیلووات برق دست وزارت نیرو را در سال گذشته گرفت.وی گفت: دولت نیز با محدودیت مالی روبروست و نمی تواند ما به التفاوت را به وزارت نیرو پرداخت کند در حالی که درآمد صنعت برق باید هزینه هایش را جبران کند.وزیر نیرو درباره برخی اظهارات مبنی بر صدور ضمانتنامه از طرف وزارت اقتصاد برای پرداخت پول شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه که درخواست ایجاد نیروگاه در کشورمان داده است، افزود: هیچ ضمانت یا مذاکره ای در این زمینه با این شرکت نشده و هیچ امتیاز ویژه ای به آن داده نشده است.چیت چیان گفت: البته در قانون تشویق حمایت از سرمایه گذاری خارجی، این ضمانت ها آمده و این قانون مربوط به 20 سال پیش است.وی افزود: برای سرمایه گذاران داخلی نیز این ضمانت ها وجود دارد.چیت چیان گفت: پیمانکاران سال‌های سال است که با وزارت نیرو کار می کنند، اما مشکل از زمانی آغاز شد که هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد، البته قانون هدفمندی اشکال ندارد بلکه مجریان آن را بد اجرا کرده اند.وی افزود: بیشترین راندمانی که در نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور وجود دارد 44 و نیم درصد است در حالی که شرکت ترکیه ای تضمین بیش از 50 درصد بهره وری را داده و متعهد شده است که قیمت برق را 15 درصد پایین تر از قیمت نیروگاه های دیگر کشور به وزارت نیرو بفروشد.چیت چیان گفت: تا کنون 35 هزار مگاوات برای بخش خصوصی مجوز تولید صادر کرده‌ایم، اما بخش خصوصی 11 هزار مگاوات آن را اجرا کرده است.وزیر نیرو درباره میزان تولید برق خورشیدی در کشور گفت: جهت گیری وزارت نیرو؛ خرید برق خورشیدی با قیمت مناسب برای تشویق سرمایه گذاران برق خورشیدی است.آقای چیت چیان افزود: در هفته دولت 22 مگاوات و تا پایان سال 100 مگاوات برق نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق رسانی کشور وارد می شود.وی گفت: برای تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی در برنامه ششم برنامه ریزی شده است و میانگین سالی یک هزار مگاوات برق خورشیدی وارد مدار خواهد شد.

تاریخ :1395/6/2

 


ارزش طرح های بانک مرکزی در بروجرد بیش از 6 هزار میلیارد ریال است

 

 سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد ارزش طرح های بانک مرکزی در استان لرستان را 12 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سهم بروجرد از این طرح ها بیش از 6 هزار میلیارد ریال است.

 
 

به گزارش ایرنا علی کورانی فر روز یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان در کارخانه زاگرش پوش بروجرد واقع در شهرک صنعتی این شهرستان افزود: سهم بیش از 55 درصدی طرح های بانک مرکزی در بروجرد نشان از توجه ویژه استانداری به بروجرد و ظرفیت بالای این شهرستان است.وی اظهار کرد: مدیران استان لرستان، مدیران واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی و فعالان عرصه های مختلف اعتقاد دارند که استانداری از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی استان دریغ نمی کند.سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد افزود: تلاش بر این است که چرخ واحدهای تعطیل نیز به حرکت در آید و این واحدها در مدار تولید و خدمات رسانی قرار گیرند.وی با گرامیداشت یادو خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: هفته دولت تداعی کننده روزهای پرشور خدمتگزاری دولت به ملت ایران است.

** لزوم ایجاد اورژانس در شهرک صنعتی بروجرد

مدیرعامل شهرک صنعتی بروجرد نیز در این نشست با اشاره به مصوبات نشست قبلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان اظهار کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده بانک های ملی، ملت و تجارت اقدامات اولیه را برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی بروجرد انجام داده اند.محمود روزبهانی افزود: برق شهرک صنعتی از یکم شهریورماه برای مرمت و نگهداری به اداره برق بروجرد تحویل داده می شود ولی اداره راه و شهرسازی هنوز نسبت به ایجاد دوربرگردان در ورودی شهرک اقدام نکرده است.وی ایجاد پایگاه بهداشتی درمانی و اورژانس در شهرک صنعتی بروجرد را ضروری خواند و گفت: در سال های گذشته کارگرانی در اثر کار مصدوم شده اند که تا رسیدن به شهر مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است.مدیرعامل شهرک صنعتی بروجرد افزود: وضعیت آسفالت شهرک صنعتی بروجرد خوب نیست و باید بازسازی شود.استاندار، مدیرکل تامین اجتماعی و مدیرکل هماهنگی استانداری لرستان نیز در این نشست حضور داشتند.بازدید از واحدهای صنعتی دارای مشکل از دیگر برنامه های استاندار لرستان می باشد.حدود 35 درصد صنایع استان لرستان در شهرستان بروجرد واقع شده اند که در جریان تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور تعدادی از این واحدهای صنعتی نیز دچار مشکل شدند.

تاریخ  :1395/5/31

 

دلایل حذف "اقتصاد مقاومتی" از برنامه ششم

 
ایرج ندیمی

 

مشاور سازمان برنامه‌وبودجه درباره اینکه چرا اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم لحاظ نشد،گفت:اقتصاد مقاومتی یک بسته مشخص است و مجلس نمی‌تواند آن را تغییر دهد،پس ارسال آن به مجلس توجیه ندارد و دولت به همین جهت در برنامه راجع‌به اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است.ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا)، با بیان اینکه موضوع برنامه ششم نسبت به سایر برنامه‌ها با چند تفاوت روبه‌رو است، گفت: پیش از این در مجلس نهم نمایندگان احکام دائمی برنامه را تصویب کرده بودند که بخش عمده‌ای از اهداف برنامه ششم توسعه در این احکام مشخص شده بود.مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: باید توجه کرد که برنامه ششمی که در مجلس دهم تصویب می‌شود شامل احکام دائمی نیز می باشد.ندیمی با اشاره به سیاست‌هایی که در موضوعات مختلفی چون تولید، آموزش، محیط زیست و ... در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده‌اند، گفت: بخشی از اهداف برنامه نیز در آن سیاستها مندرج شده است. برای بررسی کاستی‌های برنامه پیشنهادی دولت باید براساس این سیاستهای کلی قضاوت شود.مشاور سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درمورد برنامه ششم توسعه نیز رهبری معظم سیاستهایی کلی را ابلاغ کرده‌اند، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که یکی دیگر از ملاکهای قضاوت درمورد برنامه ششم، این سیاست ها هست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شده است.وی ادامه داد: دولت بخشی از احکام اجرایی برنامه را به مجلس ارائه کرده؛ زیرا براساس قانون اساسی الزامی به ارائه برنامه به مجلس نداشته است. دولت با هدف ایجاد هماهنگی با مجلس برای تصویب بودجه کشور این احکام را به مجلس فرستاده است.ندیمی تصریح کرد: برنامه زمانی می‌تواند اجرایی شود که چند نکته مشخص باشد. اولین نکته منابع درآمدی است؛ زیرا هر اولویت‌گذاری نیاز به اعتبارات و امکاناتی دارد که برای مثال اگر مشخص نشود چند میلیارد دلار درآمد ارزی داریم، برنامه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به صحبتهای برخی نمایندگان که معتقدند باید احکامی کمّی به برنامه ششم افزود، گفت: نکته دوم این است که احکام کمّی مرتبط با بیکاری، تولید، سرمایه‌گذاری و ... را می‌توان در سالهای اجرای برنامه در قانون بودجه لحاظ کرد.نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم اهداف موجود در برنامه را به صورت ریز مشخص کنیم؛ برنامه دیگر برنامه نخواهد بود و به بودجه تبدیل می‌شود، تصریح کرد: اگر این برنامه را در کنار سیاستهای کلی ابلاغ شده رهبری و سایر سیاستهای بالادستی و برخی قوانین مصوّب مثل حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق نگاه کنیم، مشکلی پیش نخواهد آمد.وی افزود: نماینگان مجلس باید در نظر داشته باشند که بخش عمده‌ای از مباحث مرتبط با برنامه را باید در بودجه کشور بررسی کرد.ندیمی در پاسخ به سوالی راجع‌به نسبت بین برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی خود یک بسته مشخص است و مجلس نیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد، ارسال آن به مجلس هیچ توجیهی ندارد و همچنین اقتصاد مقاومتی، سیاستی دائمی اما برنامه یک سیاست 5 ساله است لذا من فکر می‌کنم دولت به همین جهت در برنامه راجع‌به اقتصاد مقاومتی بحثی نکرده است.

تاریخ :1395/5/26

 

10کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در بروجرد کشف و ضبط شد

 

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: 10 کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه به همراه مقادیری مواد پیش ساز این نوع ماده مخدر در بروجرد کشف و ضبط شد.

 


سرهنگ علیرضا دلیری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با کسب خبر از فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر از نوع شیشه موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.به گفته وی ماموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی بروجرد با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه 2 قاچاقچی را در منزل آنها دستگیر کردند و آنها را به همراه مواد کشف شده تحویل مقامات قضایی دادند.فرمانده انتظامی بروجرد افزود: در چهار ماهه نخست امسال 187 سارق دستگیر و 595 فقره انواع سرقت در بروجرد کشف شده است.وی گفت: شهروندان بروجردی هنگام مسافرت یا ترک منزل خود هیچ یادداشتی روی درب منزل خود نگذارند زیرا این کار باعث سرقت منزل توسط سارقان می شود.

تاریخ :1395/5/25


یارانه مرداد «سه شنبه» واریز می‌شود

 
 
یارانه

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه مردادماه سه شنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد شصت و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مردادماه جاری ساعت 24 روز سه شنبه (26 مردادماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته 455 هزار ریال است. براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.

تاریخ :1395/5/24

۵ خط برای ۵ میلیون بیکار/بی‌اعتنایی "برنامه ششم" به بزرگترین بحران پیش‌رو کشور

 
بیکاری برنامه ششم

لایحه برنامه ششم توسعه برای بزرگترین بحران پیش روی کشور در سالهای آتی که بیکاری حداقل ۵ میلیون نفری و ورود ۵ میلیون بیکار جدید در سالهای آتی به بازار کار است، هیچ برنامه جامع و عملی نداشته و تمام طرح این لایحه برای بیکاران در ۵ خط خلاصه شده است.به گزارش خبرنگارخبرگزاری تسنیم اقتصادی ، "بحران بیکاری" به اذعان اکثریت قاطع مسئولان و کارشناسان طی سال های آتی بزرگترین بحران احتمالی پیش روی کشور خواهد بود اگر تدابیر جدی برای آن نشود. در حالی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران شمار بیکاران را حدود 3 میلیون نفر اعلام می کند که خبرهای غیر رسمی و اظهارات رسمی برخی دولتمردان از وجود 5 تا 6 میلیون بیکار در حال حاضر خبر می دهد.این در حالی است که طبق گزارش های رسمی برخی موسسات پژوهشی مرتبط با دولت، حداقل 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه بزودی وارد بازار کار می شوند.مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اخیراً گزارش هشدارآمیزی از تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منتشر و ضمن اعلام اینکه در سالهای اخیر اشتغالزایی در مردان از نوع شغل جدید نبوده، نرخ بیکاری بلندمدت فارغ‌التحصیلان را 49.2درصد اعلام کرد.در گزارش این موسسه تصریح شد: "با توجه به افزایش نرخ مشارکت و به‌خصوص نرخ مشارکت زنان طی چند فصل اخیر و همچنین توقف روند صعودی جمعیت غیرفعال به نظر می‌رسد تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرده است و به سمت جمعیت فعال روی آورده‌اند. محتمل است با توجه به بهبود روابط ایران در عرصه‌های بین‌المللی و تغییر جهت انتظارات عامه مردم و کاهش اثر مأیوس‌کنندگی طی فصول آتی شاهد افزایش عرضه نیروی کار باشیم که اگر اقتصاد قادر نباشد متناسب با این تحولات اشتغال جدید ایجاد نماید، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.مسئله مهم دیگری که می‌تواند طی فصول آتی تغییرات قابل ملاحظه‌ای در بازار کار ایجاد کند، مسئله افراد دارای تحصیلات عالی و بدون شغل است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در فصل دوم سال 1394 از 39.4 میلیون نفر جمعیت غیرفعال، 5.5 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی(فارغ‌التحصیلان و دانشجویان) هستند که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. همچنین بخش عمده‌ای از این جمعیت در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند. در صورت کاهش اثر مأیوس‌کنندگی این بخش از جمعیت و ورود آن به جمعیت فعال، بهبود قابل توجه در بخش تولید و به‌ویژه ایجاد شغل‌های نیازمند تحصیلات، برای مقابله با افزایش نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند."علیرغم اینکه دولت یازدهم طی سه سال گذشته طرح مشخص و جامعی برای مقابله با بحران بیکاری نداشته و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری در زمستان سال 94 به 11.8 درصد بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران شده است، در ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه هم هیچ برنامه جدیدی برای مقابله با بزرگترین بحران پیش روی کشور در سالهای آتی گنجانده نشده است. طبق گزارش جدیدی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است، "راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده  21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است."در ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: "برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد."بانک جهانی نیز در گزارش جدیدی از نرخ بیکاری 29.4 درصدی جوانان در ایران خبر داد و اعلام کرد، نرخ بیکاری جوانان در ایران بیشتر از 142 کشور جهان است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، با توجه به اشکالات متعددی که در لایحه برنامه ششم متصور است ، به نظر می رسد، مجلس دهم باید ضمن رد کلیات این لایحه خواستار تغییرات اساسی در برنامه ششم جهت حل معضلات اساسی کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود.

تاریخ :1395/5/24


سهم 57 درصدی بروجرد از پروژه‎های طرح اقتصاد مقاومتی لرستانخبرگزاری فارس: سهم 57 درصدی بروجرد از پروژه‎های طرح اقتصاد مقاومتی لرستان

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: سهم این شهرستان از مجموع پروژه‎های مطرح اقتصاد مقاومتی استان لرستان 57 درصد است.محمدرضا علوی‎زاده امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد اظهار کرد: سهم این شهرستان از مجموع 304 پروژه گنجانده شده در طرح اقتصاد مقاومتی استان لرستان 57 درصد کل پروژه‎ها است.وی عنوان کرد: برخی پروژه‎های نیازمند تسهیلات بانکی شهرستان بروجرد به منظور دریافت تسهیلات لازم به بانک‎های عامل معرفی شده‎اند.سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد به سفر روز گذشته استاندار لرستان به این شهرستان اشاره و عنوان کرد: 8 واحد تولیدی و صنعتی بدهکار و تملک شده از سوی بانک‎ها و 8 واحد در شرف تملک برای بررسی و رفع مشکل به استان معرفی شده‎اند که در جریان سفر استاندار مشکلات برخی از آنها بررسی و تعیین تکلیف شده‎اند.علوی‎زاده خاطر نشان کرد: یکی از اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی و جلوگیری از تملک آنها توسط بانک‎ها است.وی یادآور شد: مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان بروجرد با تزریق سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات مورد نیاز برطرف می‎شود و بسیاری از واحدهای غیر فعال با این اقدام به چرخه تولید باز می‎گردند.سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد با اشاره به مشکلات کارخانجات نساجی به عنوان یکی از کارخانجات بزرگ این شهرستان تاکید کرد: رفع مشکلات این کارخانجات از سوی مسئولان کشوری در حال پیگیری است.گفتنی است، کارخانجات نساجی یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی شهرستان بروجرد است که اوایل امسال به دلیل مواجهه با مشکلات مالی اقدام به تعدیل نیروی قریب به نیمی از کارگران خود کرد.همچنین شنیده‎ها از درخواست دریافت تسهیلات 50 میلیارد تومانی از سوی مدیران کارخانجات نساجی خبر می‎دهد.

تاریخ :1395/5/13

 


تداوم شب‌‌ «مصیبت عظمای» دولت در پرداخت یارانه به ثروتمندان/ اصلاحیه بودجه هم کارساز نشد

 
خبرگزاری فارس: تداوم شب‌‌ «مصیبت عظمای» دولت در پرداخت یارانه به ثروتمندان/ اصلاحیه بودجه هم کارساز نشد

 

نمایندگان مجلس نهم دولت را موظف کردند یارانه نقدی 3 دهم بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه را حذف کند اما این قانون تاکنون اجرا نشده و «مصیبت عظمای» دولت در پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان همچنان ادامه دارد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور که از اول خردادماه سال جاری برای اجرا به دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، مقرر کردند از ابتدای تیرماه سال 95 یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه حذف شود.طبق مصوبه نمایندگان مجلس نهم، در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

1- سی‌درصد (30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

2- سی‌وپنج درصد (35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

3- پانزده درصد (15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

4- بیست درصد (20%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

3- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

4- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

به گزارش فارس، امروز 13 مردادماه است و 44 روز از موعد مقرر شده برای حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی کشور می‌گذرد اما همچنان خبری از حذف یارانه نقدی ثروتمندان جامعه نیست.

سؤال اینجاست مسئولان دولت یازدهم که پیش از این شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمی خوانده بودند، چرا تاکنون اقدامی در راستای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام ندادند.

در این میان ناگفته نماند که دولت در لایحه اصلاحیه زودهنگام قانون بودجه 95 خواستار عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان جامعه شده است، البته این لایحه اصلاحیه پیشنهادات تأمل‌برانگیز دیگری نیز دارد که پیش از این بارها بدان پرداخته شده است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب پارلمان ریاست آن را بر عهده دارد، با کلیات این لایحه اصلاحیه مخالفت کرد تا دولت تدبیر دیگری در این زمینه بیندیشد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: دولت باید پاسخگوی چرایی تأخیر در اجرای صحیح قانون هدفمندی و حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی باشد، در حال حاضر بیش از 4 ماه از سال 95 می‌گذرد، اما تغییری در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نبوده‌ایم، دولت باید گزارش عملکرد خود درباره نحوه تخصیص اعتبارات را هر چه سریعتر به مجلس ارائه کند و ما منتظر گزارش دولت در این باره هستیم.

دولت یازدهم که از ابتدای شروع به کار خود مدام دولت قبل را به بی‌قانونی و عدم رعایت مقررات متهم می‌کرد، حال باید پاسخ دهد که چرا قانون مصوب مجلس برای عدم قطع یارانه نقدی ثروتمندان جامعه را حذف نمی‌کند تا شائبه سوءاستفاده از ابزار یارانه نقدی در آستانه انتخابات پیش نیاید؟!

نبود سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی مشکل اصلی واحدهای صنعتی بروجرد است

مدیرعامل شهرک صنعتی بروجرد گفت: نبود سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی مشکل اصلی واحدهای صنعتی بروجرد است.

 


به گزارش ایرنا رحیم روزبهانی روز سه شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بروجرد در کارخانه پارت لبن این شهرستان افزود: رفع مشکلات شهرک صنعتی بروجرد برای توسعه و سرمایه گذاری بیشتر در این مکان صنعتی ضروری است.وی اظهار کرد: در حال حاضر به جز مشکلات تسهیلات بانکی و نبود سرمایه در گردش، واحدهای صنعتی با مشکل برق و روشنایی معابر شهرک صنعتی نیز مواجه هستند.مدیرعامل شهرک صنعتی بروجرد افزود: به رغم تمام هزینه هایی که برای روشنایی معابر شهرک صنعتی انجام شده، هنوز اداره برق این طرح را برای تعمیر و نگهداری بعدی تحویل نگرفته است.وی ایجاد کنارگذر یا دوربرگردان برای دسترسی به شهرک صنعتی بروجرد را ضروری خواند و گفت: متاسفانه همواره تصادفات رانندگی در مسیر ورودی شهرک صنعتی بروجرد رخ می دهد.روزبهانی افزود: سیستم تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بروجرد مدتهاست با هزینه بالایی به بهره برداری رسیده ولی بدون استفاده باقی مانده است.وی اظهار کرد: هزینه حق انشعاب برای هر واحد صنعتی موجود در شهرک صنعتی میلیون ها تومان است که پرداخت آن از عهده مدیران صنایع خارج است.وی تعامل نکردن شرکت گاز با شهرک صنعتی بروجرد را از مشکلات این شهرک دانست و افزود: متاسفانه قطعی گاز واحدهای صنعتی به علت بدهی و بدون اطلاع قبلی بسیار زیاد است.در این نشست که با حضور استاندار و جمعی از مدیران کل ادارات لرستان برگزار شد، مقرر گردید تقاطع همسطح ورودی شهرک صنعتی بروجرد در مدت یک ماه احداث شود.همچنین مصوب شد طرح برق رسانی به شهرک صنعتی برای مرمت و نگهداری تحویل امور برق شود.شهرک صنعتی بروجرد با 67 واحد صنعتی در جاده بروجرد - خرم آباد واقع شده است.

تاریخ :1395/5/12

130میلیون یورو برای اجرای طرح توسعه نساجی بروجرد مصوب شد

 
بازوند

استاندار لرستان گفت: ۱۳۰ میلیون یورو برای اجرای طرح توسعه نساجی بروجرد و ۱۵۰ میلیارد تومان برای فولاد ازنا مصوب شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ازیروجرد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان که در شهرک صنعتی بروجرد برگزار شد با اشاره به فرصت انتخاب استان لرستان به‌عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: قرار است با رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان این استان به‌عنوان نمونه و الگو برای دیگر استان‌های کشور معرفی شود بنابراین همه مدیران باید در راستای رفع موانع و رونق تولید گام بردارند.وی با تصریح بر اینکه در صورت کم‌کاری مدیران باید از جایگاه خود عزل شوند، افزود: در صورت نیاز به افزایش تفویض اختیارات لازم به مدیران استانی این امر به اطلاع وزیر کشور خواهد رسید بر این اساس هر مدیری در استان که بخواهد در مقابل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و به‌درستی کار نکند بهتر است از مقام و جایگاه خود کنار رود.استاندار لرستان با اشاره به مشکلات کمبود برق واحدهای شهرک صنعتی بروجرد خطاب به معاون طرح و توسعه برق منطقه‌ای باختر عنوان کرد: سه استان همدان، مرکزی و لرستان زیر نظر شرکت برق باختر است و اگر قرار باشد مشکلات ما با این شرکت همچنان لاینحل باقی بماند با توجه به پایلوت بودن لرستان، ترجیح بر این است که استان لرستان در حوزه توزیع برق تحت نظر استان کرمانشاه قرار بگیرد.وی با تأکید بر لزوم داشتن نگاه ویژه به استان لرستان در مباحث اقتصادی توسط شرکت‌های خدماتی بیان کرد: شرکت برق باختر هیچ تحرکی در راستای رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی استان انجام نداده است و رویه آن‌ها مبنی بر دریافت اعتبار و پس‌ازآن ارائه خدمات رویه‌ای نادرست است چراکه مدیران نظام خود باید برای تأمین اعتبار تلاش کنند نه اینکه منتظر دریافت اعتبار و ارائه خدمت شوند.بازوند با ابراز تأسف از اقدامات نادرست شرکت برق منطقه‌ای باختر تصریح کرد: اگر قرار باشد اعتبار توسط ما تأمین شود که دیگر نیازی به مشارکت برق باختر نیست و این کار را یک پیمانکار نیز می‌تواند انجام دهد درحالی‌که شرکت برق باختر مبالغ میلیاردی سنگینی از واحدهای صنعتی اراک طلبکار است اما برای اخذ آن‌ها اقدامی نمی‌کند و در مقابل رفع موانع واحدهای استان لرستان مقاومت می‌کند که این اقدام مقاومت در برابر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.وی با اشاره به دیگر موانع و مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان از مدیران کل استانی خواست نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرده و گفت: احداث و بهسازی محور دسترسی به شهرک صنعتی بروجرد، رفع مشکل برق‌رسانی و گازرسانی به این شهرک و تقسیط بهای خدمات واحدهای صنعتی توسط شرکت‌های خدماتی باید در دستور کار قرار گیرد.استاندار لرستان خاطرنشان کرد: تعین تکلیف واحدهای بدهکار بانک‌ها ظرف سریع‌ترین زمان ممکن و ارائه مهلت زمانی به کارخانجات از شش ماه تا یک سال و نیز کاهش بهره بانکی تسهیلات از اقداماتی است که باید برای رفع موانع تولید در شهرک صنعتی بروجرد لحاظ شود.وی گفت: پس از 12 سال تعطیلی فولاد ازنا 150 میلیارد تومان تسهیلات در بانک مرکزی برای این واحد مصوب شده همچنین برای اجرای طرح توسعه نساجی بروجرد 130 میلیون یورو مصوبه دریافت شده است.


تاریخ :1395/5/12

 

هزار«سنگ» پیش پای صنعت لَنگ بروجرد/ یک شهر و هزار خرده مشکل لاینحل

ستاد تسهیل استان

 

شهرستان بروجرد که روزی صاحب بیش از ۶۰ درصد صنعت استان لرستان بود امروز با پایی لنگ از انواع سنگ‌های پیش پا به حیات نیمه‌جان خود ادامه می‌دهد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ازیروجرد، روزگاری نه‌چندان دور شهرستان بروجرد صاحب بیش از 60 درصد صنایع استان لرستان و نشان‌های اختصاصی بین‌المللی در تولیدات مختلف بود و امروز به گواه آمار و ارقام کمتر از نیمی از صنایع این شهرستان تعطیل و نیم دیگر نیز با کمتر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند تا چرخ صنعت این شهرستان را به‌سختی بچرخانند.جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ظهر امروز با حضور استاندار لرستان، مدیران کل استانی، فرماندار و مدیران شهرستانی در شهرک صنعتی شهرستان بروجرد برگزار شد تا استاندار لرستان به همراه هیئت همراه پس از بازدید از 11 کارخانه فعال در این شهرک صنعتی با حضور در جلسه یادشده به بررسی موانع و مشکلات تعدادی از صاحبان صنایع این شهرستان بپردازد.در این جلسه تعدادی از صاحبان صنایع شهرستان بروجرد بابیان موانع و مشکلات تولید خود خواستار رفع آن‌ها شده و رونق اقتصادی در مجموعه صنعتی شهرستان بروجرد را خواستار شدند.

نبود زیرساخت‌های لازم در شهرک صنعتی بروجرد

مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده توسط مدیران این صنایع که در جلسه یادشده به طرح و تبادل‌نظر رسید مشکلاتی از قبیل نبود زیرساخت‌های لازم در شهرک صنعتی بروجرد نظیر جاده دسترسی هموار، دوربرگردان پرخطر و ضرورت ایجاد پست 63 کیلوولت و نیاز شهرک صنعتی این شهرستان در بهره‌مندی واحدها از برق لازم بود.برخی صاحبان صنایع عدم توانایی مالی در پرداخت مالیات و بدهی‌های سنگین در واحدهای خود را نیز مطرح کرده تا استاندار لرستان نسبت به رفع این موانع به مدیران کل استان دستورات لازم را بدهد.

بدهی‌های معوق بانکی مشکلی لاینحل

در این جلسه عمده‌ترین مشکل مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع کوچک و بزرگ این شهرستان بدهی‌های معوق بانکی و سودهای کلان تسهیلاتی بود که از سوی شعب بانک‌های استان لرستان برای آن‌ها مقررشده بود مشکلی که در حد کلان کشور نفس صنایع وابسته به تأمین سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها را حبس کرده و این مورد در شهرستان بروجرد نیز رونق را از تعداد معدود صنایع فعال این شهرستان ربوده است و می‌رود تا این صنایع را نیز به دلیل عدم توانایی در پرداخت سود تسهیلات و یا اقساط آن به خیل صنایع تعطیل‌شده در سال‌های اخیر بکشاند. روندی که باگذشت سه سال از روی کار آمدن دولت فعلی رمق را از صنایع گرفته و همچون غده‌ای بدخیم در حال رشد و نمو است.در این جلسه مقرر شد تا بانک‌های عامل استان لرستان با پرداخت تسهیلات به صنایعی که نیاز به سرمایه در گردش دارند موافقت کرده و نسبت به بازپرداخت تسهیلات معوق و مهلت دهی به صاحبان صنایع موافقت کنند.مشکلات بدهی به شرکت‌های خدماتی نظیر آب، برق و گاز نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده توسط کارخانه‌داران بروجرد بود تا در این جلسه استاندار با صدور دستوری به شرکت‌های خدماتی نسبت به تقسیط بندی و ارائه مهلت برای پرداخت بدهی‌ها اقدام کند هرچند شرکت‌های خدماتی با قطع خدمات خود چرخی از صنعت لنگ این شهرستان را از حرکت بازمی‌دارند اما نباید با ادامه این رویه ناخوشایند نسبت به تعطیلی صنایع به‌ویژه صنایع کوچک همچون کارگاه‌های کوچک بسته‌بندی و خیاطی اقدامی شتاب‌زده کرد.

ضمانت‌های بانکی دست و پاگیر

موضوع مهم و چالش‌برانگیزتر جلسه امروز که حاشیه‌های آن تا پشت درب‌های محل جلسه کشیده شد اعتراض شدید برخی صاحبان صنایع بروجرد نسبت به صدور حکم تعقیب دستگاه قضایی برای آن‌ها به جرم ضامن شدن بود موضوعی که ابعاد وسیع آن دامن بسیاری از کارخانه‌داران این شهرستان را گرفته و آن‌ها را به‌ناچار آواره کوی و خیابان کرده تا از ترس دستگیر شدن و برای فرار از این قانون تحمیلی آن‌ها را برای درخواست کمک از استاندار به جلسه بکشاند موضوعی که با ترس و اضطراب این صاحبان صنایع به بلند شدن صدایشان منجر شود.تا جایی که یکی از صاحبان صنایع این شهرستان با دادوفریاد خود را به استاندار لرستان رسانده و از این رویه به وی شکایت کرد و اظهار داشت: وجود سال‌ها تلاش در امر تولید حتی یک ریال هم بدهی به دولت ندارم و چهار پروژه با 100 میلیارد تومان در شهرک صنعتی، فاز سه میدان قیام، شهرک مشاغل مزاحم و نماینده فولاد مبارکه در دست‌کار دارد.وی بابیان اینکه تاکنون برای دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها ضامن بسیاری از کارخانه‌داران شده است، افزود: متأسفانه برخی از کارخانه‌داران به دلیل بدهکار بودن قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نیستند و همین امر برای من مشکل‌ساز شده و دو ماه است که برای فرار از دستگیری و تعطیلی کار خود در ماشین می‌خوابم که به دلیل ضمانت این افراد در بانک‌ها و عدم پرداخت اقساط از سوی این افراد به بانک‌ها حکم بازداشت من صادرشده و هرلحظه گریز از بازداشت هستم.این کارفرمای بروجردی بابیان اینکه تاکنون دو میلیارد تومان از بدهی‌های ضمانت شوندگان خود را پرداخت کرده است، عنوان کرد: متأسفانه بدهی کارخانه‌ها به بانک‌ها یادشده و من به‌عنوان ضامن گرفتار و آواره شده‌ام.گلایه‌های این کارفرمای بروجردی سبب شد تا استاندار لرستان دستور رفع تعقیب قضایی و پیگیری مشکلات چنین مدیرانی را در دستور کار جلسه هفته آینده ستاد تسهیل استان لرستان قرار دهد امری که نشان می‌دهد به مشکل بسیاری از صاحبان صنایع استان تبدیل‌شده و روندی نگران‌کننده به دنبال دارد

تاریخ :1395/5/12

ایجاد پست 63 کیلو ولت در شهرک صنعتی یکی از ضروریات توسعه بروجرد است 


خبرگزاری فارس: ایجاد پست 63 کیلو ولت در شهرک صنعتی یکی از ضروریات توسعه بروجرد است
 

فرماندار بروجرد گفت: ایجاد پست 63 کیلو ولت در شهرک صنعتی یکی از ضروریات توسعه این شهرستان است.به گزارش خبرگزاری فارساز بروجرد، صیدعلی کورانی‎فر عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرک صنعتی این شهرستان اظهار کرد: ایجاد پست 63 کیلو ولت در شهرک صنعتی این شهرستان نقش مهمی در راه‎اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی غیر فعال ایفا می‎کند.وی از ایجاد پست 63 کیلو ولت در شهرک صنعتی بروجرد به عنوان یک الزام اصلی و اثرگذار یاد و خاطر نشان کرد: مسؤولان ایجاد این پست را در دستور کار خود قرار دهند.فرماندار بروجرد با اشاره به اینکه هم اکنون 712 نفر در شهرک صنعتی این شهرستان فعالیت دارند، ادامه داد: در صورت رفع مشکلات ظرفیت به کارگیری 3 هزار نفر در شهرک صنعتی این شهرستان وجود دارد.در ادامه مدیرعامل شهرک صنعتی بروجرد با بیان برخی مشکلات این شهرک گفت: با وجود چندین مصوبه تاکنون اقدامی در راستای رفع مشکل برق این شهرک صورت نگرفته است.محمود روزبهانی اظهار کرد: نبود دور برگردان در نزدیکی شهرک صنعتی به عنوان یکی از مشکلات این شهرک سهم زیادی در بروز تصادفات در این محور داشته و دارد.وی از نبود روشنایی معابر به عنوان یکی از مشکلات شهرک صنعتی شهرستان بروجرد یاد و تصریح کرد: با وجود رفع نواقص و تهیه تجهیزات لازم برای روشنایی معابر این شهرک شرکت برق از تحت پوشش قرار دادن روشنایی معابر این شهرک خودداری می‎کند.مدیرعامل شهرک صنعتی بروجرد افزود: همه تلاش‎های صورت گرفته به منظور تعامل با شرکت گاز برای رفع مشکل گاز به عنوان بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی این شهرستان تاکنون بی‎نتیجه مانده است.روزبهانی قطع خدمات دولتی، مالیت‎ها و مشکلات محیط زیستی را دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی بروجرد خواند.

تاریخ :۹۵/۰۵/۱۲

توانمندسازی صنایع کوچک بروجرد نیازمند حمایت دولت

 براساس آمارها درصد بالایی از واحدهای صنعتی شهرستان بروجرد را صنایع کوچک تشکیل می دهند که توانمندسازی آنها نیازمند حمایت دولت است.


 


 
به گزارش ایرنا نقش واحدهای صنعتی و تولیدی در اقتصاد و ایجاد اشتغال بر کسی پوشیده نیست و خوشبختانه ایران به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در تولید بسیاری از کالاها به خودکفایی رسیده است و علاوه بر نیاز داخلی نیاز اغلب کشورها را نیز تامین می کند.واحدهای بزرگ صنعتی کشور با برخورداری از فناوری روز دنیا توانسته اند کالاهای سرمایه ای تولید و به عنوان برندی معتبر در داخل و خارج از کشور عرضه کنند.در این میان، صنایع کوچک که 92 درصد از کل صنایع کشور را شامل می شوند نیز سهم گسترده ای از تولید را به خود اختصاص داده و با پراکندگی در استان های مختلف توانسته اند در ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروهای بومی درخشش خوبی داشته باشند.صنایع کوچک شهرستان بروجرد نیز در سال های گذشته با تولید کالاهای ضروری استان و کشور نقش مهمی در چرخه اقتصادی ایفا کرده اند.به نظر می رسد صاحبان صنایع کوچک بروجرد آنچنان که باید در زمینه تبلیغ تولیدات خود در بروجرد و استان کار جدی انجام نداده اند و یا عرصه برای نمایش این واحدها آنچنان فراهم نبوده است زیرا اغلب شهروندان بروجرد از تولید کالاهای مختلف توسط صنایع کوچک شهرستان بی اطلاع هستند.بروجرد اکنون در زمینه تولید مواد غذایی حرفی برای گفتن دارد ولی این تولیدات به دلیل تبلیغات ضعیف، عرضه نشدن در فروشگاه های شهر، شرکت نکردن در نمایشگاه های فصلی و مواردی دیگر در شهرستان ناشناخته است در حالیکه محصولات با کیفیت آنها در ویترین فروشگاه های استان های بزرگ خودنمایی می کنند.آنچه به نظر می رسد معرفی صنایع کوچک و رفع مشکلات این واحدها به منظور توانمندسازی و استفاده از ظرفیت های این صنایع است زیرا بخش عمده ای از اشتغال و تولید کشور مربوط به این واحدها می باشد.یکی از کارشناسان حوزه صنعت در بروجرد گفت: وضعیت رکود همراه با تورم که چند سالی است اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش نرخ بیکاری در منطقه شده است.عبدالعظیم میرزایی افزود: اگرچه دولت یازدهم در مهار تورم موفقیت هایی بدست آورده ولی این موفقیت ها کافی نیست و وضعیت رکود باعث فلج شدن بازار فروش محصولات صنعتی شده است.به گفته وی اشباع بازار از کالاهای قاچاق باعث شده تا اغلب صنایع کوچک محصولات خود را در انبار دپو و ظرفیت تولید و تعداد کارگران را کم کنند و درنهایت تولید را متوقف سازند.وی به نقش مسایل سیاسی و جناحی در حوزه صنعت و تولید اشاره کرد و گفت: عامل اصلی رکود اقتصادی کشور، مسائل سیاسی است و به جرات می توان گفت که وفاق و همدلی گروه ها و جناح های سیاسی کشور به دور از فرصت طلبی تنها راه نجات کشور و رفع رکود اقتصادی است، در غیراین صورت قفل بازار تا سال های آینده باز نمی شود.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: واحدهایی که بیشتر از 100 نیروی انسانی در اختیار دارند جزو واحدهای بزرگ تلقی می شوند و بقیه جزو واحدهای کوچک و متوسط می باشند.محمدرضا علوی زاده افزود: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها و مسائل اقتصادی، تعدادی از واحدهای صنعتی بروجرد اقدام به تعدیل نیرو کردند.وی گفت: هم اکنون هفت واحد داروسازی اکسیر، داروسازی فارمد پارس(داملران)، سیم لاکی، زاگرس پوش، زاگرس خودرو، کاشی جم و نساجی بروجرد جزو واحدهای بزرگ شهرستان بروجرد می باشند.وی با اشاره به وجود 460 واحد صنعتی در بروجرد و نیمه فعال و غیرفعال بودن حدود 40 درصد از این واحدها افزود: بخش عمده ای از واحدهای صنعتی بروجرد را واحدهای کوچک تشکیل می دهند که 50 تا 60 درصد آنها به سمت بحرانی شدن پیش می روند.به گفته وی این واحدها علاوه بر بدهی ها و معوقات بانکی، بدهی بالایی به دستگاه های خدماتی مانند شرکت گاز و برق، مالیات و تامین اجتماعی دارند.علوی زاده افزود: دولت می تواند با پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع کوچک که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه و تولید ملی دارند، از آنها حمایت کند.وی اضافه کرد: صنایع کوچک شهرستان بروجرد نیز برای ادامه فعالیت و ورود به بازارهای بزرگتر باید بر کیفیت تولیدات، بسته بندی و افزایش دانش و فناوری خود تجدید نظر کنند.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: هم اکنون تعدادی از صنایع کوچک شهرستان با ارتقای کیفیت محصولات توانسته اند خود را به نقطه صادراتی برسانند که شرکت هارد پیچ(تولید کننده انواع میخ و پیچ فولادی)، شرکت پایدار سبز(تولید انواع لوله و اتصالات پلی پروپیلن)، شوکا زاگرس(تولید کننده انواع ظروف پلاستیکی)، صبا ظرف آسیا(تولید کننده انواع ظروف تفلون) از جمله این واحدها هستند.وی افزود: شهرستان بروجرد از نظر تولید محصولات بهداشتی و آرایشی با کیفیت نیز حرفی برای گفتن دارد که واحدهای فعال در این بخش نیز باید به رقابتی نمودن محصولات خود به ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتریان فکر کنند.
به گفته وی در حال حاضر شرکت مهلران بروجرد که جزو صنایع کوچک محسوب می شود و در زمینه تولید محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده و تولید انواع صابون، شامپو، خمیر دندان و دهان شویه فعالیت دارد خود را به نقطه صادرات رسانده است.وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان بروجرد در تولید سنگ اظهار کرد: هم اکنون سه واحد سنگبری سراب سنگ، عقیق سنگ و رئوف سنگ بروجرد در زمینه تولید سنگ صادراتی فعالیت دارند.وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های خوبی که صنایع کوچک شهرستان دارند، با ارایه تسهیلات و حمایت های دولتی می توان از رکود این واحدها جلوگیری کرد زیرا هر کدام از این واحدها می توانند نقش مهمی در تامین نیاز کشور و تولید ملی داشته باشند.علوی زاده ایجاد گمرک در بروجرد را نیاز حوزه صنعت و صادرات این شهرستان دانست و گفت: به دلیل نبود گمرک، صنایع کوچک شهرستان تولیدات خود را از مبادی مختلف و با واسطه ها به خارج از کشور صادر می کنند بنابراین آمار دقیقی از میزان صادرات این واحدها در دست نیست.وی افزود: براساس پیگیری های انجام شده، موافقت برای تاسیس واحد گمرک شهرستان بروجرد اخذ شده و امید است با جانمایی و انجام مراحل قانونی به زودی شاهد گشایش این واحد باشیم.به گفته وی با ایجاد گمرک در بروجرد از خروج کالاهای صادراتی توسط دلالان جلوگیری و آمار صادرات به روز و دقیق می شود و سود صادرات مستقیم به خود تولید کننده بر می گردد.وی درباره واحدهای بزرگ صنعتی بروجرد گفت: این واحدها علاوه بر مشکلات یاد شده با مشکل تامین مواد اولیه نیز مواجه هستند.وی افزود: با بررسی کارشناسان برای هریک از هفت واحد بزرگ شهرستان بروجرد، اعتباراتی در قالب تسهیلات، پیش بینی شده است که این اعتبارات به دلیل رقم بالا به ستاد تسهیلات کشوری اعلام شده اند.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد اظهار کرد: 500 میلیارد ریال برای نساجی، 300 میلیارد ریال برای هر یک از واحدهای داروسازی اکسیر، داملران، سامان کاشی، زاگرس خودرو و سیم لاکی و 100 میلیارد ریال اعتبار برای کاشی جم در نظر گرفته شده است.وی افزود: براساس آخرین اخبار، رقم پیشنهادی برای نساجی بروجرد بررسی شده و سایر واحدها نیز در حال بررسی است.در حال حاضر بیش از 35 درصد از صنایع استان لرستان در شهرستان بروجرد واقع شده است.

گزارش از آتوسا آزرم

پرداخت بدهی شهرداری بروجرد به تامین اجتماعی در اولویت است

 رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد گفت: پرداخت بدهی 320 میلیارد ریالی به تامین اجتماعی مهمترین اولویت شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد است.

 

عباس شمس الدینی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این بدهی به تامین اجتماعی بابت حق بیمه و دیرکرد مشکلاتی برای شهرداری بروجرد ایجاد کرده است زیرا تاخیر در پرداخت حق بیمه موجب شده تا ماهانه چهار میلیارد و 200 میلیون ریال جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بدهی شامل شهرداری شود.رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد اظهار کرد: برای پرداخت بدهی شهردای به تامین اجتماعی طرح واگذاری بازارچه میوه و تره بار به تامین اجتماعی مطرح شده و اقداماتی در این راستا صورت گرفته است.وی افزود: اگر سند این بازارچه که به نام مسکن و شهرسازی است را به نام شهرداری تغییر دهیم، طرح بخشودگی سازمان تامین اجتماعی به مبلغ حدود 150 میلیارد ریال شامل شهرداری می شود.شمس الدینی گفت: با اجرای این طرح و واگذاری بازارچه تره بار به تامین اجتماعی مجموع 320 میلیارد ریال بدهی شهرداری به بیمه پرداخت خواهد شد.وی افزود: با این اقدام نه تنها مجموع بدهی شهرداری به تامین اجتماعی پرداخت می شود بلکه 200 نیروی شهرداری بروجرد نیز بازنشسته می شوند که با بازنشسته شدن این نیروها بخشی از مشکلات شهرداری برطرف خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال که این اقدامات تاثیری در پرداخت هفت ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری دارد یا خیر گفت: تنها حقوق کارکنان بخش اداری شهرداری تاکنون به تاخیر افتاده است و نیروهای سازمانی و خدماتی مشکلی در دریافت حقوق ندارند.رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد افزود: برای رفع این مشکل و پرداخت حقوق معوقه کارکنان بخش اداری نیز اقداماتی از سوی شهردار بروجرد برای جذب اعتبار و پرداخت حقوق کارکنان صورت گرفته است.شهرداری بروجرد حدود یکهزار و 700 نیرو دارد.

تاریخ : 1395/5/12

 

 

سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد سرمایه مردم لرستان نزد بانک‌های خصوصی در خارج از استان/ پروژه سیلیس بروجرد در آستانه احیای مجدد


علاء الدین بروجردی
 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ۸۰ درصد سرمایه مردم لرستان نزد بانک‌های خصوصی در استان در خارج استان لرستان سرمایه‌گذاری می‌شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آبادعلاءالدین بروجردی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان که در سالن اجتماعات استانداری لرستان برگزار شد، به انتظارات مجمع نمایندگان لرستان از تیم اقتصاد مقاومتی لرستان و وزیر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: همه ما معتقد به یک توسعه متوازن هستیم یک تابلوی روشنی از مجموعه‌ها و پروژه‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در کلیه شهرهای استان داشته باشیم تا به‌طور مستمر گزارش پیشرفت را داشته باشیم.وی با بیان اینکه بسیاری از مجموعه‌های استان از محصولات تولید داخل استان استفاده نمی‌کنند، افزود: نیاز است که استاندار دستوری به ارگان‌ها، هتل‌ها و سایر مجموعه‌ها در زمینهٔ استفاده از تولیدات داخل استان دهد چراکه تا درآمدی وجود نخواهد داشت.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تشکیل کارگروه توسعه استان با حضور وزرایی مانند وزیر کشاورزی، وزیر صنعت، وزیر نیرو و سایر وزرایی که در مجموعه این سیاست‌ها نقش کلیدی دارند تأکید کرد و گفت: تشکیل این کارگروه کمک می‌کند که ما بتوانیم در سطح کلان ملی کارها را جلو ببریم.وی کشاورزی را یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد لرستان دانست و بیان کرد: 20 درصد از اراضی استان غیرآبی است که در مقایسه با میانگین ملی که 45 درصد است بسیار کم بوده و به همین میزان نیز تخصیص آب ما پایین است.بروجردی بابیان اینکه دو هزار پروژه نیمه‌تمام با اعتبار موردنیاز هفت هزار میلیارد تومان در لرستان وجود دارد، گفت: عقل حکم می‌کند پیش از شروع پروژه جدید کار نیمه را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه نقش بانک‌ها در اقتصاد ملی و  مقاومتی نقش مثبتی نیست، تصریح کرد: ما نیازمند یک بازتعریف از نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی هستیم.نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بر فرهنگ‌سازی مصرف کالای ایرانی تأکید کرد و گفت: توسعه مشاغل خانگی و ساماندهی بازار مصرف بسیار مهم است چراکه همین واحدهای کوچک می‌تواند جدای از پروژه‌های بزرگ کمک زیادی باشد.وی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی خط کشیدن دور خارجی‌هاست، اظهار داشت: دربند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تسهیل شرایط جذب سرمایه خارجی بیان‌شده که امری بسیار مهم است. بروجردی گفت: کاری که ایران‌خودرو در رابطه با پژو انجام که 30 درصد تولیدات داخل الزاماً صادراتی ابتکار بسیار ارزشمندی بود  و باید این را جزو اصول جدی کار خود قرار دهیم.وی بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود:  روسای دانشگاه‌ها همت به خرج دهند تا ظرفیت تولید را در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان عملیاتی کنیم.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این درد است که ما از خارجی گندم می‌خریم و پول می‌دهیم اما از کشاورز زحمت‌کش ایرانی جنس می‌گیریم و او طلبکار و ما بدهکاریم.وی بیان کرد: خودروسازی بروجرد سال‌ها رهاشده بود که سرمایه‌گذار 70 درصد سهام آن را خریداری کرد و در حال حاضر به‌سرعت در حال احیای مجدد است این نشان می‌دهد سرمایه‌های کلان در کشور و استان ما وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.بروجردی بابیان اینکه 80 درصد سرمایه مردم لرستان در بانک‌های خصوصی در همین استان در خارج استان سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: اگر بانک خصوصی به هر دلیلی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند دلیلی ندارد  در این استان حضور یافته و پول مردم لرستان را بگیرد و در جای دیگر سرمایه‌گذاری کند که ما باید در الزامات سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی جدی‌تر باشیم.وی تصریح کرد: پروژه سیلیس پروژه منحصربه‌فرد کشوری در تولید سلول‌های خورشیدی است که سالی یک نیروگاه 400 مگاواتی خورشیدی تولید می‌کند در آستانه احیای مجدد است.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از وزیر کشور انتظار می‌رود منطقه ویژه اقتصادی بروجرد که هزاران شغل ایجاد می‌کند را حمایت کند.

تاریخ :1395/5/7

فرماندار ویژه بروجرد:

بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی صنایع استان لرستان اعمال شود

کورانی فر

فرماندار ویژه بروجرد گفت: اعمال بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی صنایع می‌تواند انقلابی در تولید ایجاد کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم خرم آبادعلی کورانی‌فر شامگاه پنج‌شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان اظهار داشت: امروز استان لرستان در موقعیتی قرار گرفته که در کشور به‌عنوان الگوی اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند و پس از پیمایش این مسیر و اجرای موفق برنامه‌ها، این الگو به کشور تسری داده می‌شود و این استان می‌تواند در چشم‌انداز توسعه کشور ایفای نقش کند.وی با اشاره به اهمیت نقش مدیریت ارشد استان و نماینده عالی دولت در فرآیند الگوسازی استان لرستان افزود: استاندار با فعال‌سازی فرصت‌ها و تقویت تولید و مدیریت مخاطرات برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیز انتخاب استان لرستان به‌عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی زمینه‌سازی می‌کند.فرماندار ویژه بروجرد اقتصاد مقاومتی را اقتصاد پیشرو و ممتاز در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی توصیف و بیان کرد: اساس و پایه اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش‌بنیان است بنابراین باید ضمن تقویت اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان فرآیند ثبت آن‌ها نیز تسریع شود.وی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی جهش اقتصادی است که عقبه قوی کارشناسی دارد، عنوان کرد: لازمه دستیابی به اهداف این برنامه اجرای قوی و خوب آن است از سویی باید بر اساس مدیریت مبتنی بر هدف ستاد مجری آن به فهم مشترک برسد و فراتر از آن تبدیل این مهم به یک گفتمان غالب در جامعه و در میان افکار عمومی متشکل از خانواده‌ها، دانشگاه‌ها و عموم مردم با نقش‌آفرینی کلیدی رسانه‌ها در این زمینه است.کورانی فر با اشاره به سقف یک میلیارد تومانی تسهیلات اعطایی به صنایع تصریح کرد: این سقف از تسهیلات برای پرداخت بدهی‌ها به صنایعی که کمتر از این میزان بدهی دارند پرداخت می‌شود اما در حال حاضر بسیاری از صنایع با دریافت 200 میلیون تومان تسهیلات درگذشته با احتساب مجموع جرائم و دیرکرد بدهی تسهیلات بانکی آن‌ها به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.وی بابیان اینکه بخشودگی جرائم دیرکرد می‌تواند انقلابی در تولید ایجاد کند، خاطرنشان کرد: قرار بود در هدفمندی یارانه‌ها دربسته حمایتی به بخش تولید کمک شده و پروژه‌های ماده 27 به بخش خصوصی برای احیا واگذار شود که بخشودگی جرائم دیرکرد می‌تواند جهشی در راستای احیا واحدها ایجاد کند.فرماندار ویژه بروجرد تعویض مدیران بانک‌های عامل را در روند دریافت تسهیلات بانکی مشکل‌ساز خواند و گفت: بانک‌ها با نگاه بخشی و منفعت‌طلبانه در این زمینه سبب گستردگی و پیچیدگی کار و طولانی‌شدن روند دریافت تسهیلات می‌شوند و رفع این مشکلات می‌تواند بسیار راهگشا باشد.وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های مساعد توسعه در استان لرستان و به‌تبع آن شهرستان بروجرد افزود: بروجرد با توجه به تاریخ، فرهنگ، موقعیت ویژه و نیز استعدادهای انسانی و شایستگی نخبگان و مدیران اقتصادی و ظرفیت‌های خاص خود می‌تواند میزبان اجرای بخشی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان لرستان باشد بنابراین از وزیر کشور می‌خواهیم در صورت امکان جلسه آتی ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان را در شهرستان بروجرد برگزار کند تا فرصتی برای بیان نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها باشد.


تاریخ :1395/5/8


نماینده مردم بروجرد در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم:

احداث پل‌های غیرهم‌سطح به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان اولویت بروجرد نیست

 
عباس گودرزی

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه اجرایی توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در استان لرستان سهم بروجرد ۲۵۰ میلیارد تومان پل غیر هم‌سطح است.عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دربروجرد ا اشاره به جلسه اخیر مجمع نمایندگان استان لرستان با استاندار و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) اظهار داشت: چندین پروژه به ارزش 13 هزار و 300 میلیارد تومان در چهار حوزه راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت و درمان و شهرداری قرار است در استان لرستان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) اجرایی شود.وی عنوان کرد: از سه حوزه راه و شهرسازی، نیرو و بهداشت و درمان که اعتبارات آن از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود حتی یک ریال هم برای بروجرد دیده نشده است و تنها در حوزه شهرداری احداث چندین تقاطع غیر هم‌سطح برای این شهرستان به ارزش 250 میلیارد تومان دیده‌شده است درحالی‌که احداث تقاطع غیر هم‌سطح به‌هیچ‌وجه اولویت مردم بروجرد نبوده و نیست چراکه در میادین امام و نواب بروجرد مشکل ترافیکی برای احداث تقاطع غیر هم‌سطح وجود ندارد.نماینده مردم بروجرد در مجلس از روند واگذاری پروژه‌های دولتی در این شهرستان انتقاد کرد و افزود: در سه حوزه دیگر که اعتبارات آن دولتی بوده و شامل احداث راه‌آهن، نیروگاه، بیمارستان، تصفیه‌خانه و پروژه‌های زیرساختی است هیچ اعتباری برای شهرستان بروجرد منظور نشده درحالی‌که در این شهرستان پروژه‌های نیمه‌تمام  بسیاری در حوزه‌های بهداشت و درمان، راه و شهرسازی و سد و نیروگاه وجود دارد که راه‌اندازی آن‌ها برای مردم شهرستان بروجرد یک ضرورت است.وی با تصریح بر اینکه مردم خسته از بی‌عدالتی‌ها هستند، بیان کرد: شهر علما و مفاخر با قدمتی دیرینه باید محروم از پروژه‌های زیرساختی باشد و پروژه‌هایی در آن اجرا شود که خواستگاه مردم و نیاز اصلی آن‌ها نیست و در زمینه‌های بهداشت و درمان، راه و شهرسازی و نیروگاهی ضعف‌های اساسی مانع پیشرفت این شهرستان شود.گودرزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد قصد دارند با دادن گزارش و آدرس‌های غلط به مردم چنین وانمود کند که نماینده مردم بروجرد مانع پیشرفت شهر شده اما اگر دخالت من سبب تعطیلی پل غیر هم‌سطح و پروژه‌های عمرانی در این شهرستان شده پیش از من چرا این اقدامات تعطیل‌شده بود.وی با اشاره به تخصیص تنها 100 هزار تومان اعتبار به سد شهید بروجردی خاطرنشان کرد: برای تکمیل احداث سد آبسرده  180 میلیارد تومان اعتبار نیاز است درحالی‌که هشت میلیارد تومان مصوبه و 800 میلیون تومان تخصیص گرفته است از سویی شهرستان بروجرد نیاز به راه‌آهن دارد همچنین پروژه‌های بر زمین‌مانده و معطل بسیاری در این شهرستان نظیر توسعه و آزادسازی حریم امامزاده جعفر(ع) و مرکز شهر وجود دارد که نیاز به تخصیص اعتبار و همت مسئولان استانی دارد.نماینده مردم بروجرد در مجلس با تأکید بر جبران عقب‌ماندگی‌های این شهرستان و رعایت عدالت در توزیع و تخصیص اعتبارات به شهرستان بروجرد گفت: همچنان که احقاق حق تمام شهرهای استان برای ما اهمیت دارد اخذ حقوق شهروندان بروجردی نیز مهم و حائز اهمیت است و من ضمن اینکه نماینده تمام مردم ایران و نماینده تمام استان لرستان و شهرستان بروجرد هستم همان‌گونه که از حق بروجرد دفاع می‌کنم از حق نقاط مختلف استان لرستان نیز دفاع می‌کنم.وی از مسئولان استانی خواست به‌جای اینکه به دنبال مقصر کوتاهی‌های خود بگردند حق مردم استان را ادا کنند و افزود: می‌گویند سکوت کنید تا کارها پیش رود مگر تاکنون با سکوت کارها پیش رفته است؟ چرا از 13 هزار و 300 میلیارد تومان پروژه سهم بروجرد باید 250 میلیارد تومان پل غیر هم‌سطح باشد.گودرزی افزود: استاندار لرستان در جلسه اخیر با مجمع نمایندگان استان به‌صراحت گفته است پروژه توسعه امامزاده جعفر(ع) بروجرد از دستور کار ما خارج است و قرارگاه امکان هزینه در این پروژه را ندارد بنابراین استانداری به‌جای پروژه‌های غیر ضرور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی همچون پل رودکی و طرح توسعه میدان قیام را در دستور کار قرار دهند.

تاریخ 1395/5/6

رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد خبر داد

مطالبه 65 میلیارد تومانی تامین اجتماعی بروجرد از نهادهای دولتی و غیردولتی


خبرگزاری فارس: مطالبه 65 میلیارد تومانی تامین اجتماعی بروجرد از نهادهای دولتی و غیردولتی

 

رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد گفت: این اداره حدود 65 میلیارد تومان از دستگاه‎های دولتی و غیردولتی و صنوف و کارگاه‎های این شهرستان طلب دارد.قدرت‎الله سعادتی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد اظهار کرد: مطالبه سازمان تامین اجتماعی از دستگاه‎های دولتی و غیردولتی این شهرستان یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان است.وی ادامه داد: این مطالبه معوقه با افزودن میزان بدهی صنوف و کارگاه‎های شهرستان بروجرد به حدود 65 میلیارد تومان افزایش یافته است، این در حالی است که اهمال در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی این سازمان را در ارائه خدمات بهینه با مشکل مواجه می‎کند.رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد در ادامه با اشاره به خدمات این سازمان به جامعه 150 هزار نفری تحت پوشش خود در این شهرستان افزود: در مجموع 44 هزار نفر در بروجرد بیمه شده تامین اجتماعی هستند که با احتساب مستمری‎بگیران و افراد تبعی این آمار به 150 هزار نفر رسیده است.سعادتی به وجود 14 هزار مستمری‎بگیر تامین اجتماعی در بروجرد اشاره و عنوان کرد: از این مجموع 6 هزار و 868 نفر را مستمری‎بگیران بازنشسته تشکیل داده که در یک سال گذشته 90 میلیارد تومان به آنها پرداخت شده است.وی خاطر نشان کرد: مستمری‎بگیران از کار افتاده با 494 نفر و مبلغ دریافتی 30 میلیارد تومانی در مدت یک سال گذشته بخش دیگری از جامعه مستمری‎بگیران تامین اجتماعی بروجرد را تشکیل داده‎اند.رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد اضافه کرد: در یک سال گذشته همچنین مبلغ 40 میلیارد تومان به 6 هزار و 931 مستمری فوتی بازمانده تحت پوشش این سازمان پرداخت شده است.سعادتی تاکید کرد: در مجموع سازمان تامین اجتماعی سال گذشته 139 میلیارد تومان را به 14 هزار مستمری‎بگیر خود در حوزه شهرستان بروجرد پرداخت کرده است.وی ادامه داد: در سالی که گذشت سازمان تامین اجتماعی مبلغ 8 میلیارد تومان را در ازای تعهدات کوتاه مدت خود و در مواردی نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، سفر و ... به 8 هزار و 854 نفر از بیمه شدگان خود در شهرستان بروجرد پرداخت کرده است.این مسئول تصریح کرد: بر این اساس مجموع پرداختی سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته بابت تعهدات بلند و کوتاه مدت این سازمان به بیمه شدگان و مستمری‎بگیران شهرستان بروجرد رقم 147 میلیارد تومانی را نشان می‎دهد.
تاریخ 1395/5/6

 
 کارشناس مسائل سیاسی:
دولت تدبیر وامید با عذرخواهی درمساله فیش های حقوقی فرهنگی درست را بنا نهاد
بروجرد - ایرنا - یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: دولت تدبیر وامید با عذرخواهی در مساله فیش های حقوقی فرهنگی درست را در کشور بنا نهاد.

 

علیرضا ابراهیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برکناری مدیران خاطی، پیگیری برای استرداد دریافتی های مدیران و عذرخواهی دولت از مردم حرکات مثبتی بودند که باعث امیدواری افکار عمومی شدند.وی اظهار کرد: همانطور که رئیس جمهوری در سفر استانی خود به کرمانشاه عنوان کرد، تخلفاتی در بحث فیش های حقوقی صورت گرفته که البته این تخلفات فقط متوجه قوه مجریه نیست.وی افزود: وقتی متوسط حقوق کارمندان حدود 20 میلیون ریال است، دریافتی های نجومی قابل پذیرش و دفاع نیست البته به نظر می رسد پرداختن زیاد به این موضوع با هدف انحراف افکار عمومی از تخلفات دولت های نهم و دهم باشد.این کارشناس مسائل سیاسی گفت: تلاش و جدیت در برخورد با متخلفان فیش های حقوقی نشان می دهد که دولت تدبیر و امید به دنبال تحقق خواست عمومی است.ابراهیمی بلوکه شدن 2 میلیارد دلار از دارایی های کشور در آمریکا، ماجرای دکل های نفتی گمشده و اختلاس های سه و 12 هزار میلیاردی را از تخلفات بزرگ دولت های نهم و دهم دانست و افزود: در این دولت ها پدیده هایی نظیر بابک زنجانی بوجود آمدند که سرمایه های کشور را به یغما بردند.وی اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این حقوق های کلان و دریافتی های نجومی قابل دفاع نیست و بایستی مسئولان پیگیر باشند.این کارشناس مسائل سیاسی نیاز کنونی کشور را ایجاد روحیه امید در جامعه دانست و گفت: نباید افرادی که به قول دکتر روحانی صدای بلندی دارند و البته در اقلیت هستند، مدام بر طبل نا امیدی و یاس بکوبند.

تاریخ خبر: 1395/04/30

 
 سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد:
200 طرح اقتصاد مقاومتی در بروجرد در نظر گرفته شده است
بروجرد - ایرنا - سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد گفت: 200 طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف صنعتی، گردشگری، میراث فرهنگی و عمران شهری در شهرستان بروجرد در نظر گرفته شده است.

 


به گزارش ایرنا صید علی کورانی فر روز سه شنبه در دیدار مسئول خبرگزاری ایرنا در بروجرد، انتخاب استان لرستان به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی را ظرفیت و فرصتی مناسب برای احیای صنایع این شهرستان دانست و افزود: زمینه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی باید در شهرستان بروجرد فراهم شود.وی اظهار کرد: شهرستان بروجرد سرمایه های راکد فراوانی دارد که با کار و تلاش فراوان باید این ظرفیت ها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شوند.سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد با تاکید بر لزوم تکمیل طرح های نیمه تمام بروجرد گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام بروجرد مانند بیمارستان آیت الله بروجردی(ره) باید تسریع یابد تا مردم این شهرستان از امکانات بهداشتی درمانی مناسبی بهره مند شوند.وی با بیان اینکه شهرستان بروجرد دارای ظرفیت های خاصی در بخش کشاورزی است، افزود: احیای ظرفیت های بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال، حضور مدیران استانی در شهرستان بروجرد و پیگیری طرح های مرتبط در دستور کار است.کورانی فر درخصوص انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اظهار کرد: از هیچ کوششی برای برگزاری یک انتخابات سالم و به دور از حاشیه در شهرستان بروجرد دریغ نمی شود.وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به مساله فرهنگ در کشور گفت: توجه ویژه به افزایش سرمایه اجتماعی دولت و مسائل فرهنگی در اولویت کاری فرمانداری بروجرد است.
 


تاریخ خبر: 1395/04/29

جای خالی نظارت؛
بحران آب روستاها و رونق کشت هندوانه/کاشت هنداونه در بروجرد به قوت خود باقیست

 


با توجه به فصل تابستان و بحران شدید آب در برخی از روستا اما متاسفانه کشت هندوانه که یکی از محصولات آبدوست است همچنان به قوت خود باقیست و به نظرمی رسد عزم جدی برای جلوگیری از کاشت بی رویه هنوانه وجود ندارد.به گزارش بازتاب بروجرد کشت هنداونه محصول آبدوست و اجاره زمین به کشاورزان غیر بومی برای کاشت هندوانه در شهرستان بروجرد همچنان به قوت خود باقیست.

با توجه به شرایط بحرانی و کمبود آب در روستاها اما دیده می شود که کاشت و برداشت هندوانه پر رونق است و به نظر می رسد نظارت کافی برای برخورد در این راستا اندک است و کشت محصولات آبدوست در حدود 1000 هکتار از اراضی کشاورزی بروجرد صورت می گیرد.از طرفی بیشتر کشاورزان به الگوی کشت توجهی ندارند و همچنان اصرار بر کشت محصولات آبدوست مانند هندوانه را دارند و از سوی  دیگر عدم نظارت جدی در برخورد با کشت هندوانه به چشم می خورد.

عمده کشاورزانی که در بروجرد اقدام به کاشت هندوانه می کنند ازدیگر استانها به این شهر آمده و زمین های کشاورزی را اجاره گرفته و در نهایت سرمایه های زیادی با کشت این محصولات آب می شوند.گرچه سال قبل در جلسات مختلف شهرستان از ممنوع بودن کشت هندوانه خبرداده شد اما به نظرمی رسد کشت این محصول از رونق نیفتاده است.برای تولید هر کیلو هندوانه حدود 400 لیتر آب نیاز است و این در حالیست که این روزها قیمت هر کیلو هنداونه در بروجرد 300 تومان به فروش می رسد و کشاورزان به دنبال سود با کشت هندوانه هستند.البته برنج و پیاز هم جزء محصولات آبدوست می باشند اما هنداونه نسبت به سایر این محصولات آب بیشتری نیاز دارد.

"غلامحسین بنادری" مدیر امور منطقه ای آب بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: برخورد با کشاورزانی که در زمین های کشاورزی اقدام به کشت هندوانه داشته اند همچنان ادامه دارد به طوری که برق این کشاورزان قطع شده اما متاسفانه برخی از کشاورزان باز هم با موتور برق به فعالیت خود ادامه می دهند.وی اضافه کرد: یکی از مهمترین دلایلی که امسال کشاورزان باز هم به سمت و سوی کشت هندوانه می روند این است که سال قبل کشاورزان زیادی با کشت هنداونه متضرر شدند و با توجه به اخطار و اصلاح الگوی کشت ، کشاورزان بر این تصور هستند که امسال کسی به سمت کشت هندوانه نخواهد رفت وخودشان اقدام به کاشت هندوانه کرده تا بتوانند سودی ببرند.

به گفته وی کشاورزان به دنبال جبران ضرر سال قبل هستند اما سود انچنانی نخواهند داشت و تنها منابع آبی در این راستا به هدر می رود.بنادری اظهار داشت: قطع برق، عدم تمدید پروانه و عدم ارائه خدمات از مهمترین برخورد با کشاورزانی است که اقدام به کاشت هندوانه می کنند.مدیر امور منطقه ای آب بروجرد تصریح کرد: سال گذشته در حدود 1000هکتار کشت محصولات آبدوست در شهرستان انجام شد که امسال کمتر شده و نیاز است که کشت قالب منطقه ما بیشتر گندم و جو باشد.وی بیان کرد: بیشتر کشاورزانی که در بروجرد زمین کشاورزی اجاره می گیرند و اقدام به کشت محصولات آبدوست می کنند از استانهای همدان، قم و اصفهان هستند.

در ادامه "رضا امینی" مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: نظارت و کنترل کشت هنداونه و دیگر محصولات آبدوست بر عهده امور آب منطقه است.وی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ رقمی از سطح زیر کشت محصصولات آبدوست در بروجرد در دست نیست و در حال جمع اوری اطلاعات هستیم تا رقم دقیقی از سطح زیر کشت محصولات آبدوست شهرستان تهیه گردد.

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵

چهار ماه از وعده ها گذشت؛
نساجی بروجرد در پیچ و خم دریافت تسهیلات
 


 
نساجی بروجرد رار بود با دریافت 50 میلیارد تومان تسهیلات طرح نوسازی را اجرا و 500 کارگر لغو قرارداد بعد از 6 ماه  دوباره اول مهر به کار مشغول شوند اما با گذشت چهار ماه هنوز خبری از پرداخت تسهیلات به نساجی و دیگر واحدها خبری نیست.به گزارش بازتاب بروجرد نساجی بروجرد یکی از کارخانه های بروجرد است که سالانه محصولات مختلف پارچه ها را تولید و روانه بازار می کند که مدتی است این واحد با مشکلات زیادی همراه است.

نساجی بروجرد در سال 87  تعداد 400 کارگر را اخراج و بعد از مدتی تعدادی از کارگران دوباره به سر کار بازگشتند تا این که ابتدای امسال نیز دوباره این برنامه تکرار شد و 483 نفر از کارگران نساجی این بار نه اخراج بلکه لغو قرار داد شدند و هم اکنون نساجی با حدود 500 کارگر کار می کند.اجرای طرح نوسازی نساجی بروجرد یکی از دلایل لغو قرارداد این کارگران بود که قرار شد بعد از دریافت تسهیلات مورد نیاز نساجی این طرح اجرا و ماشین آلات مورد نیاز در این کارخانه مستقرگردد و سپس ابتدای مهر امسال یعنی بعد از گذشت 6 ماه دوباره کارخانه رونق گرفته و کارگران به سر کار بازگردند.

اما با گذشت چهار ماه ازلغو قرار داد کارگران هنوز نه خبری از دریافت تسهیلات هست و نه خبری از نوسازی و در این میان رقم دریافت تسهیلات  متغییر است به طوری که از ابتدا صحبت از ارائه 50 میلیارد تسهیلات بود اما گاهی گفته می شود این رقم به 40 میلیارد رسیده و فقط باید منتظربود تا سرانجام چه مقدار تسهیلات داده می شود.البته فقط نساجی بروجرد نیست که می تواند با دریافت تسهیلات طرح نوسازی را اجرا نماید و کارگران این واحد دوباره مشغول به کار شوند چرا که سامان کاشی و کاشی جم و برخی دیگر از واحدها هم منتظر دریافت تسهیلات هستند اما هنوز دریافت تسهیلات محقق نشده است.

سامان کاشی بروجرد به دلیل مشکلات مالی و نبود بازار فروش تعدادی از کارگران خود را اخراج ولی کاشی جم به طور کامل تعطیل شده و بارها و بارها مسئولین در سخنان خود گرفته اند که دریافت تسهیلات می تواند چرخ این صنایع را دوباره بچرخاند که تا کنون وعده ها در این راستا محقق نشده است.

"امید علایی" جانشین مدیر عامل نساجی بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: قرار بود 50 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح نوسازی پرداخت شود که این تسهیلات در پیچ و خم اداری قرار گرفته و هنور اقدام خاصی در این خصوص انجام نشده است.وی اضافه کرد: با گذشت چند ماه از سال اما هنوز یک ریال هم تسهیلات به نساجی بروجرد پرداخت نشده و این در حالیست که حتی نساجی بروجرد پنج میلیارد مصوب سال گذشته را هم دریافت نکرده است.

به گفته وی البته مشکل سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه از دیگر مشکلات این کارخانه است . به گزارش بازتاب بروجرد با توجه به این که استان لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده قرار شد در راستای این برنامه حمایت هایی از برخی واحدهای صورت گیرد تا رونق در واحد ها دیده شود اما تا کنون در این راستا نیز اقدامی صورت نگرفته و فقط در جلسات و برنامه ها صحبت از رونق و احیای دوباره واحدها به میان آمده است.

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵

چرا منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اجرایی نشده ؟


 

‌سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد گفت: طرح منطقه ویژه اقتصادی شهرستان هرچه سریع‌تر اجرای شود.   به گزارش ونیزان،صیدعلی کورانی‌فر در جلسه بررسی طرح منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، افزود: اجرایی شدن این طرح یکی از مطالبات عمومی است و مسیر اجرایی شدن آن باید هرچه سریع‌تر هموار شود. وی اظهار کرد: زمان‌بر شدن این طرح نباید […]
 

‌سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد گفت: طرح منطقه ویژه اقتصادی شهرستان هرچه سریع‌تر اجرای شود. به گزارش ونیزان،صیدعلی کورانی‌فر در جلسه بررسی طرح منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، افزود: اجرایی شدن این طرح یکی از مطالبات عمومی است و مسیر اجرایی شدن آن باید هرچه سریع‌تر هموار شود.وی اظهار کرد: زمان‌بر شدن این طرح نباید موجب خدشه‌دار شدن سرمایه اجتماعی نظام شود.مدیرکل شهرک‌های صنعتی لرستان نیز گفت: اگر شرکت یاوران سحر بخواهد از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بروجرد استفاده کند، باید هرچه سریع‌تر شهرک صنعتی شماره ۲ بروجرد را خریداری کند.فرزاد محمدی افزود: حجم عملیات انجام شده در شهرک صنعتی شماره ۲ بروجرد مشخص است که باید طبق نظر کارشناسان این مبلغ باید توسط شرکت یاوران سحر به عنوان خریدار به شهرک‌های صنعتی استان لرستان پرداخت شود.وی اظهار کرد: در شهرک صنعتی شماره ۲ بروجرد مخزن ۲۵۰ متر مکعبی آب، اتاقک تجهیز شده چاه آب، ۲٫۵ کیلومتر جدول کشی، اجرای خط انتقال آب چاه به مخزن، اجرای خط انتقال برق، تسطیح بستر، فیبر نوری و ۲ کیلومتر راه دسترسی اجرا شده است.مدیرکل شهرک‌های صنعتی لرستان افزود: تلاش بر این است تا شهرک صنعتی شماره ۲ بروجرد به منظور بهره‌مندی مردم هرچه سریع‌تر به بخش خصوصی واگذار شود.
 

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
منبع:ایسنا


 
 نماینده مردم بروجرد در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم:
اعتبارات قطره‌چکانی به سدهای بروجرد اختصاص می‌یابد
 
 

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: تنها ۸۰۰ میلیون تومان از۸ میلیارد تومان اعتبار سد آبسرده در سال ۹۴ تخصیص‌یافته درحالی‌که این سد تا مرحله تکمیل نیازمند ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار است و با این تخصیص قطره‌چکانی عملاً هیچ اقدامی انجام نمی‌گیرد.عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد با اشاره به آخرین پیگیری‌ها در مورد وضعیت رکود حاکم بر صنایع این شهرستان اظهار داشت: طرح توسعه صنایع استان لرستان و شهرستان بروجرد در قالب بسته اقتصاد مقاومتی استان دیده‌شده و براساس حمایت‌های دولت وعده‌هایی نیز داده‌شده است.

وی بابیان اینکه وعده‌ها باید به مرحله اقدام و عمل برسد، افزود: احیا 18 پروژه بزرگ در بسته حمایتی استان لرستان ازجمله نساجی، سامان کاشی و کاشی جم بروجرد در نظر گرفته‌شده که امید است با وعده وزیر کشور در رابطه با سفر ماهانه به این استان و تحقق اعتبارات لازم اجرایی شود.نماینده مردم بروجرد در مجلس با انتقاد از مسئولان کشوری نسبت به تحقق وعده‌های خود در این استان عنوان کرد: استان لرستان به‌عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی‌شده که یکی از بندهای مصوبات اقتصاد مقاومتی این بود که برای تحقق و پیگیری مصوبات ماهی یک‌بار وزیر کشور به این استان سفر کند که این امر به‌درستی محقق نشده و ادامه این روند ناامیدکننده خواهد بود.وی با اشاره به مشکلات عدیده صنایع بروجرد تصریح کرد: تاکنون کورسوی امیدی در اقدام و عمل برای رفع مشکلات این شهرستان از سوی مسئولان مشاهده نشده باید دانست مشکلات این شهرستان با وعده و شعار حل نمی‌شوند بلکه همه مسئولان باید در رفع آن‌ها اقدام عملی کنند.

گودرزی از عمده عوامل بیکاری در این شهرستان را نبود رونق اقتصادی دانست و بیان کرد: از 8 میلیارد تومان اعتبار سد آبسرده در سال 94 تنها 800 میلیون تومان تخصیص داده‌شده درحالی‌که این سد تا مرحله تکمیل آن نیازمند 180 میلیارد تومان اعتبار است و با این تخصیص قطره‌چکانی عملاً هیچ اقدامی صورت نمی‌پذیرد.وی به تخصیص تنها 100 هزار تومان برای سد شهید بروجردی این شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: سد گلرود هم به دلایل واهی از دستور کار وزارت نیرو خارج‌شده و به‌این‌ترتیب عملاً وضعیت سدسازی در این شهرستان با رکود جدی مواجه شده و بزرگ‌ترین ظرفیت‌های این شهرستان مغفول مانده است.نماینده مردم بروجرد در مجلس توجه به ظرفیت‌های درون کشور را عامل پیشرفت و توسعه خواند و گفت: ستون فقرات اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی و حمایت از آن است بنابراین با استقلال بودجه کشور از صادرات نفتی و گشوده شدن درهای صادرات غیرنفتی می‌توان تولید داخلی را رونق بخشیده و از آن حمایت کرد.

تاریخ خبر: ۲۸ تير ۱۳۹۵
 
ادامه رکود ساخت و ساز وضعیت سنگبریهای بروجرد را وخیم تر می کند
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: ادامه رکود ساخت و ساز و عدم توسعه صادرات وضعیت سنگبریهای بروجرد را وخیم تر می کند و با ادامه این روند کارگران زیادی بیکار و واحدهای سنگبری تعطیل می شوند.

"کامران فرشید" رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: طی سالهای اخیر وضعیت کار در واحدهای سنگبری بروجرد مطلوب نبوده و بیشتر سنگبریهای این شهرستان تعطیل شده اند و مابقی سنگبریها هم با توجه به انباشته شدن سنگ های تولیدی با حداقل ظرفیت کار می کنند.وی اضافه کرد: رکود در ساخت و ساز یکی از مهمترین عواملی است که سبب شده وضعیت سنگبریها روز به روز بدتر شود که در صورت ادامه این روند امکان دارد سنگبریهای بیشتری تعطیل شوند و کارگرانی هم از کار بیکار شوند.به گفته وی سالهای گذشته سنگ های تولیدی شهرستان صادر می شد و صادرات این محصول سبب رونق سنگبریها بود اما امروزه به دلیل عدم صادرات ، سنگ های زیادی در انبارها انباشته شده و انگیزه زیادی برای تولید وجود ندارد در صورتی که سالهای قبل سنگ های تولیدی به کشورهای زیادی صادر می شد.فرشید اظهار داشت: تنها رونق ساخت و ساز و احیای توسعه صادرات می تواند واحدهای سنگبری بروجرد را از این وضعیت نجات دهد.وی قیمت زیاد تمام شده سنگ تولیدی را از دیگر مشکلات واحدهای سنگبری بروجرد عنوان کرد و گفت: هزینه های زیادی برای تولید این محصول صرف می شود و وقتی سنگ تولیدی به فروش نمی رسد این واحد ها تعطیل می شوند که نیاز است برای رفع این مشکل قیمت حامل های انرژی این واحدها کمتر محاسبه شود و محصول نهایی با قیمتی مناسب تولید شود و این واحدها تعطیل نشوند.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد تصریح کرد: 120 واحد سنگبری در شهرستان بروجرد وجود دارد که بیش از 50 درصد این واحدها تعطیل می باشد و بقیه واحدها هم با حداقل ظرفیت کار می کنند.وی بیان کرد: با توجه به آمار بیکاری در شهرستان نیاز است که تسهیلاتی به واحدها اعطا گردد تا علاوه بر رونق تولید کارگران هم در این واحدها مشغول به کار شوند.فرشید اظهار داشت: متاسفانه رکود ساخت و ساز علاوه بر تاثیر نامطلوب بر روی سنگبریها ، کوره های آجرپزی را هم تحت تاثیر قرار داده و این واحدها هم در معرض تعطیلی هستند و نیاز است برای رفع این مشکل چاره ای اندیشیده شود.

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
 

فارس خبر می‌دهد

یارانه تیر ماه ۲۰۰ هزار نفر حذف شد


خبرگزاری فارس: یارانه تیر ماه ۲۰۰ هزار نفر حذف شد

 

شصت و پنجمین یارانه نقدی دیشب در حالی پرداخت شد که ۲۰۰ هزار نفر از یارانه‌بگیران حذف شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حذف افراد غیر نیازمند از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی بر اساس مصوبه مجلس در تیر ماه ادامه داشت.
 

در این زمینه خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که در این دوره یارانه 200  هزار نفر شامل خانوارهایی که سرپرست آنها از قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی و وکلا و ... هستند، حذف شده است.
 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افرادی که در این دوره نسبت به حذف یارانه خود اعتراض دارند از 30 تیر ماه می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۷

 

 
 

کاهش قیمت سکه و ارز/ دلار ۳۴۹۸ تومان+ جدول


خبرگزاری فارس: کاهش قیمت سکه و ارز/ دلار ۳۴۹۸ تومان+ جدول


قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با هزار تومان کاهش یک میلیون و 90 هزار تومان و دلار با افت 10 تومانی 3498 تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با هزار تومان کاهش یک میلیون و 90 هزار تومان، طرح قدیم با افت 3 هزار تومانی یک میلیون و 89 هزار تومان و نیم سکه با 4 هزار تومان نزول قیمت 547 هزار تومان به فروش رسید.
 

ربع سکه هم بدون تغییر 286 هزار تومان، سکه گرمی با 2 هزار تومان کاهش 183 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 208 تومان فروخته شد.
 

با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی قیمت اونس همانند روز گذشته به 1338 دلار و 10 سنت رسید.
 

در بازار ارز قیمت اغلب ارزها کاهشی بود، به طوری که دلار با 10 تومان کاهش 3498 تومان، یورو با یک تومان کاهش 3906 تومان، پوند با 2 تومان افت قیمت 958 تومان و پوند با 4 تومان کاهش 4698 تومان معامله شد.

 

طلا و ارز قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید 1090000 تومان 1000- تومان
سکه طرح قدیم 1089000 تومان 3000- تومان
نیم سکه 547000 تومان 4000- تومان
ربع سکه 286000 تومان 0
سکه گرمی 183000 تومان 2000- تومان
هر گرم طلای 18 عیار 110796 تومان 208- تومان
اونس طلا 1338.10 دلار 0
دلار 3498 تومان 10- تومان
یورو 3906 تومان 1- تومان
درهم 958 تومان 2- تومان
یورو 4698 تومان 4- تومان


تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۷

 
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس مطرح کرد
گنجاندن احیای صنایع و واحدهای تولیدی در طرح اقتصاد مقاومتی
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اقتصاد مقاومتی لرستان احیای صنایع و واحدهای تولیدی این استان گنجانده شده است.

عباس گودرزی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد اظهار کرد: استان لرستان به عنوان یکی از سه استان پایلوت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در کشور انتخاب شده است.وی با اشاره به اینکه در قالب بسته اقتصاد مقاومتی احیای صنایع استان لرستان و به دنبال آن شهرستان بروجرد دیده شده است، عنوان کرد: در صورت عمل به تصمیمات اتخاذ شده و وعده‎های مسؤولان طرح اقتصاد مقاومتی می‎تواند نقطه عطفی در حل مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی باشد.این مسؤول اظهار کرد: رفع مشکلات 18 پروژه بزرگ استانی در بسته حمایتی طرح اقتصاد مقاومتی استان لرستان جای داده شده که در بین آنها اسامی کارخانه‎های بزرگ شهرستان بروجرد نظیر نساجی، کاشی جم و سامان کاشی دیده می‎شود.گودرزی با اشاره به وعده وزیر کشور مبنی بر سفر به استان لرستان به منظور پیگیری مصوبات طرح اقتصاد مقاومتی در این استان خاطرنشان کرد: متاسفانه این بند مهم از پایلوت اقتصاد مقاومتی در این استان در حال حاضر نقض شده است.وی اضافه کرد: در صورت پیشبرد طرح اقتصاد مقاومتی در استان لرستان با نقض بندهایی نظیر سفر ماهیانه وزیر کشور به این استان اجرای این طرح در استان لرستان ناامیدکننده است.نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که روند اجرای طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی در لرستان به سمت تحقق وعده‎های مسئولان و اقدام و عمل آنها در حرکت باشد.گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران طی 37 سال گذشته از عمر با برکت خود منافع زورگویان دنیا را به خطر انداخته و ابهت ابر جنایتکاران را شکسته است، همچنین این نظام مقدس در دفاع از خط اصولی حمایت از مستضعفین نقش بسزایی را ایفا کرده و منافع زورگویان و مستکبران را زیر پا گذاشته است.وی بیان کرد: طی 37 سال گذشته هر اندازه نظام مقدس جمهوری اسلام ایران توفیقات بیشتری کسب کرده است، به همان میزان بر حجم دشمنی و عداوت دشمنان قسم‌خورده آن افزوده شده است.نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمنان شکست اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‎کنند، تاکید کرد: یکی از ابزارهای جدی آنها برای دستیابی به این هدف شوم ایجاد فاصله میان مردم و مسؤولان است.گودرزی بر حفظ پشتوانه مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید و تصریح کرد: یکی از راه‎های دستیابی به این مهم برقراری ارتباط نزدیک میان مردم و مسؤولان است.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۷

نماینده مدیریت درمان استان لرستان در بروجرد مطرح کرد
205 میلیارد تومان مجموع هزینه‎های سازمان تامین اجتماعی در بروجرد 
نماینده مدیریت درمان استان لرستان در بروجرد گفت: مجموعه هزینه‎های سازمان تامین اجتماعی برای بیمه‎شدگان این شهرستان در سال گذشته قریب به 205 میلیارد تومان بوده است.سید مهدی مهدیانی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد، اظهار کرد: درآمد سازمان تامین اجتماعی بروجرد در سال گذشته قریب به 101 میلیارد تومان و کمتر از 50 درصد هزینه‌های آن بوده است.وی  تاکید کرد: تقویت درآمدهای سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد ارائه خدمات بیشتر در بخش‎های مختلف نظیر توسعه مراکز درمانی در این شهرستان را به دنبال دارد.نماینده مدیریت درمان استان لرستان در بروجرد رضایتمندی بیماران را از بخش بستری و سرپایی بیمارستان کوثر این شهرستان به ترتیب 100 و 70 درصدی اعلام کرد.مهدیانی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیمارستان کوثر تنها بیمارستان ارائه دهنده خدمات در بخش سونوگرافی است عدم توانایی در ارائه خدمات به موقع به مراجعان عامل اصلی نارضایتی در بخش سرپایی این بیمارستان است.وی اضافه کرد: پیگیری‎ها به منظور جذب نیرو در بخش سونوگرافی بیمارستان کوثر این شهرستان در سال جاری ادامه دارد. نماینده مدیریت درمان استان لرستان در بروجرد عنوان کرد: سال گذشته قریب به 22 میلیارد و 500 میلیون تومان در بیمارستان کوثر این شهرستان هزینه شده است. مهدیانی خاطرنشان کرد: در روش درمان غیرمستقیم بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی در بروجرد 198 پزشک و موسسه طرف قرارداد همکاری با این بیمه هستند.وی تاکید کرد: سال گذشته در روش درمان غیرمستقیم در این شهرستان 143 هزار بیمه شده تامین اجتماعی به پزشک عمومی مراجعه کرده‎اند. نماینده مدیریت درمان استان لرستان در بروجرد تصریح کرد: همچنین در مدت یادشده قریب به 193 هزار بیمه شده تامین اجتماعی این  شهرستان در راستای درمان غیرمستقیم به پزشک متخصص مراجعه کرده‎اند.مهدیانی یادآور شد: در سال گذشته بالغ بر 440 هزار نسخه توسط 40 داروخانه طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی در بروجرد پیچیده شده است.وی  افزود: تعداد افراد بیمه شده تامین اجتماعی این شهرستان که در مدت یاد شده از خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی بهره‎برده‎اند به ترتیب 65 و 9 هزار نفر بوده است.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۶
 

در یکسال منتهی به خرداد بررسی شد

جزئیات تغییر قیمت کالاها و خدمات/ درمان و تحصیل جلودار افزایش قیمت‌ها +جدول


خبرگزاری فارس: جزئیات تغییر قیمت کالاها و خدمات/ درمان و تحصیل جلودار افزایش قیمت‌ها +جدول
 

در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال که تورم نقطه به نقطه 6.8 درصد و تورم میانگین 9.7 درصد بود، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 6.8 درصد، پوشاک و کفش 6.8 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 10.1 درصد و اثات، لوازم مورد استفاده در خانه 4.3 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در خردادماه 1395 به عدد 240.9 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 1.2 درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8 درصد افزایش یافت.

براساس محاسبات بانک مرکزی، طی سه ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 7.2 درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1394 معادل 9.7 درصد است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه 1395 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0.5 درصد است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه 1395 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش یافت.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه 1395 در تمام استان‌های کشور (به جز استان گلستان که معادل 0.2 درصد کاهش داشت) با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان‌های زنجان و یزد هریک معادل 1.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان لرستان معادل 0.3 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 1.2 درصد افزایش داشته است.

گروه‌های اصلی


* خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

در خردادماه 1395 شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل 2.5 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالارفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند گوشت مرغ معادل 16.1 درصد، انگور 68.8 درصد، انواع برنج 2.6 درصد، لیموترش 45.6 درصد، هندوانه 18.6 درصد، سیب درختی 8.2 درصد، انواع ماهی آب‌های جنوب 7.1 درصد، هویج 36.3 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 1.3 درصد، فرآورده‌های شیر 0.9 درصد، انواع خرما 11.1 درصد، حبوب 2.8 درصد، آشامیدنی‌ها 1.0 درصد، آلبالو و گیلاس 5.4 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 0.5 درصد، سبزی‌های برگی (به جز سبزی خوردن) و خیار هر یک 1.5 درصد، نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی 1.2 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 0.5 درصد، ماکارونی 1.0 درصد، فرآورده‌های سبزی 0.3 درصد و کنسرو ماهی 0.4 درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند سبزی‌های بوته‌ای (به جز خیار و لوبیا سبز) معادل 13.7 درصد، موز 9.6 درصد، سبزی‌های ریشه‌ای (به جز هویج) 7.2 درصد، گوشت دام 0.7 درصد، طالبی و گرمک 11.7 درصد، انواع ماهی آب‌های داخل 2.1 درصد، هلو 1.4 درصد، تخم مرغ 0.8 درصد و انواع ماهی آب‌های شمال 0.4 درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهار گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 2.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل 2.4 درصد و گروه آشامیدنی‌ها 10.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش داشت.


* دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 0.7 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 1.1 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 11.2 درصد افزایش داشته است.


* پوشاک و کفش

در خردادماه 1395، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 0.4 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های پوشاک آماده معادل 0.3 درصد، پارچه برای تهیه پوشاک 1.4 درصد، انواع کفش 0.4 درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس 1.2 درصد بوده است.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8 درصد افزایش داشته است.


* مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در خردادماه 1395، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.6 درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای "ارزش اجاری مسکن شخصی" و "اجاره بهای مسکن غیر شخصی" هریک معادل 0.6 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 1.3 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل 10.1 درصد افزایش داشته است.


* اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 0.5 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل خانگی معادل 0.7 درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی 1.0 درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 0.5 درصد و منسوجات مورد استفاده در خانه 0.4 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 4.3 درصد افزایش داشته است.


* بهداشت و درمان

در خردادماه 1395، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.6 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی معادل 3.6 درصد، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی 1.2 درصد و هزینه‌های بیمارستانی 0.9 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 12.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.


* حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل‌و‌نقل نسبت به ماه قبل معادل 0.7 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه‌های رفت و آمد معادل 2.3 درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 0.3 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای اتومبیل سواری (به جز اتومبیل سواری خارجی) معادل 0.6 درصد کاهش یافت.

در خردادماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل‌ونقل معادل 4.2 درصد افزایش داشته است.


* ارتباطات

در خردادماه 1395، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای دستگاه تلفن معادل 2.5 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل 6.4 درصد افزایش داشته است.


* تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 0.2 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای گروه هزینه مسافرت با تور معادل 1.5 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای گروه‌های خدمات تفریحی و فرهنگی معادل 1.1 درصد، رادیو، تلویزیون، ضبط و پخش صورت و تصویر 0.5 درصد و لوازم تفریح، بازی و ورزشی 0.3 درصد افزایش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 7.2 درصد افزایش داشته است.


* تحصیل

در خردادماه 1395، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 0.2 درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شهریه کلاس‌های تقویتی معادل 1.1 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل 21.7 درصد افزایش داشته است. (جداول شماره 1، 4 و 5)


* رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های "هزینه غذای آماده در خارج از خانه" و "غذای آماده جهت مجالس و مراسم" هریک معادل 0.3 درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر 0.4 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل 9.4 درصد افزایش داشته است. (جداول شماره 1، 4 و 5)


* کالاها و خدمات متفرقه

در خردادماه 1395، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.8 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص بهای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 1.1 درصد و لوازم شخصی 0.4 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای اجرت ساخت طلای 18 عیار معادل 0.2 درصد کاهش یافت.

 

شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 9.2 درصد افزایش داشته است.

 

گروه خرداد 95 نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 ماه اول 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 ماه منتهی به خرداد 95 نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد 94
شاخص کل 6.8 7.2 9.7
گروه اصلی      
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 2.7 2.2 6.2
دخانیات 11.2 7.1 0.1-
پوشاک و کفش 6.8 7 8.9
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 10.1 10.4 11.4
اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 4.3 4.3 5
بهداشت درمان 12.9 15.4 19.7
حمل و نقل 4.2 6.8 9.4
ارتباطات 6.4 5.9 4.6
تفریح و امور فرهنگی 7.2 7.5 11.4
تحصیل 21.7 21.9 19.1
رستوران و هتل 9.4 10 13.8
کالاها و خدمات متفرقه 9.2 9.3 10.2
گره اختصاصی      
کالا 3.5 3.6 6.4
خدمت 11.7 12.5 14.3

 

تاریخ: 1395/04/26
 

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس:

تخصیص اعتبار به سد آبسرده بروجرد قطره‌چکانی است


خبرگزاری فارس: تخصیص اعتبار به سد آبسرده بروجرد قطره‌چکانی است


نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص اعتبارات به سد آبسرده بروجرد قطره‌چکانی است. به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، عباس گودرزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان اظهار کرد: از مجموع 8 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به سد آبسرده این شهرستان در سال 94 تنها 800 میلیون تومان محقق شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش متخصصان اجرای کامل پروژه سد آبسرده بروجرد نیازمند تخصیص اعتبار 180 میلیارد تومانی است. نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبار 100 هزار تومانی سد شهید بروجردی این شهرستان افزود: تخصیص تنها یکصد هزار تومان اعتبار برای این سد تنها برای جلوگیری از تعطیل شدن ردیف بودجه‎ای آن بوده است.گودرزی ادامه داد: سد گلرود به عنوان یکی از بزرگترین ظرفیت‎های شهرستان بروجرد به دلایل مبهم و واهی از دستور کار دولت خارج شده است.وی تصریح کرد: دولت و استانداری برای رفع مشکلات شهرستان بروجرد باید به وعده های خود عمل کنند.

این مسؤول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب فرماندار بومی در شهرستان بروجرد، گفت: نتیجه رایزنی با مسؤولان کشوری و استانی اولویت با انتصاب فرماندار بومی در شرایط یکسان بود.وی خاطرنشان کرد:  هدف تنها انتصاب یک فرد متعهد، ارزشی، دلسوز و خادم مردم در سمت فرمانداری بروجرد بود و جهت‎گیری‎های سیاسی در طرح این موضوع دنبال نشده است.نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخلاف نظر برخی افراد در طرح انتصاب فرماندار بومی در این شهرستان علم کردن اختلاف میان مردم استان دنبال نشده است.گودرزی با اشاره به اینکه دود حذف تعامل میان مسؤولان به چشم مردم می‎رود، عنوان کرد: رفع مشکلات تنها در سایه تعامل امکان‎پذیر است.

وی با اشاره به وجود افراد توانمند و آگاه به ظرفیت‎های شهرستان بروجرد در این شهرستان تاکید کرد: انتصاب یک فرد با این خصوصیات در کنار تسریع در رفع مشکلات شهرستان کمکی به استانداری است.این مسؤول با اشاره به آغاز آخرین سال عمر کاری دولت یازدهم تصریح کرد: عمر کاری کوتاه بودن عمر کاری فرمانداران در بروجرد و قرار گرفتن در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمانی برای فرماندار غیربومی برای آشنایی با مشکلات و ظرفیت‎های این شهرستان باقی نمی‎ماند.گودرزی در ادامه افزود: دست‎های پشت پرده انتصاب فرماندار غیر بومی در شهرستان بروجرد را هماهنگ کرده و حاضر به موضع‎گیری صریح نیستند.وی افزود: به عنوان نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی خواست و مطالبه مردم این شهرستان را فریاد زده‎ام و اینک افراد پشت پرده این انتصاب‎ها باید مردم را قانع کنند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی‎توجهی استاندار لرستان به وعده‎های خود اضافه کرد: زیر پا گذاشتن احترام به نماینده مردم به معنای زیر پا گذاشتن احترام همه مردم آن شهرستان است.گودرزی در ادامه سخنان خود با اشاره به تاکید استاندار لرستان مبنی بر تعامل مسؤولان با یکدیگر ادامه داد: استاندار لرستان باید به این اصل پایبند باشد.وی اظهار کرد: با شخصیت فرماندار غیربومی منصوب شده در شهرستان بروجرد مشکلی وجود ندارد، بلکه مسأله استفاده نکردن از ظرفیت‎های شهرستانی در این باره است.

این مسؤول در ادامه با ابراز تاسف برای افرادی که به دنبال دو قطبی کردن جامعه همراه و یا مخالف با دولت در شهرستان بروجرد هستند، بیان کرد: این افراد به نام مردم‌دوستی، مردم‌سالاری و منافع ملت بازی‎های سیاسی و منافع حزبی خود را دنبال می‎کنند.گودرزی خاطر نشان کرد: در بروجرد باید در شرایط یکسان از نیروی بومی برای پست‎های مدیریت استفاده شود و اولویت شایسته سالاری در انتصاب مدیران باید با نیروی انسانی این شهرستان باشد.وی، وظیفه یک نماینده را پیگیری مطالبات مردمی و دفاع صریح از خواست آحاد مردم معرفی و تصریح کرد: در چارچوب ظرفیت‎ها و اختیارات و در ساختار نظام دفاع از حقوق مردم را در دستور کار خود دارم.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان با اشاره به برخی موانع بر سر راه رشد این شهرستان بیان کرد: حمایت‌ها و دخالت‎های پشت پرده برخی مسؤولان مانعی بر سر راه رشد این شهرستان است.گودرزی با اشاره به وعده معاون وزیر راه و شهرسازی به منظور سفر به شهرستان بروجرد برای  پیگیری روند اجرای پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی تصریح کرد: این در حالی است که تحقق این مهم اولویت‎دار با معارفه غیرضروری فرماندار این شهرستان معاوضه شد.وی در پایان تاکید کرد: همچنان پیگیر سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به بروجرد و مصوبات سفر استاندار لرستان به این شهرستان هستم.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۵

 
 

با همکاری اپراتور اول

تبلت و سیم‌کارت ویژه کودک و نوجوان ارائه شد


خبرگزاری فارس: تبلت و سیم‌کارت ویژه کودک و نوجوان ارائه شد
 

تبلت و سیم‌کارت ویژه کودک و نوجوان با پیش‌شماره‌ ۰۹۹۰ برای ورود امن کودکان و نوجوانان به فضای مجازی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی نبود دستورالعمل قانونی برای فروش سیم‌کارت به افراد زیر 18 سال و افزایش دغدغه والدین برای استفاده فرزندان از فضای مجازی، با ابلاغ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه ملزم به ارائه سیم‌کارت ویژه افراد این گروه سنی شده‌اند.
 

طبق این مصوبه، اگرچه توسعه نسل‌های سه و چهار تلفن همراه فرصتی برای ارائه خدمات جدید در حوزه‌های مختلفی چون سلامت، آموزش و اشتغال در اختیار جامعه قرار می‌دهد، اما برای پرهیز از مخاطرات احتمالی برای مراقبت از کودکان و نوجوانان باید قوانین لازم تدوین شود.
 

براین اساس اپراتورهای تلفن همراه موظف شدند سیم‌کارت‌های کودک و نوجوان با قابلیت دسترسی به بسته‌های خدماتی جذاب تلفن همراه باند پهن متناسب با گروه‌های سنی کودک و نوجوان را ارائه و سیم کارت‌هایی با عنوان سیم کارت کودک و نوجوان را طراحی کنند که با استفاده از آنها امکان اعمال محدودیت در دسترسی به بعضی خدمات تلفن همراه باند پهن یا از سوی دیگر اضافه کردن برخی خدمات متناسب با سن مشترکان این رده به آنها ارائه شود.
 

در این طرح یک تبلت با سیم کارت کودک همراه اول با پیش‌شماره‌ 0990 همراه با یک گیگابایت اعتبار هدیه ارائه می شود. این سیم کارت با هدف ایجاد فضای مجازی و اینترنت سالم و ایمن برای استفاده کودکان و نوجوانان طراحی شده که برای دسترسی کودکان و نوجوان از محتواهای ویژه با یک تبلت همراه شده است.
 

این سیم‌کارت با محدودیت تماس با 10 شماره و اینترنت سالم با دسترسی به محتوای آموزشی سرگرمی پرتال ویژه کودکان و نوجوانان انارستان ارائه می شود. مشاهده آمار‌ روزانه و کلی استفاده‌ کودک و نوجوان از تبلت، ارائه برنامه های کاربردی مخصوص کودکان و نوجوانان، کنترل روی نصب نرم افزارها و دسترسی به انواع محتوای صوتی، تصویری و چند رسانه ای کودک و نوجوان از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۳

 

نعمت زاده از دستاوردهای بعد از توافق هسته ای درحوزه صنعت و تولید می گوید:

برجام، دروازه ورود ایران به چرخه جهانی تولید 

تهران - ایرنا - یکی از مهمترین تاثیرات برجام ورود کشورمان به چرخه جهانی تولید است که در این خصوص روزنامه ایران در گفت و گویی به نقل از نعمت زاده آورده است: برای اینکه بتوان جذب سرمایه گذاری صنعتی را به بیش از نیم میلیارد دلار فعلی برسانیم باید زیرساخت ها فراهم شود و به سرمایه گذاران اطلاعات شفاف داد.


در این گفت و گو آمده است : «مگر می شود در چهاردیواری خود بمانیم و دم از پیشرفت بزنیم»؛ این جمله ای است که مرد باسابقه حوزه صنعت به ما می گوید.او بشدت از منتقدان برجام گلایه می کند و معتقد است دولت یازدهم گام مهم و اساسی را در برجام برداشت و حال به جای آنکه دست روی دست بگذاریم باید با گفت و گوی مستقیم با سرمایه گذاران خارجی و داخلی برجام را اجرایی کنیم.وی گفت سال ها سرمایه گذاران خارجی از ایران دور بوده اند و نمی دانند در مرحله جدید ورودشان چه اتفاق هایی انتظار آنها را می کشد لذا در این شرایط به جای آنکه برخی ها ساز مخالف بزنند خیلی بهتر است که زیرساخت های از دست رفته را احیا کنیم.

برجام در تمام حوزه ها می تواند منشأ خیر شود بدین جهت با نگاه سیاسی نباید به این امر نگاه کرد.متن گفت و گوی «ایران» با محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه می آید:

** نتایج برجام چه زمان در اقتصاد کشور پدیدار خواهد شد؟ مردم و منتقدان هنوز نتوانسته اند این اتفاق مهم را در زندگی خود احساس کنند.
معتقدم برجام بر زندگی مردم اثرزیادی داشت. اگر این اتفاق نیفتاده بود اکنون ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم نداشتیم و چه بسا قدرت خرید مردم بیش از گذشته کاهش پیدا می کرد. در زمان تحریم نوسان قیمتی و مشخص نبودن آینده اقتصادی باعث شده بود که هیچ فردی نسبت به آینده تحلیل درستی نداشته باشد و این امر ریسک سرمایه گذاری و رشد تولید را افزایش داده بود.

ولی در شرایط حاضر می توان برای آینده تولید پیش بینی های بهتری داشت. هر چند که برای رسیدن به ثبات و مشخص شدن وضعیت آینده نیازمند زیرساخت هایی چون تک نرخی شدن ارز و همسو بودن سیاست های اقتصادی با حوزه صنعت، معدن و تجارت هستیم.

فکر می کنم با رأیی که مردم به آقای دکتر روحانی دادند نشان دادند که ما اعتماد به شما کردیم و حرف های شما را شنیدیم. عملکرد آقای روحانی هم نشان می دهد که در این مدت بسیار دلسوزانه عمل کرده است. زمانی که آقای روحانی به من گفتند به وزارت صنعت بیایم تنها شرط من این بود که آیا شما در جهت رفع تحریم جدی هستید یا خیر؟
ایشان جواب دادند جدیت کامل دارم. همین جواب نشان داد که ایشان با مردم صادق هستند و آمده اند تا مشکلات را بردارند. معتقد بودم با تحریم نمی توان صنعت کشور را پیش برد. می توان کارهایی را انجام داد اما این روند نمی تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. دنیا به کجا رفته و ما در چه مرحله ای هستیم.

مگر می شود صنعت را بدون بازارهای بین المللی توسعه داد و در چهاردیواری خودمان بمانیم. این موضوع به منزله رشد نیست. لذا اگر می خواهیم با مردم صادق باشیم باید برای رفع چالش ها حرکت کنیم و منافع ملی را بر هر موضوعی ترجیح دهیم. همه مردم دیدند که آقای روحانی تلاش کردند روابط منطقی با دنیا برقرار شود. برخی ها عجله دارند و می گویند یکسری کارها انجام نشده است.

اولاً یکسری اقدامات ربطی به جریان مذاکرات ندارد. در حقیقت آقای روحانی زیرساخت هایی که خراب شده بود را اصلاح کرد حال زمان آن است که طرفین با یکدیگر به مذاکره و گفت و گو بنشینند. بانک ها، بیمه ها، تجار و... هر بخشی باید با طرف مقابل خود مذاکره کند.

در مورد خودروسازی یک مثال بزنم. وقتی 10 سال رابطه پژو و ایران خودرو قطع شد ما ادعای خسارت کردیم مبنی بر اینکه وقتی رابطه دو مجموعه قطع شد ایران خسارت دید، مشتریان لطمه دیدند و برنامه تولید اجرایی نشد. از آن طرف پژو ادعا کرد که ما پول آنها در بخش رویالیتی را پرداخت نکردیم.بعد از برجام این مجموعه ها گفت و گو های خود را شروع کردند تا بتوانند اختلاف ها را حل کنند. حتی به جایی رسیدند که در مورد چند گزینه مختلف با من مشورت کردند. در نهایت دیدید که قرارداد به نفع ایران خودرو تمام شد و توانستند برای همکاری های آینده خود تخفیف بگیرند.

مذاکره با پژو چندین ماه طول کشید. این به این معنا نیست که برجام عملیاتی نشد. لذا بعد از برجام بنگاه ها باید مذاکرات خود را آغاز کنند. در توافق برجام آمده است که بانک ها می توانند با ایران کار کنند. اما بانک های خارجی اغلب خصوصی هستند. بارها با مسئولان کشور های اروپا مذاکره کردم.آنها گفتند ما حتی به بانک ها یادداشت دادیم که همکاری کنند. اما برخی در موقع تحریم نقره داغ شدند و برخی ها هم می ترسند. به همین دلیل بانک ها تمایل به همکاری ندارند. اصلاح این رویه زمانبر است. در هر کشور با دو تا سه بانک ارتباط داریم. مابقی هم به مرور به فهرست همکاری ها اضافه خواهند شد. عملیاتی شدن برجام مستلزم گفت و گوی مستقیم است.

چرا برخی ها به موضوع برجام بدبینانه نگاه می کنند و معتقدند این امر نمی تواند به رونق اقتصاد کشور و حل مشکلات موجود کمک کند؟
متأسفانه برخی ها به موضوع برجام و اتفاق هایی که از آن حاصل شده کم لطفی می کنند و معتقدند که برجام هیچ تأثیری نداشته است. در حقیقت بعضی افراد با عینک بدبینی به برجام نگاه می کنند و توقع دارند که یک شبه مشکلات چندین ساله حل شود. اما اگر واقع بین باشیم چنین موضوعی صحت ندارد.

در دولت گذشته روابط ما با خیلی از کشورها قطع شده بود و هیچ کشوری حاضر به همکاری با ما نبود. ما محدود به کشور خودمان شده بودیم و این امر یعنی به منزله درجا زدن بود. زمانی که ایران خودش تولید و خودش هم مصرف کند قطعاً قیمت ها نه رقابتی خواهد بود و نه کیفیت محصولات ارتقا پیدا می کند. لذا برای آنکه پیشرفت کنیم نیازمند همکاری با سایر کشورها بودیم.

بر این اساس برجام توانست در برگشت ایران به جامعه جهانی اثرگذار باشد. در دولت گذشته هیچ بانکی حاضر به همکاری با مجموعه های ایرانی نبود ولی اکنون خیلی از چالش ها برطرف شده است. بانک مرکزی ایران توانست با 35بانک مرکزی جهانی توافقنامه همکاری و 215 توافق کارگزاری با بانک های عامل خارج از کشور امضا کند.حتی درحوزه اسکاندیناوی می توانیم ال سی باز کنیم و به دنبال پرداخت 24 مورد یوزانس به صنایع داخلی هستیم. البته تسهیلاتی برای خرید مواد اولیه و قطعات در شرایط پس از اجرای برجام به تولیدکنندگان داخلی ارائه می شود تا آنها بتوانند تسهیلات مالی مورد نیاز خود را از منابع خارجی و با نرخ مناسب دریافت کنند.

** یعنی اکنون شرایطی بوجود آمده است که بتوان از تسهیلات بانکی خارج از کشوراستفاده کرد؟
اکثر بانک های خارج از کشور به صورت خصوصی اداره می شوند. در زمان تحریم برخی از این مجموعه ها به خاطر همکاری با ایران متحمل خسارت های سنگینی شدند به همین دلیل برای شروع مجدد همکاری ها تعلل می کنند. با این اوصاف مدیران دولتی کشورهای مختلف به صورت مکتوب نامه هایی به بانک ها ارسال کردند تا آنها فعالیت های خود را آغاز کنند.

لذا فضا به گونه ای شده که بانک ها برای همکاری تمایل زیادی پیدا کردند. از سویی عزتی که از دست رفته بود بواسطه برجام برگشت. سال های گذشته به ایرانیان هیچ توجهی نمی شد و هیچ شرکت معتبر بین المللی حاضر به مذاکره با ایران نبود ولی اکنون در قالب هیأت های مختلف، معروف ترین برندها وارد ایران می شوند و خواهان توسعه روابط هستند.

** برجام تا چه حد توانست بر مذاکرات شرکت های داخلی اثر بگذارد؟
در گذشته شرکت ها نظرات خود را بر ایران تحمیل می کردند و معتقد بودند هر آنچه می گویند باید اتفاق بیفتد ولی به واسطه برجام و تغییر نگاه ها نسبت به ایران فضای مذاکرات تغییر کرده است و ما نیز می توانیم با اقتدار صحبت کنیم.ما اکنون برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران شرط تعیین می کنیم و آنها نیز شروط ما را حفظ هستند. می دانند برای ورود به ایران باید انتقال تکنولوژی انجام دهند، سرمایه بیاورند، صادرات انجام دهند و تصور نکنند بازار ایران محل فروش کالاهای نهایی آنها است. خوشبختانه با روندی که در پیش گرفتیم مذاکرات با مجموعه های مختلف در حال پیشرفت است. در گذشته اختلاف ها لاینحل بود و شرکت های داخلی و خارجی نمی توانستند به نتیجه برسند ولی در مقطع فعلی دیگر مشکلی که قابل حل نباشد وجود ندارد.

بزودی شاهد حضور گسترده سرمایه گذاران خارجی در ایران خواهیم بود. ولی برای اینکه بتوان جذب سرمایه گذاری صنعتی را به بیش از نیم میلیارد دلار فعلی برسانیم باید زیرساخت ها فراهم شود و به سرمایه گذاران اطلاعات شفاف داد. یک سرمایه گذار برای اطمینان از سود و سرمایه گذاری خود باید اطمینان و پیش بینی هایی از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد وقتی چنین اطلاعاتی در اختیار نباشد قطعاً روند سرمایه گذاری و مذاکرات کند می شود.

به عنوان مثال سرمایه گذار ابهام هایی در مورد نرخ ارز دارد و ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم نگرانی های آنها را جواب دهیم. همه اینها مسائلی است که باعث می شود امضای قراردادها به تعویق بیفتد. وقتی سرمایه گذاران خارجی نمی توانند گزارش امکان سنجی اقتصادی خود را تهیه کنند چطور می توان توقع داشت که سریع وارد مرحله سرمایه گذاری شوند. برای حل این اشکالات باید دستگاه های ذیربط همکاری کنند تا رونق اقتصادی داشته باشیم.

** با این اوصاف نمی توان گفت که برجام تأثیری بر فعالیت های صنعتی نداشته است؟
چالش های بخش صنعت را می توان از دو نظر درونی و محیطی بررسی کرد که در بخش بیرونی به مسائلی مربوط می شود که در زمان تحریم ایجاد شده و باعث گسستگی صنعت کشور از جامعه جهانی شده است.

منبع : روزنامه ایران
گفت وگو از: مرجان اسلامی فر
زمان انتشار : 23 تیر 95

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد:
واحدهای سنگبری بروجرد با تسهیل صادرات رونق دوباره می گیرند
بروجرد - ایرنا - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد با اشاره به وجود 120 واحد سنگبری در این شهرستان گفت: این واحدها در حال حاضر سنگ خام و پرداخت شده زیادی در انبارهای خود دارند که رونق دوباره آنها با فراهم شدن بازار فروش و تسهیل صادرات محقق می شود.

کامران فرشید روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شهرستان بروجرد به دلیل نزدیکی به معادن نقش مهمی در تولید و صادرات انواع سنگ دارد ولی متاسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای سنگبری این شهرستان به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، نبود تسهیلات و نقدینگی، نبود بازار فروش و افزایش هزینه های حامل های انرژی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه با مشکل مواجه شده اند.وی اظهار کرد: رکود بازار ساخت و ساز و توقف صادرات از دیگر مشکلات واحدهای سنگبری شهرستان بروجرد می باشند.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد با تاکید بر اهمیت نقش واحدهای سنگبری در رونق اقتصادی کشور گفت: هر واحد سنگبری بروجرد در گذشته سالانه 20 تن سنگ تولید می کرد ولی متاسفانه امسال به دلیل مشکلات موجود میزان تولید کاهش چشمگیری داشته است.وی با اشاره به صادرات 250 تریلی 400 متری سنگ از بروجرد در سال گذشته افزود: در سه ماه نخست امسال از مجموع 50 درصد واحدهای سنگبری فعال بروجرد، 120 تریلی 400 متری سنگ به کشورهای مختلف صادر شده است.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: یکهزار و 500 تن در واحدهای سنگبری بروجرد فعالیت دارند و 240 تن به دلیل لغو قرارداد، بیمه بیکاری دریافت می کنند.وی رونق گرفتن صنعت ساخت و ساز، کاهش هزینه های حامل های انرژی، ارایه تسهیلات و تحفیف در بخش مالیات و حامل های انرژی را برای رونق مجدد واحدهای سنگبری این شهرستان ضروری خواند و اظهار کرد: رونق واحدهای سنگبری علاوه بر ایجاد اشتغال می تواند زمینه ساز رونق بخش حمل و نقل، ایجاد نمایندگی در شهرهای مختلف و وارد کردن ارز به داخل کشور شود.حدود 35 درصد صنایع استان لرستان در شهرستان بروجرد واقع شده اند.

تاریخ خبر: 1395/04/22

 رئیس کمیته امداد بروجرد:
تسهیلات خوداشتغالی به متقاضیان روستایی بروجرد پرداخت می‌شود
 
 

رئیس کمیته امداد بروجرد گفت: تسهیلات خوداشتغالی با نرخ سود ۴ درصد به متقاضیان روستایی تحت پوشش این نهاد حمایتی در بروجرد پرداخت می‌شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، علی معظمی ظهر امروز در جلسه هماهنگی اردوهای جهادی این شهرستان اظهار داشت: سازمان بسیج دانشجویی در سال‌های اخیر در راستای محرومیت‌زدایی از مناطق محروم این شهرستان همکاری قابل قبولی با کمیته امداد امام خمینی(ره) داشته است.

وی همکاری در راستای ساخت واحدهای مسکن روستایی و کمک به کشاورزان کم‌بضاعت را از اقدامات مطلوب انجام‌گرفته در اردوهای جهادی خواند و افزود: 1075 واحد مسکن شهری و روستایی که در زلزله سال 85 شهرستان بروجرد آسیب‌دیده بود با همکاری کمیته امداد و اداره مسکن و شهرسازی بازسازی‌شده است.

رئیس کمیته امداد بروجرد با اشاره به لزوم گسترش خدمات اردوهای جهادی در دیگر مناطق روستایی این شهرستان عنوان کرد: برخی مناطق روستایی این شهرستان همچون روستاهای واقع در منطقه کمربندی تا جاده اراک به دلیل وجود بافت فرسوده فراوان فاقد امکانات لازم رفاهی است که ضرورت دارد مسئولان برگزارکننده اردوهای جهادی به این مناطق توجه ویژه‌ای داشته و اولویت حضور دانشجویان جهادگر را در این مناطق قرار دهند.

وی نبود آب کافی و دور بودن برخی روستاها از جاده دسترسی اصلی را علت دیگری در محرومیت برخی مناطق روستایی این شهرستان دانست و بیان کرد: در سال جاری یک ریال اعتبار روستایی به کمیته امداد تاکنون داده نشده است اما بااین‌حال این نهاد حمایتی خدمات لازم را در این مناطق انجام می‌دهد.معظمی خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد آمادگی دارد در صورت شناسایی خانواده‌های تحت پوشش این نهاد تسهیلات اشتغال‌زایی از 10 تا 20 میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد به متقاضیان روستایی پرداخت کند.

حسین ریاضتی رئیس بنیاد مسکن بروجرد نیز در این جلسه با اشاره به آماده‌سازی طرح هادی در روستاهای این شهرستان اظهار داشت: در برخی روستاهای این شهرستان که عملیات انتقال گاز صورت نگرفته طرح هادی نیز انجام‌نشده و طبیعی است که اجرای طرح هادی پس از گاز کشی ماندگارتر خواهد بود.

وی با اشاره به تزریق بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار پس از وقوع زلزله بروجرد برای بازسازی مسکن شهری و روستایی عنوان کرد: 80 درصد از واحدهای مسکونی روستایی این شهرستان با همکاری ستادهای معین بازسازی و تبدل به احسن شده درحالی‌که این میزان در کل کشور تنها 40 درصد است بنابراین شهرستان بروجرد در این زمینه پیشرو بوده است.رئیس بنیاد مسکن بروجرد افزود: متقاضیان روستایی که تمایل به بازسازی واحدهای خود دارد می‌توانند از تسهیلات بازسازی بنیاد مسکن شهرستان بروجرد بهره‌مند شوند.

تاریخ خبر: ۲۲ تير ۱۳۹۵


رئیس اداره تأمین اجتماعی بروجرد:

تأمین اجتماعی بروجرد سال گذشته 203 میلیارد تومان هزینه کرده است


خبرگزاری فارس: تأمین اجتماعی بروجرد سال گذشته 203 میلیارد تومان هزینه کرده است
 

رئیس اداره تأمین اجتماعی بروجرد گفت: تأمین اجتماعی این شهرستان سال گذشته با احتساب هزینه‎های درمان بابت تعهدات کوتاه و بلند مدت خود 203 میلیارد تومان هزینه کرده است.به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، قدرت‎الله سعادتی ظهر امروز در دیدار کارکنان تأمین اجتماعی با امام جمعه این شهرستان اظهار کرد: اداره تأمین اجتماعی این شهرستان سال گذشته 90 میلیارد تومان مستمری را به 6 هزار و 868 مستمری بگیر بازنشسته این سازمان پرداخت کرده است.وی ادامه داد: اداره تأمین اجتماعی بروجرد در سال گذشته اعتباری بالغ بر 139 میلیارد تومان را به 14 هزار مستمری‎بگیر خود پرداخت کرده است.سعادتی بیان کرد: در حال حاضر 150 هزار نفر از جمعیت شهرستان بروجرد با احتساب بیمه‌شدگان، افراد تبعی و مستمری بگیران از خدمات اداره تأمین اجتماعی این شهرستان بهره‎مند می‎شوند.وی از چاپ 104 هزار و 594 مورد دفترچه در سال گذشته خبر و ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته 171 هزار و 340 مورد تأمین اعتبار مجدد صورت گرفته است.سعادتی از وصول قریب به 101 میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حوزه شهرستان بروجرد در سال گذشته خبر داد.رئیس اداره تأمین اجتماعی بروجرد گفت: این در حالی بوده که مطالبه سازمان تامین اجتماعی از دستگاه‎های دولتی و غیر دولتی این شهرستان یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.سعادتی تأکید کرد: در مجموع سازمان تأمین اجتماعی 65 میلیارد تومان از دستگاه‎ها و نهادهای دولتی، غیر دولتی، صنوف و کارگاه‎های شهرستان بروجرد مطالبه دارد.وی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته در حوزه شهرستان بروجرد با احتساب پرداخت هزینه 56 میلیارد تومانی در حوزه درمان در مجموع 203 میلیارد تومان هزینه کرده، حال آنکه منابع ورودی این سازمان در مدت یاد شده 101 میلیارد تومان بوده است.رئیس اداره تأمین اجتماعی بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سازمان تأمین اجتماعی در تضمین امنیت اجتماعی اشاره و اظهار کرد: این سازمان به عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی از هیچ منبع دولتی اعتبار دریافت نمی‎کند.سعادتی خاطر نشان کرد: بر این اساس باید برنامه‌ریزی‎های دقیق به منظور بهبود منابع و صرف هزینه‎ها در سازمان تأمین اجتماعی انجام شود، تا در این صورت سازمان قادر به ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف خود باشد.وی تأکید کرد: در چشم‌انداز 1404 سازمان تأمین اجتماعی سازمانی چابک، سرآمد و پاسخگو برای آحاد جامعه تعریف شده است.


تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۱


رییس سازمان بورس خبر داد؛

استقبال سرمایه گذاران خارجی از بازار سرمایه ایران در پساتحریم

تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به استقبال سرمایه گذاران خارجی از بازار سرمایه ایران در پساتحریم اشاره کرد و گفت: بورس ایران می تواند بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران و از جمله سرمایه گذاران خارجی فراهم کند.

 


 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد فطانت روز دوشنبه در همایش تخصصی بازار سرمایه که در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، افزود: شرایط اقتصادی و بازار سرمایه ایران پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) تغییر کرده، به طوری که شاخص بازار سهام پس از رفع تحریم ها از 62 هزار واحد به بیش از 74 هزار واحد رسیده است.

وی تاکید کرد، بازار سرمایه ایران آماده همکاری با سرمایه گذاران خارجی است.
ادامه دارد...

 

 
تاریخ خبر:1395/04/21
 
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد خبر داد
اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در بروجرد
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: از اهداف اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در این شهرستان می‎توان به تقویت منابع آبی زیر زمینی و جلوگیری از فعالیت کشاورزان غیر بومی اشاره کرد.


 

رضا امینی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد اظهار کرد: طرح اصلاح الگوی کشت با دیدگاه مدیریت محصولات زارعی با توجه به شرایط منابع آبی و نیاز جامعه با هدف کاهش اضافه برداشت آب منابع زیر زمینی در شهرستان بروجرد اجرا شده است.وی افزود: یکی از بندهای طرح اصلاح الگوی کشت اختصاص 55 درصد از اراضی کشاورزان به تولید سه محصول استراتژیک گندم، جو و کلزا است.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد عنوان کرد: در این طرح 10درصد از اراضی کشاورزی به کشت محصولات آب‎دوست و 35 درصد باقی مانده به کشت سایر محصولات کشاورزی اختصاص داده شده است.امینی تاکید کرد: مدیریت 900 دهنه چاه آب کشاورزی شهرستان بروجرد در طرح اصلاح الگوی کشت در حال اجرا در این شهرستان دیده شده است.وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت اقدامی مشترک بین اداره امور آب و جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد است.این مسئول اضافه کرد: جهاد کشاورزی به عنوان نخستین گام اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در این شهرستان اقدام به اعلام اخطار به مالکان چاه‎های آب کشاورزی مبنی بر پیروی از این طرح کرده است.امینی با اشاره به اعلام آمادگی برخی مالکان چاه‎های آب کشاورزی به منظور اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و انعقاد قرارداد جهاد کشاورزی با این دسته از کشاورزان یادآور شد: به منظور هماهنگی‎های بیشتر با اداره امور آب این شهرستان لیست قراردادهای منعقد شده با کشاورزان به این اداره ارسال شده است.وی تصریح کرد: یکی از سیاست‎های ترسیم شده در این باره برخورد اداره امور آب شهرستان بروجرد با کشاورزانی است که در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت کوتاهی می‎کنند.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد اظهار کرد: پلمب، قطع برق و ضبط ترانس برق چاه کشاورزی برخی از جرائم در نظر گرفته از سوی اداره امور آب این شهرستان برای کشاورزان خاطی است.امینی عنوان کرد: همچنین کشاورزان بومی در صورت اجاره اراضی کشاورزی و چاه‎های آب خود به کشاورزان غیربومی از همه خدمات دولتی محروم می‎شوند.وی تصریح کرد: اجرای دقیق و بدون اغماض اهرم‎های بازدارنده در نظر گرفته شده در روند اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در شهرستان بروجرد تمکین کشاورزان در اجرای این طرح را به دنبال دارد.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره تاثیرات مثبت اقدامات انجام شده در جلوگیری از مصرف بی‎رویه آب در بخش کشاورزی شهرستان بروجرد ادامه داد: کاهش کشت محصول هندوانه در مقایسه با سال گذشته در این شهرستان گواهی بر این ادعا است.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۲۰
 

سخنگوی بوئینگ اعلام کرد

تلاش مجلس آمریکا به منع موسسات مالی از ارائه وام به ایران/فروش بوئینگ تنها با چراغ سبز دولت آمریکا

خبرگزاری فارس: تلاش مجلس آمریکا به منع موسسات مالی از ارائه وام به ایران/فروش بوئینگ تنها با چراغ سبز دولت آمریکا


مجلس آمریکا تلاش می‌کند ارائه وام از سوی موسسات مالی این کشور به ایران برای خرید هواپیما را ممنوع کند همچنین به گفته سخنگوی بوئینگ، تا پیش از چراغ سبز دولت آمریکا قرار داد فروش بوئینگ به ایران نهایی نخواهد شد.به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از استریت، ارزش سهام شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا همزمان با قدم های اخیر کنگره این کشور علیه قرارداد فروش هواپیما به ایران، در آخرین مبادلات صورت گرفته 2.08 درصد افزایش یافت.

با این افزایش قیمت سهام بوئینگ به 129.81 دلار رسید.
 

در هفته های گذشته بوئینگ از توافق خود با شرکت ایران ایر برای فروش 109 فروند هواپیمای مسافربری به این شرکت خبر داده بود.
 

ارزش فروش 80 فروند از این هواپیماها 17.6 میلیارد دلار است و قرار است 29 هواپیمای دیگر نیز به صورت لیزینگ در اختیار ایران قرار گیرد.
 

قرار است تحویل این هواپیماها از سال 2017 آغاز شده و تا سال 2025 این قرار تکمیل شود.
 

نمایندگان مجلس آمریکا طی روزهای گذشته نسبت به احتمال استفاده نظامی از این هواپیماهای مسافربری توسط ایران ابراز نگرانی کرده و سعی دارند تا با ارائه الحاقات جدید به قانون بودجه این کشور فروش هواپیما به ایران را ممنوع  کنند
 

در اولین قدم نمایندگان آمریکا قصد دارند تا ارائه مجوز فروش هواپیما به ایران را از سوی دفتر دارایی های خارجی این کشور ممنوع کنند.
 

یکی دیگر از اقدامات این مجلس تلاش برای ممنوع کردن ارائه وام از سوی موسسات مالی این کشور به ایران برای خرید هواپیما است.
 

تیم نیل، سخنگوی بوئینگ، اعلام کرد تا پیش از چراغ سبز دولت آمریکا قرار داد با ایران نهایی نخواهد شد.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۱۹

 

 
 

دیدگاه شخصیت ها درباره برخورد دولت با حقوق های نامتعارف

بیانیه رئیس جمهوری؛ صداقت و قاطعیت در اجرای عدالت بدون خط قرمز

تهران – ایرنا – بیانیه رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف در بین شخصیت های سیاسی و اجتماعی بازتاب های مختلفی داشت که حمایت از دولت در برخورد با متخلفان، لزوم بازنگری در قوانین و تقویت نظارت در پرداخت ها بخشی از این موضع گیری هاست.
به گزارش ایرنا، به دنبال افشای تعدادی فیش حقوقی نامتعارف، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری و دولت تدبیر و امید تلاش خود را برای بررسی و برخورد با مرتکبان آن آغاز کردند.در این باره، بیانیه رئیس جمهوری، نشان دهنده عزم جدی دولت در مقابله با این پدیده بدون قایل شدن هیچ خط قرمزی است که اظهارات و نقطه نظرات مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، احزاب سیاسی و اساتید حوزه و دانشگاه نیز موید آن است.

احمد همتی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه درمجلس شورای اسلامی، صدور بیانیه رئیس جمهوری درمورد بررسی دریافت حقوق های نامتعارف را اقدام سنجیده دولت دانست و گفت: این بیانیه مبین آن است که برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف جدی است و آن را به سامان می رساند.وی افزود: رئیس جمهور پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب در برخورد با پرداخت های نامتعارف جدی بوده و همه امکانات را برای این منظور بکار خواهد گرفت و به ‌شدت این موضوع را پیگیری می‌کند.این نماینده مجلس دهم دریافت حقوق های نامتعارف را مربوط به دوره گذشته دانست و اظهار داشت: مسئولان در گذشته می بایست قبل از این که این موج در جامعه ایجاد شود نسبت به آن آگاه می شدند و با این تخلفات برخورد می کردند.

**کواکبیان: دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در این باره اظهار نظر کرد و در حالیکه تعداد مدیرانی دریافت کننده حقوق نامتعارف را حدود هفت دهم درصد مدیران کشور برشمرد، گفت: دستگاه های نظارتی در زمینه فیش های حقوقی نامتعارف ضعیف عمل کرده اند و باید پاسخگو باشند.
نماینده پیشین سمنان، مهدیشهر و سرخه ادامه داد: بعضی از این فیش های حقوقی، مهر دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس و سازمان بازرسی کل کشور که وابسته به قوه قضائیه است را دارد.

**حکیمی پور: اقدام دولت، بازگرداندن اعتماد عمومی است
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت و عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به جو عمومی ایجاد شده در جامعه درباره حقوق های نامتعارف برخی از مدیران دستگاه های دولتی گفت: اگر دولت و مسئولان با دریافتی های غیرقانونی و غیرمتعارف برخورد کنند، قطعا اعتماد عمومی بازخواهد گشت.وی ادامه داد: نباید این قضیه سیاسی شود اما متاسفانه بخشی از دریافتی های نامتعارف در شهرداری و شورای شهر هم وجود دارد، بنابراین مرحله بعدی برخورد با دریافتی های نامتعارف مجموعه مدیریت شهری است.

** بیانیه رئیس جمهوری، اقدامی بجا
سیروس محبی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، بیانیه رئیس جمهوری در باره حقوق های نامتعارف برخی مدیران را یک 'اقدام بجا' و موید اطلاع او از دغدغه های مردم دانست.

** منتجب‌نیا: از روحانی در مقابله با پرداخت‌های نامتعارف حمایت کنیم
رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی دیگر شخصیت سیاسی بود که درباره حقوق های نامتعارف اظهار نظر کرد و گفت: در مجلس سوم قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها تصویب شد تا با این پدیده مقابله شود اما قانون دور زده شد و همین عامل سرچشمه حقوق‌های نامتعارف امروز شده است.وی ادامه داد: عده‌ای می‌خواهند از این مساله استفاده جناحی و انتخاباتی کنند و تخریب دولت را شروع کرده‌اند. این پرداخت‌ها ریشه در دولت‌های قبل داشته و در دولت نهم و دهم دامنه بیشتری یافته است.قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: دولت اکنون شجاعت به خرج داده تا با این پدیده شوم مقابله کند و به همین دلیل باید از روحانی تشکر و از او حمایت کرد.

** لاریجانی: موضوع مهم حقوق های نامتعارف مساله اصلی دستگاه های نظارتی نبوده است
علی لاریجانی رئیس مجلس، حساسیت دولت در رسیدگی به حقوق های بالا را ستود و گفت: دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع است، باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد.وی افزود: موضوع مهم حقوق های نامتعارف مساله اصلی دستگاه های نظارتی نبوده است و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در گزارش های ارایه شده خود در مورد صندوق توسعه ملی هیچگاه اشاره ای به این حقوق ها نداشته اند.

** رضایی: راه حل، عمل به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌راه حل معضل فیش های حقوقی را عمل به مصوبه این مجمع دانست و گفت: واکنش گسترده مردم در مورد فیش های حقوقی منتشر شده نشان داد که مردم نسبت به رفتار دولتمردان توجه بسیار دارند.خوشبختانه دولت با تاکید مقام معظم رهبری ولو با تاخیر دست به کار شده تا این معضل را حل کند. یکی از راه حل های اساسی عمل به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پیرو آن، مقامات کشور باید دارایی های خود را بطور مستمر به قوه قضاییه گزارش دهند.

** رئیس دانشگاه امیرکبیر: بیانیه روحانی اثر اجتماعی مطلوبی داشته است
سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر مسایل و حواشی حقوق های نامتعارف را مربوط به نهادهای عمومی دانست و گفت: بهتر این بود که این گونه مسایل اتفاق نمی افتد و یا اینکه دستگاههای نظارتی در کشور فعالیت بیشتری داشتند تا فضای منفی در مدیریت کشور حاکم نشود.وی تصریح کرد: در مورد فیش های حقوقی نامتعارف مباحث زیادی روی مدیران دولتی شد در حالی در این بخش هیچ عملکرد نامناسبی نبود و تمامی حواشی و مسایل در مورد نهادهای عمومی بود.

**عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: برخورد دولت با حقوق های نجومی پسندیده است
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که دولت یازدهم در زمینه برخورد باحقوق های نجومی پسندیده عمل کرده است.وی اظهار داشت: در ماه های گذشته، انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران؛ مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ناراحت کرده است.وی با بیان اینکه مردم خواهان برخورد با افراد متخلف هستند، گفت: رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به دنبال مقابله با فیش های حقوقی نجومی هستند.نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رییس جمهوری در باره حقوق های نجومی تاکنون به خوبی موضع گیری کرده و خواهان برخورد با متخلفان شده است.

** نماینده مجلس: بیشتر مدیران کشور با سلامت کار و فعالیت می کنند
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی هم موضوع حقوق های نامتعارف را محدود به عده ای اندک از مدیران می داند و تاکید دارد: بیشتر مدیران کشور، با سلامت کار و فعالیت می کنند.علی اسدی کرم می گوید: فیش های نجومی حقوقی که توسط عده ای مطرح شده است تا حدی می تواند نگاه مسئولان را تغییر دهد و شفاف سازی را در مسائل اقتصادی و کلان کشور دنبال کند.وی اظهار می کند: امیدواریم این زنگ خطری باشد برای اینکه در مسائل اقتصادی و پرداخت ها و نظم مالی کشور، شفاف سازی خوبی صورت گیرد.

** زیباکلام: واکنش رییس جمهوری و دولت قابل تحسین است
از دیگر افرادی که نسبت به عملکرد دولت در قبال حقوق های نامتعارف اظهار نظر کرد، صادق زیباکلام عضو هیات علمی دانشگاه تهران بود که گفت: واکنش رییس جمهوری و دولت به موضوع فیش های حقوقی بسیار مثبت و قابل تحسین است چرا که پذیرفتند چنین موضوعی وجود دارد و چنین حقوقی هایی پرداخت می شده است.وی گفت: همه می دانیم کسانی که تیغ از میان برکشیده اند و با موضوع فیش حقوقی به دولت یازدهم حمله می کنند، همه در دوران آقای احمدی نژاد مهر سکوت بر لب زده بودند و یک کلام از این مسایل را مطرح نمی کردند.

** نماینده سمیرم: انتشار فیش های حقوقی، فرصتی ساماندهی نظام پرداخت
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی انتشار فیش های حقوقی را فرصت می داند و می گوید: طرح موضوع حقوق های نامتعارف و تاکیدهای رئیس جمهوری در این زمینه فرصتی مناسب برای پرکردن خلاء های قانونی، ساماندهی پرداخت ها و شفاف سازی در همه سطوح است.وی افزود: بررسی و ساماندهی دریافت حقوق ها، اقدامی در راستای عدالت اجتماعی است.

** رئیس کمیسیون اجتماعی: دولت نشان داد با متخلفان بدون جانبداری برخورد می کند
سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیانیه رئیس جمهوری را گامی در خصوص ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات دانست و گفت: این اقدام دولت نشان داد که در برخورد با موضوع فیش های حقوقی جدی بوده و با متخلفان بدون جانبداری برخورد می کند.نماینده مردم ملکان و معین شهرستان های مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام رئیس جمهوری برای برخورد با پرداخت های نامتعارف ستودنی و نشان از جدیت دولت در این زمینه است.

** دهمرده: بیانیه رئیس جمهوری در مورد برخورد با حقوق های نجومی قابل تقدیر است
حبیب الله دهمرده نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم رئیس جمهوری برای برخورد جدی با حقوق های نامتعارف ارزشمند و قابل تقدیر است و امیدواریم که با این موضوع برخورد جدی قانونی شود.وی اظهار داشت: برنامه ها و سیستم های اداری و نظارتی باید طوری باشد تا از پیدایش این گونه مسائل جلوگیری کند زیرا این مسائل دور از شان نظام و دولت است.

** آیت الله سیدمحمد سجادی: بیانیه رئیس جمهوری، قاطعیت در اجرای عدالت است
استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به بیانیه دکتر حسن روحانی پیرامون برخورد با افزایش غیرمعقول پرداختی ها گفت: نوع مواجهه رئیس جمهوری با مساله فیش های حقوقی و بیانیه ایشان پیرامون مقابله با تبعیض، نشانه قاطعیت دکتر روحانی در اجرای عدالت و پاسداری از بیت المال است.
آیت الله سید محمد سجادی خاطرنشان کرد: بی تفاوتی رئیس جمهوری نسبت به مساله فیش های حقوقی می توانست ابعاد بسیار بدی برای دولت و نظام به همراه داشته باشد ولی ایشان قاطعانه وارد صحنه شده و تدبیر کردند.
وی گفت: باید نسبت به اختلاس ها و فسادها ایجاد شده نیز با جدیت وارد صحنه شویم تا ریشه فساد از بین برود و مساله فیش های حقوقی نباید عاملی برای فراموشی اختلاس های میلیاردی باشد.

** عضو مجلس خبرگان رهبری: نامه رئیس جمهوری اقدام جدی دولت برای بازگردان اعتماد
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حقوق های نجومی برخی مدیران هجوم به ارزش ها و باعث سلب اعتماد بین ملت و مجموعه نظام خواهد شد و نامه رئیس جمهوری در این زمینه نشانه اقدام و موضع جدی دولت برای بازگرداندن این اعتماد است.
آیت الله عباس کعبی خاطرنشان کرد: انتشار فیش های حقوقی نامتعارف با مبلغ های نجومی، حامل این پیام است که نظام های شفافیت، نظارت و پاسخگویی باید جدی تر عمل کنند.

** عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: فیش های حقوقی نجومی محصول بی توجهی دولت های گذشته
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: فیش های حقوقی نجومی متاسفانه سالیان سال در اثر بی توجهی دولت های گذشته و دستگاه های نظارتی آنها به وجود آمده است.
حجت الاسلام مهدی شیخ اظهار کرد: موضوع از دولت هم خارج شده و این طور نیست که فقط مسوولان دولتی این مشکل را داشته باشند.
وی افزود: یک عزم عمومی در دولت و قوای نظارتی برای برخورد با این مسئله شکل گرفته و وظیفه ماست که این عزم را به صحت و سلامت نگه داریم و آن را دستخوش بازی ها و دعواهای جناحی نکنیم .

** آیت الله تسخیری: دولت در برخورد با حقوق های نجومی بسیار جدی و قوی عمل کرد
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت در زمینه برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف و فیش های حقوقی نجومی بسیار قوی و خوب عمل کرده و باید همین روش را ادامه دهد.
آیت الله محمد علی تسخیری خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی که رئیس جمهوری در نامه خود پیرامون برخورد با این پدیده شوم نیز ارائه کرده نیز منطقی و حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: درست نیست در نظام جمهوری اسلامی عده ای از منصب خود سوء استفاده کرده و حقوق نجومی بگیرند، برخورد رئیس جمهوری با این افراد عقلایی، جدی و خوب بود.

** آیت الله سید محمد غروی: دولت دستورات خوبی صادر کرد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در مساله فیش های حقوقی باید مساله به صورت دقیق بررسی و با آن منطقی برخورد شود،ولی به گونه ای نباشد که خدمتگذاران نظام در رده های مختلف آسیب ببینند.آیت الله سید محمد غروی خاطرنشان کرد: در اولین روزهایی که مساله فیش های حقوقی در جراید مطرح شد، دولت به موقع دستورات خوبی را صادر کرده و دکتر روحانی نیز پیام بسیار خوبی را ارائه و نشان داد که وامدار هیچ کس و هیچ جریانی نیست.وی گفت: هر چند این قلیل توجه دادن ها برای نظام خوب و برای دولت ها فرصت است ولی چگونه این مساله تنها برای این دولت مطرح می شود، در حالی که برخی از این امور را عده ای در دولت های گذشته کتمان و لاپوشانی می کردند.

** دری نجف آبادی: بیانیه رئیس جمهوری دربرخورد با حقوق های نامتعارف سند صداقت دولت است
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت : بیانیه رئیس جمهوری در برخورد با حقوق های غیرمتعارف سند صداقت دولت و نشانگر قاطعیت حوزه ارشد اجرایی کشور در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد است.آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: شفاف سازی عملکرد دولت تدبیر و امید برای مردم یکی از نکات مورد نظر رئیس جمهوری در این بیانیه است که فصلی مهم در توسعه اخلاقمداری در جامعه و حرکت در مسیر صداقت و راستی محسوب می شود.

** حسینی بوشهری: بیانیه رئیس جمهوری در راستای سخنان رهبر معظم انقلاب است
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان فیش های حقوقی گفت: رهبر معظم انقلاب نسبت به چنین معضلاتی هشدار داده اند وبیانیه اخیر رئیس جمهوری نیز در راستای همین سخنان رهبر انقلاب بود.آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: همه باید دعا کنیم که مسئولان در این زمینه درست اقدام کنند.

** جهانگیری : عذرخواهی دولت از مردم
معاون اول رئیس جمهوری گفت : نباید فساد بزرگ مالی پشت فیش های نجومی مطرح شده مخفی شود و ذهن افکار عمومی منحرف شود.اسحاق جهانگیری ادامه داد : متاسفانه عده ای با دریافت های غیر متعارف و نجومی ، قلب مردم را جریحه دار کردند که دولت از این بابت رسما از مردم عذرخواهی می کند.وی گفت : به همین منظور بی سابقه ترین تغییرات در مدیریت بانکی کشور صورت گرفت و قطعا با متخلفان برخورد می شود.


** نایب رییس کمیسیون اصل 90: رویکرد رییس جمهوری، اقدامی پرافتخار
نایب رییس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی؛ رویکرد قاطعانه رییس جمهوری در مورد مساله فیش های حقوقی را اقدامی پرافتخار و معقولانه برشمرد.فرهاد تجری اظهار کرد: اقدام دکتر روحانی بسیار خوب و جسورانه بود و این دستور بدون اغماض و ملاحظه ایشان برای همیشه در کارنامه وی ماندگار خواهد شد.وی ادامه داد: البته از شخصی چون رییس جمهوری که اصالتا یک حقوقدان است، چنین برخورد معقولانه و قاطعی هم انتظار می رفت.

** نماینده خمین: اقدام به موقع دولت قابل تقدیر است
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام به موقع دولت در برخورد با موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف قابل تقدیر است و این موضع گیری نشان از سلامت و حساسیت دولت به فساد دارد.محمد ابراهیم رضایی افزود: برخورد قاطع با زیاده بگیران، موضوعی نیست که سیاسی شود و ربطی به بدنه دولت و شخص خاص ندارد بلکه این مهم آفتی خطرناک است که در جامعه ریشه دوانده و باید همه بخش ها برای مبارزه با آن بسیج شوند.وی گفت: واکنش رئیس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان فیش های حقوقی غیرمتعارف، نشان از عزم دولت برای شفاف سازی امور و قانون مداری دارد.

** اکرمی: همه برای رفع مشکل به دولت کمک کنند
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: دریافت حقوق های نامتعارف از نظر شرعی، عرفی و اخلاقی مناسب نیست و باید این مشکلات و خلاء ها با قانونگذاری و همکاری همه نهادها برطرف شود.حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که پنج دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم اعلام می کنم برخی قوانین خود زمینه ساز بروز مشکلات هستند و نیاز به تنقیح و بازنگری جدی دارند.وی ادامه داد: امید است قوای سه گانه با همکاری و همفکری هم، این غده های فساد را از میان بردارند، موضوع فیش های حقوقی دمل چرکینی بود که امروزه سرباز کرده و باید درمان شود.

** مهدی شیخ: دولت یازدهم گام های جدی در شفاف سازی روندها برداشته است
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از روندهای ناسالم حاکم از جمله ماجرای حقوق های کلان و نامتعارف میراث گذشته است افزود: دولت تدبیر و امید همانطور که در اصلاح بسیاری از روندها جدیت داشت این ماجرا را نیز به نفع مردم و منابع عمومی مدیریت خواهد کرد.حجت الاسلام مهدی شیخ با تاکید بر اینکه البته مبارزه با فساد در همه شئونات باید پیگیری شود گفت: فساد در هر دستگاه، نهاد و رده ای باید ریشه کن شود اما نباید این مبارزه را سیاسی کرده و مستمسکی برای تسویه حساب سیاسی و مبارزه با جریانات سیاسی قرار دهیم.

** امام جمعه موقت بندرعباس :رئیس جمهوری دربرخورد با پرداخت های نامتعارف جدی است
امام جمعه موقت بندرعباس گفت : رئیس جمهوری مکتبی و پیرو مقام معظم رهبری در برخورد با پرداخت های نامتعارف جدی بوده و همه امکانات را برای این منظور بکار خواهد گرفت.حجت الاسلام محمد حسن فروزان نژاد اظهار داشت: مسئولان در نظام اسلامی متعلق به مردم بوده وعلایق و سلیقه های شخصی را باید کنار گذارند که از مواضع رئیس جمهوری نیز چنین برداشت می شود.

** بادامچی: جدیت دولت برای شفافیت اقتصادی
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: استقبال دولت دکتر روحانی و پیگیری های جدی و مصرانه معاون اول وی نشان از جدیت قوه مجریه برای شفافیت اقتصادی در کشور و پاسخگویی به مردم دارد.محمد رضا بادامچی با بیان اینکه دولت روحانی از زمان آغاز به کار به دنبال اصلاح و شفافیت روندهای اقتصادی در کشور بود افزود: نظام پرداخت های نامتعارف و غیرعادلانه میراث کوتاهی نهادهای نظارتی در قوای مختلف کشور از گذشته است که باید جبران شود.وی با بیان اینکه عده ای سعی می کنند تا تلاش دولت یازدهم در اصلاح روندهای سیاسی و اقتصادی مخصوصا در دوره پسا برجام را دچار چالش کنند گفت: همه فسادها در همه بخش ها و شئونات باید ریشه کن شده و فقط منحصر به پرداخت های ناعادلانه نشود.

** عضو کمیسیون اصل 90: دولت و مجلس در شفاف سازی و برخورد با پرداخت های غیرمتعارف مصمم هستند
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف سازی و برخورد با پدیده پرداخت حقوق های غیرمتعارف از مسایلی است که دولت و مجلس و تمامی ارکان نظام برای آن مصمم هستند.محمدرضا منصوری افزود: جریان فیش های حقوقی نجومی، جدای از برخی هجمه ها فرصت مغتنمی برای نشان دادن حسن نیت دولتمردان و مجموعه خدمتگزاران نظام است و عملکرد و اقدامات دولت در برخورد با این پدیده نامیمون قابل قبول است.

** علی اکبری: همه باید در برابر حقوق های نامتعارف پاسخگو باشند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوق های نامتعارف و اراده دولت برای پیگیری موضوع گفت: همه دستگاه ها از قوای سه گانه باید در برابر این موضوع پاسخگو باشند.علی اکبری افزود: فیش های حقوقی نجومی خطای نابخشودنی و زیاده خواهی است، در هزینه کرد اعتبارات، دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مقننه، سازمان بازرسی به نمایندگی از قوه قضاییه و ذیحسابی به نمایندگی از قوه اجرایی کشور باید پیگیر باشند.این نماینده مجلس افزود: دستگاه های نظارتی دراین موضوع باید به نقش نظارتی خود بهتر عمل می کردند و در صورت مشاهده خلاف آنها وظیفه بازدارندگی دارند.

** صادقی: بیانیه رئیس جمهوری نشانه جدیت برای پیگیری حقوق مردم است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه اخیر رئیس جمهوری درباره پرداخت های نامتعارف و ضرورت اصلاح آن نشان داد که وی برای پیگیری حقوق مردم جدی هستند.محمود صادقی با بیان اینکه رئیس جمهوری برخلاف رئیس دولت سابق خط قرمزی برای دولت و اطرافیان خود قائل نیست افزود: رئیس جمهوری ثابت کرد که در زمینه حفظ حقوق عمومی و منابع کشور با کسی شوخی ندارد.وی با بیان اینکه خلاء ها و ضعف های قانونی نظام پرداخت ها در رده های مختلف مدیریتی باعث سوء استفاده برخی مدیران فرصت طلب شد افزود: اگر این اشکالات به صورت سیستمی و فرآیندی اصلاح شود در آینده شاهد این فسادها نخواهیم بود.

** مسعود رضایی: بیانیه رییس جمهوری درپیگیری حقوق های نامتعارف،موجب شفاف سازی شد
مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با استقبال از بیانیه رییس جمهوری در پیگیری حقوق های نجومی بیان داشت : این بیانیه فضا را برای شفاف سازی فراهم کرد و بسیار بجا و بموقع بود.مسعود رضایی اظهار داشت : امیدوارم که این اراده در کلیت حاکمیت شکل بگیرد که موضوع فیش ها و حقوق های نجومی را پیگیری کند و اجازه داده شود تا رکن چهارم دموکراسی و رسانه ها آزادانه موضوع را رصد کنند و با شفافیت سازی پیگیری واقعی انجام گیرد .

** احمد مرادی: دولت برای جلوی گیری از پرداخت حقوق های نامتعارف لایحه بدهد
نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد ، بندر خمیر وابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف لایحه ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.احمد مرادی شنبه افزود: مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در این خصوص برای رفع اینگونه مشکلات ونگرانی ها با دولت همکاری کند.وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه های مجریه ، قضائیه و مقننه در خصوص فیش های نجومی وظیفه دارند و باید تمام امکان های خود برای برخورد بکار گیرند.

**وزیر علوم:صیانت دولت تدبیر و امید از بیت المال بدون ملاحظات سیاسی و جناحی
محمد فرهادی وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری نیز با صدور بیانیه ای اقدام اعتمادساز رئیس جمهوری را پاسخ به ندای دلسوزانه رهبر معظم انقلاب را به مثابه طلیعه یک دوران جدید در ساماندهی پرداختی های غیر متعارف دانست و گفت: بر این باوریم که مردمسالاری دینی هرگز اجازه ظهور و بروز بداخلاقی های اقتصادی، سیاسی و اقتصادی را نخواهد داد.وی رسیدگی دقیق و کارشناسانه به این موضوع را نقطه عطفی در روند مبارزه با فساد و رانت خواری در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف و تاکید کرد: دولت تدبیر و امید بدون ملاحظات سیاسی و جناحی در صیانت از بیت المال لحظه ای درنگ و تردید به خود راه نمی دهد.

تاریخ: 1395/04/14


مدیر جهاد کشاورزی بروجرد:

رفع معضل بیکاری در گرو رونق بخش کشاورزی است


خبرگزاری فارس: رفع معضل بیکاری در گرو رونق بخش کشاورزی است
 

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: کاهش معضل بیکاری و افزایش تولید در این شهرستان در گرو توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی است.رضا امینی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد اظهار کرد: با توجه به پتانسیل بالای این شهرستان در بخش کشاورزی توجه بیش از پیش مسؤولان به این بخش کاهش معضل بیکاری و افزایش تولید را به دنبال دارد.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد خاطرنشان کرد:  35 درصد از جمعیت شهرستان بروجرد به عنوان یکی از قطب‎های کشاورزی استان لرستان در این بخش فعال هستند.امینی افزود: ارزش ریالی محصولات تولیدی شهرستان بروجرد در بخش کشاورزی سالانه 1000 میلیارد تومان است.وی ادامه داد: همچنین سالانه 600 هزار تن انواع محصولات کشاورزی و باغی در این شهرستان تولید می‎شود.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد در بخش دیگری از سخنان اظهار کرد:  سال گذشته 8 پروژه در بخش کشاورزی در این شهرستان به بهره‎برداری رسیده است.امینی عنوان کرد: در مدت یادشده 4 پروژه بزرگ تولیدی خدماتی با صرف اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان در این شهرستان با حضور مسئولان ارشد استانی به بهره‎برداری رسید.وی خاطرنشان کرد: از مجموع 15 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده به منظور اجرای این پروژه‎ها سهم تسهیلات اعطا شده 5 میلیارد تومان  است.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تاکید کرد: همچنین سهم این نهاد از پروژه‎های افتتاح شده در دهه فجر سال گذشته بهره‎برداری از 3 پروژه بوده است.امینی یادآور شد: 8 پروژه افتتاح شده بخش کشاورزی شهرستان بروجرد در سال گذشته اشتغالزایی 300 نفر به صورت مستقیم را به دنبال داشته است.وی با اشاره به توجه بیش از پیش دولت به بخش کشاورزی ادامه داد: اجرای پروژه‎های متعدد در این بخش گواهی بر این ادعاست.این مسؤول تاکید کرد: بزرگترین و مهمترین وظیفه مجموعه جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی جامعه است و وظایف دیگر زیرمجموعه این هدف و وظیفه قرار می‎گیرند.امینی بیان کرد: در حوزه شهرستان بروجرد در گستره اراضی کشاورزی و باغات این شهرستان محصولات زراعی و باغی متنوعی تولید و مصرف می‎شود.وی ادامه داد: همچنین در حوزه آبزی‎پروری و تولید ماهیان سردابی و گرمابی، تولید مواد پروتئینی، لبنی و ... محصولات تولیدی متعددی در حوزه شهرستان بروجرد تولید می‎شود.


تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۱۹
 رئیس اداره شیلات بروجرد:
توسعه مراکز پرورش ماهیان زینتی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است
بروجرد - ایرنا - رئیس اداره شیلات بروجرد با اشاره به نامگذاری امسال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام عمل گفت: تقویت شیلات و توسعه مراکز تکثیر و پروش ماهی به ویژه مراکز پرورش ماهیان زینتی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است.غلامحسین اکبری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: توسعه مراکز پرورش ماهییان زینتی علاوه بر ایجاد اشتغال آسان برای جویندگان کار موجب رونق اقتصادی و تامین هزینه های زندگی می شود.وی اظهار کرد: اداره شیلات بروجرد آمادگی اعطای 40 فقره وام مشاغل خانگی با عنوان تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی را دارد.رئیس اداره شیلات بروجرد افزود: متقاضیان از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) با مراجعه به اداره شیلات بروجرد درخواست خود را برای دریافت وام ارایه دهند.وی داشتن فضای مسقف بین 20 تا 40 مترمربع را از شروط پرداخت وام عنوان کرد و گفت: به هر متقاضی بین 50 تا 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.اکبری افزود: متقاضیان پس از اخذ تسهیلات و راه اندازی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی از بازار فروش مطمئن باشند زیرا برای خرید تضمینی محصولات آنها توسط شرکت های معتبر برنامه ریزی شده است.وی مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات را پایان تیرماه اعلام کرد و گفت: اولویت پرداخت وام با افرادی است که زودتر اقدام کنند..رئیس اداره شیلات بروجرد افزود: سالانه 350 هزار قطعه ماهی تزئینی در بروجرد از 2 واحد تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی تولید می شود.وی با اشاره به رشد تولید و فروش ماهی تزئینی در این شهرستان اظهار کرد: شهرستان بروجرد با توجه به فعالیت حدود 11 مغازه عرضه و فروش ماهیان آکواریومی رتبه نخست استان لرستان را دارد.اکبری افزود: برای احداث یک مرکز تکثیر و تولید ماهیان تزئینی نیازی به موافقت محیط زیست، منابع طبیعی و شهرداری نیست و این کار در تمام نقاط شهری با مکان های مسقف و بی استفاده مانند زیر زمین ها قابل اجرا است و با حداقل سرمایه گذاری در منزل نیز می توان این کار را آغاز کرد. ویافزایش مراکز پرورش ماهی تزئینی در بروجرد را از سیاست های اداره شیلات دانست و گفت: این اداره از دانش آموختگان رشته شیلات و علاقه مندان به تولید و تکثیر ماهیان زینتی برای راه اندازی این مراکز حمایت می کند.

تاریخ خبر: 1395/04/19
 
 برداشت انواع میوه از باغات بروجرد آغاز شد
بروجرد - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از آغاز برداشت انواع میوه از باغات این شهرستان خبر داد.

 

رضا امینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا مجموع اراضی باغی شهرستان بروجرد را 15 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: هر سال حدود 90 هزار تن محصول باغی در این اراضی تولید می شود.وی عمده ترین محصولات باغی بروجرد را هلو، آلو، شلیل، هلو انجیری، سیب، آلبالو، زردآلو، گیلاس و خیار دانست و گفت: بیشتر محصولات تولیدی به تهران، اصفهان و شهرهای همجوار منتقل می شوند.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد اظهار کرد: امسال به دلیل سرمازدگی و باران های سیل آسای فروردین و اردیبهشت ماه یک هزارو 583 هکتار از اراضی باغی بروجرد دچار خسارت شدند.وی خسارت ریالی ناشی از سرمازدگی و سیل را 21 میلیارد و 840 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: بیشترین خسارت به محصولات سیب، گیلاس، آلبالو، گردو، هلو، شلیل و آلو وارد شد.امینی گفت: پیش بینی می شود حدود 76 هزار تن انواع محصولات باغی از 14 هزار و 360 هکتار از باغات شهرستان بروجرد برداشت شود.وی افزود: بیبشترین محصول تولیدی در بروجرد انواع سیب با تولید سالانه 35 هزار و 500 تن از 2 هزار و 500 هکتار اراضی این شهرستان می باشد.امینی گفت: سرمازدگی موجب شده تا امسال مجموع تولیدات باغی با 6 هزار و 300 تن کاهش روبه رو شود.

تاریخ خبر: 1395/04/19


 
 
زنبوردار نمونه بروجردی:
تولید سالانه یک تن عسل ، نمونه ای از الگوی اقتصاد مقاومتی
یکی از زنبورداران موفق بروجردی سالانه حدود یک تن عسل طبیعی تولید می کند که نمونه ای از الگوی اقتصاد مقاومتی است و با گذشت 20 سال زنبورداری همچنان با علاقه در این حرفه گام برمی دارد.
 


شهرستان بروجرد در تولید عسل رتبه دوم استان لرستان را دارد و سالانه به سایر شهرها و استانها صادر می کند ، گفتنی است شهرستان بروجرد حدود 146 تن عسل طبیعی  را توسط 290 زنبوردار تولید می کند.عسل یکی از مواد خوراکی است که علاوه بر موارد استفاده شده در وعده های غذایی به عنوان یک ماده دارویی مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر بسیار زیادی بر درمان بیماریها دارد ، از خواص عسل این است که یک ماده غلیظ و شیرین و ضد میکروبی است که آرام بخش نیز می باشد.در همین راستا بازتاب بروجرد گفتگویی را با زنبورداری که در بحث اقتصاد مقاومتی گام های موثری برداشته انجام داده است.

"محمد مقدسی" زنبورداربروجردی 37 ساله  و از سن 18 سالگی به کار تولید عسل و زنبورداری مشغول است و سالانه بیش از یک تن عسل طبیعی در بروجرد تولید می کند.

 
در ابتدا با چند کلونی کار را آغاز نمودید؟
به دلیل علاقه زیاد از سن 18 سالگی وارد کار زنبورداری و تولید عسل شدم و در ابتدا با تعداد پنج کلونی کار را آغاز کردم و در حال حاضر تعداد کلونی ها به 200 تا افزایش یافته است.با توجه به تعداد 200 کلونی سالانه حدود یک تن عسل تولید می کنم و حدود 350 میلیون ریال از این مقدار عسل تولیدی کسب می شود اما بخش زیادی از درآمد حاصله برای هزینه های دیگری مانند تهیه دارو برای زنبورها صرف می شود.هم اکنون خودم به تنهایی در این حرفه مشغول به کار هستم و علاقه زیادی هم به این کار دارم .
 

 

هزینه تولید هر کیلو عسل چقدر است؟
سالهای قبل تولید عسل و فروش آن بسیار خوب بود چرا که هزینه هایی که برای تولید عسل صرف می شد پایین بود اما طی سالهای اخیر هزینه های دارو برای زنبورداران بسیار افزایش یافته و همین امر سبب شده تا مبلغ زیادی از درآمد برای تولید هزینه شود.در حال حاضر داروهای آفت و بیماریهای زنبورها با قیمت بسیار بالایی در داروخانه ها وجود دارد و بسیاری از زنبورداران قادر به خرید این داروها نیستند و در این میان برخی از سودجویان و دلالان وارد کار شده و داروهای تقلبی را عرضه می کنند.ارگان های مربوطه توجهی به زنبورداران ندارند و داروهای مورد نیاز برای زنبورها باید به صورت آزاد و ممکن است گاهی تقلبی به زنبورداران عرضه گردد.


فرق عسل طبیعی و عسل غیر طبیعی در چیست؟
متاسفانه طی سالهای اخیر عسل هایی وارد بازار شده اند که زنبور در تولید آنها هیچ دخالتی ندارد و این به دلیل عدم نظارت کافی در بازار است و می توان گفت نیمی از عسل هایی که در بازار وجود دارد تقلبی هستند و با قیمتی بسیار کم عرضه می شوند.در حال حاضر قیمت هر کیلو عسل طبیعی حدود 35 هزار تومان است اما در برخی از فروشگاه ها عسل با قیمت هر کیلو 8000تومان هم به فروش می رسد که این نوع عسل از گلوکز و برخی افزودنیها ساخته می شوند.عسل طبیعی هیچ گاه شکرک نمی زند و می تواند در درمان بسیاری از بیماریها موثر باشد.


از مشکلات زنبورداری بفرمائید؟
سالهاست که هچ گونه حمایتی از زنبورداران نشده و با توجه به بیماری و آفت هایی که در بین زنبوردارهاست اما هیچ گونه خدماتی مانند دارو ارائه نشده و زنبورداران همه ساله باید هزینه های زیادی را برای این مشکلات بپردازند.ورود عشایر و دامپروران به طبیعت سبب می شود که طبیعت کاملا از بین برود و با توجه به این که زنبورها نیاز به طبیعت دارند با فضای خالی روبرو شوند و محیط زیست و منابع طبیعی هم نظارتی ندارند.

آیا تا کنون برای ارتقای کار خود تسهیلاتی دریافت کرده اید؟
مدتی پیش از سازمان بسیج سازندگی تسهیلاتی را برای ارتقای کار و تولید بالا دریافت کرده ام و به نظر من ارائه تسهیلات و حمایت از تولید کنندگان می تواند برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار موثر باشد.

از مسئولین چه انتظاری دارید؟
در حال حاضربسیاری از زنبورداران با مشکل بیمه مواجه هستند چرا که سالها پیش مبلغ 42 هزار تومان برای بیمه هزینه می شد اما در حال حاضر و پس از گذشت 5 سال بیمه شخص زنبوردار به 165 هزار تومان افزایش یافته و این امر سبب می شود تا زنبورداران انصراف دهند.
مسئولین می توانند با حمایت های مورد نیاز و بررسی مشکلات زنبورداران می شود میزان تولید عسل طبیعی و سالم در شهرستان بیشتر شود و در این راستا متقاضیان و افراد جویای کار و علاقه مندان به زنبورداری وارد این حرفه شوند.

تاریخ انتشار: شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵


امروز در بازار تهران روی داد

کاهش قیمت دلار و پوند در بازار/ سکه یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان+ جدول


خبرگزاری فارس: کاهش قیمت دلار و پوند در بازار/ سکه یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان+ جدول


قیمت سکه طرح جدید امروز در بازار تهران با هزار تومان افزایش یک میلیون و 100 هزار تومان و دلار با 12 تومان کاهش 3484 تومان به فروش رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت سکه طرح جدید و قدیم امروز در بازار تهران هر دو با هزار تومان افزایش یک میلیون و 100 هزار تومان و نیم سکه با رشد 2 هزار تومانی 554 هزار تومان فروخته شد.
 

ربع سکه بدون تغییر 293 هزار تومان، سکه گرمی همانند روز گذشته 190 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 438 تومان افزایش 112 هزار و 226 تومان به فروش رسید.
 

قیمت اونس طلا در بازار جهانی طلا با 7 دلار و 90 سنت افزایش به 1350 دلار و 80 سنت رسید.
 

در بازار ارز، دلار با 12 تومان افزایش 3484 تومان، یورو با 3 تومان رشد 3941 تومان، پوند با 14 تومان رشد قیمت 4723 تومان معامله شد.

 

طلا و ارز قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید 1100000 تومان 1000+ تومان
سکه طرح قدیم 1100000 تومان 1000+ تومان
نیم سکه 554000 تومان 2000+ تومان
ربع سکه 293000 تومان 0
سکه گرمی 190000 تومان 0
هر گرم طلای 18 عیار 112226 تومان 438+ تومان
اونس طلا 1350.8 دلار 7.90+‌ دلار
دلار 3484 تومان 12- تومان
یورو 3941 تومان 3+ تومان
پوند 4723 تومان 14- تومان
درهم 956 تومان 3- تومان


تاریخ :۹۵/۰۴/۱۴

 
 جهانگیری:
در چارچوب اقتصاد مقاومتی توجه به انتقال فناوری های نوین در قراردادهای خارجی ضروری است
تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی توجه به انتقال فناوری های نوین به کشور در قراردادهای خارجی ضروری است.


 

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور، تاکید کرد: ضرورت انتقال فناوری های جدید به کشور موضوعی است که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن تاکید ویژه ای داشته اند و لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی به تدوین نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی که در جلسات کارگروه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، اشاره کرد و افزود: دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع، ظرف مدت 10 روز نظرات اصلاحی خود را بصورت مکتوب به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا این نظام نامه پس از تکمیل، برای تصویب در جلسه آتی ستاد مطرح شود.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از جلسات برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی ارائه کرد.

در این جلسه مقرر شد دستگاه های اجرایی ظرف 10 روز نظرات اصلاحی خود را در خصوص این نظام نامه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.در این نشست همچنین ارائه گزارش وزیر نفت از جلسات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت، روند بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد و پیشنهادهای مطرح شده در این کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده ستاد موکول شد.

تاریخ : 1395/04/14
 

بدهی 650 میلیارد ریالی سازمان های دولتی و غیردولتی بروجرد به تامین اجتماعی

بروجرد - ایرنا - رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد گفت: سازمان های دولتی و غیردولتی شهرستان بروجرد 650 میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارند که هرچه سریعتر باید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

 

قدرت الله سعادتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین طلب تامین اجتماعی از شهرداری بروجرد به مبلغ 310 میلیارد ریال و سامان کاشی به مبلغ 120 میلیارد ریال می باشد.وی اظهار کرد: با توجه به اعلام طرح جدید بخشودگی جرائم حق بیمه اگر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی اقدام به پرداخت حق بیمه خود به صورت یکجا نمایند از 100 درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند.رئیس اداره تامین اجتماعی بروجرد افزود: کارفرمایانی که حق بیمه عقب افتاده خود را به صورت کامل پرداخت نکنند به صورت پلکانی از 30 تا 50 درصد بخشودگی جرائم حق بیمه را شامل می شوند. وی گفت: کارفرمایان توجه داشته باشند که بخشودگی جرائم حق بیمه تامین اجتماعی یک فرصت طلایی است که تکرار نمی شود.

تاریخ خبر: 1395/04/13
 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد مطرح کرد
چاره‌اندیشی در خصوص حل مشکلات بانکی 30 شرکت تعاونی بروجرد/غیبت برخی مدیران بانکی در جلسه توسعه تعاونی‎ها
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: راهکارهای حل مشکلات بانکی 30 شرکت تعاونی بروجرد بررسی می‎شود.به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، کامران فرشید عصر امروز در جلسه توسعه تعاونی‎های این شهرستان اظهار کرد: از همه بانک‎های دولتی و خصوصی این شهرستان به منظور توسعه و تقویت تعاونی‎ها و رفع مشکلات بانکی آنها دعوت شده است.وی افزود: نزدیک به 700 تعاونی در بخش‎های مختلفی نظیر مسکن، خدماتی، کشاورزی، دامپروری، زنبورداری، خیاطی، قالی بافی، صنایع دستی و ... در شهرستان بروجرد فعالیت دارند.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد ادامه داد: از مجموع 700 تعاونی فعال این شهرستان اموال 30 تعاونی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و ادامه فعالیت توسط بانک‎ها توقیف شده است.فرشید خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‎ها خواهان بازپرداخت تسیهلات از سوی این تعاونی‎ها هستند.


وی بیان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد رفع مشکل 10 تعاونی از مجموع 30 تعاونی دارای مشکل این شهرستان را تا پایان سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.این مسئول تأکید کرد: استمهال تسهیلات بانکی و یا اعطاء تسهیلات جدید با نرخ سود بانکی کمتر دو راه حل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد به منظور رفع مشکلات تعاونی‎های این شهرستان است.فرشید تصریح کرد: تا کنون اقداماتی نظیر برگزاری جلسات متعدد و ثبت نام10تعاونی بدهکار و ناتوان در پرداخت اقساط بانکی این شهرستان  به منظور رفع مشکلات آنها انجام شده است.وی تأکید کرد: رایزنی‎ها با 20 تعاونی دیگر این شهرستان که در پرداخت بدهی‎های بانکی با مشکل مواجه شده‎اند، با هدف زمینه سازی برای رفع مشکلات آنها ادامه دارد.


رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد اضافه کرد: بانک‎های عامل این شهرستان مجاز به صرف 70 درصد از منابع داخلی خود در قالب اعطاء تسهیلات بانکی هستند.فرشید سپس خواستار اختصاص 10 درصد از منابع بانک‎های شهرستان بروجرد به بخش تعاون این شهرستان در قالب اعطاء تسهیلات بانکی شد.وی عنوان کرد: بانک‎های عامل شهرستان بروجرد می‎توانند، از طریق رایزنی با مسئولان استانی در سال مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با اعطای تسهیلات به بخش تعاون این شهرستان در ایجاد فرصت‎های شغلی جدید نقش‎آفرینی کنند.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد با اعتراض نارضایتی از حضور نیافتن برخی مدیران بانکی این شهرستان در جلسه توسعه تعاونی‎ها و برخی جلسات مشابه اظهار کرد: توسعه تعاونی‎ها و ایجاد اشتغال در این بخش همکاری بیش از پیش بانک‎های عامل را می‎طلبد.فرشید تصریح کرد: تشکیل این جلسه با حضور مدیران بانک‎های عامل گامی مثبت در راستای توسعه و تقویت تعاونی‌های شهرستان بروجرد به شمار می‎رود.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۱۳
 
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد:
فصل برداشت گندم در بروجرد آغاز شد/ تعبیه 4 مرکز برای تحویل گندم از کشاورزان بروجردی
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم گفت: چهار مرکز برای تحویل گندم از کشاورزان این شهرستان تعبیه شده است.

 

رضا امینی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد اظهار کرد: در حال حاضر دو مرکز از چهار مرکز تعبیه شده به منظور تحویل گندم از کشاورزان این شهرستان فعال است.وی افزود : در روزهای آتی کارخانه آرد شهرستان بروجرد و جهاد کشاورزی اشترینان نیز به منظور تحویل گندم  به نرخ دولتی از کشاورزان این شهرستان فعال می‎شوند.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از این شهرستان به عنوان یکی از قطب‎های تولید گندم استان لرستان یاد و عنوان کرد: 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان امسال زیر کشت گندم بوده است.امینی ادامه داد: شهرستان بروجرد سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست استانی تولید محصول گندم با تولید 40 هزار تن از این محصول  شده است.وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به فعالیت‎های زراعی وسیع انجام شده در این شهرستان و بارندگی‎های به موقع برداشت محصول گندم مطلوبی دراین شهرستان آغاز شده است.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت تنها سه تا چهار روز از آغاز برداشت محصول گندم در این شهرستان تاکنون یک‌هزار و 500 تن از این محصول از کشاورزان تحویل گرفته شده است.امینی یادآور شد: در سال زراعی جاری افزایش برداشت محصول گندم در مقایسه با سال گذشته در شهرستان بروجرد پیش‎بینی می‎شود.وی افزود: نرخ دولتی هر کیلوگرم گندم یکهزار و 285 تومان است، همچنین دولت در کنار نرخ مصوب خرید گندم  به ازای هر کیلوگرم از این محصول 15 تومان برای کرایه حمل در نظر گرفته است.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد به ابعاد حمایتی دولت در جریان خرید محصول گندم اشاره و تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی و تقویت آن و تقویت تولید گندم به عنوان محصولی استراتژیک و حمایت از کشاورز از ابعاد حمایتی دولت است.امینی خاطر نشان کرد: دولت با توجه به اهمیت این محصول امسال قیمت تقریبی یک‌هزار و 300 تومان را برای خرید آن از کشاورزان در نظر گرفته است.وی همراه داشتن معرفی نامه مراکز خدمات کشاورزی از سوی کشاورزان در هنگام تحویل محصول گندم  به مراکز در نظر گرفته شده در شهرستان بروجرد را ضروری دانست.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد ادامه داد: با توجه به شرایط مطلوب فراهم شده از سوی دولت برای خرید محصول گندم کشاورزان از فروش محصول خود به واسطه‎ها و دلالان خودداری کنند.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۱۳

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد:
پیش بینی برداشت بیش از 75 هزار تن محصولات باغی از باغات بروجرد
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: امسال پیش بینی می شود 75 هزار و 685 تن انواع محصولات باغی از باغات شهرستان بروجرد تولید شود.
 

"رضا امینی " مدیر جهاد کشاورزی بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: سطح باغات شهرستان بروجرد 10 هزار و 202 هکتار است که امسال پیش بینی می شود از این سطح 75 هزار و 685 تن انوع محصولات باغی مانند آلبالو، گیلاس، هلو، شلیل، سیب، زرد آلود، گردو و بادام برداشت شود.وی اضافه کرد: در حال حاضر برداشت آلبالو در بروجردآغاز شده که سطح باغات بارور آلبالو در بروجرد 169 هکتار است که از این سطح 849 تن آلبالو برداشت می شود.به گفته وی یکی دیگر از محصولاتی که در بروجرد تولید و به استانهای دیگر فرستاده می شود گیلاس است که سطح باغات گیلاس 571 هکتار و میزان برداشت دو هزار و 298 تن گیلاس است.امینی میزان برداشت امسال  شلیل را در بروجرد یکهزار و 473 تن و هلو را 13 هزار و 600 تن عنوان کرد.وی بیان کرد: یکی از محصولاتی که در بروجرد تولید می شود سیب است که بروجرد به عنوان قطب تولید سیب می باشد و سطح باغات سیب بروجرد یکهزار و 931 هکتار است که امسال پیش بینی می شود 35 هزار و 500 تن انواع سیب از باغات تولید و روانه بازار گردد.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تصریح کرد: البته میزان تولید گرد و بادام در بروجرد از سطح باغات در حد مطلوب است به طوری که از سطح باغات گردو در بروجرد سه هزار و 678 تن گردو برداشت می شود.به گفته وی سرما زدگی، باران های سیل آسا و برخی عوامل دیگر می تواند در میزان برداشت محصول تغییر ایجاد نماید.

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵
 

نهایت نبوغ شهرداری بروجرد برای پرداخت دستمزد کارگران؛
چوب حراج به املاک شهرداری برای پرداخت حقوق معوقه کارگران

چوب حراج به املاک شهرداری برای پرداخت حقوق معوقه کارگران

کارگران شهرداری بروجرد پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و شهرداری بروجرد هم در اقدام و ابتکاری جدید چوب حراج به املاک زده و قصد دارد تا فروش برخی از املاک شهرداری آن هم با قیمیتی پایین تر حداقل حقوق دو یا سه ماه کارگران را پرداخت نماید.به گزارش بازتاب بروجرد سالهاست که خبر مشکلات شهرداری و حقوق های معوقه کارگران این سازمان تیتر یک اخبار شده و دائما خبر از حل مشکلات می شود اما دریغ از اینکه مشکلی از هزاران مشکل شهرداری حل شود.
 

در این میان دود این همه مشکلات و اختلاف نظر اعضای شورای شهر ، خونسردی برخی از مسئولین، اصرار بر روی برخی از پیشنهادات فقط و فقط به چشم کارگران زحمتکش شهرداری و خانواده های آنها می رود.
 

شهرداری بروجرد از این مشکلات مالی در امان نبوده و کارگران شهرداری بروجرد از بهمن سال گذشته تا کنون حقوق دریافت نکرده اند و به جای فیش های حقوقی ، وعده های امروز و فردا را دریافت می کنند.

 


وعده هایی که رنگ تحقق به خود نمی گیرند و شهرداری به جای دغدغه برای پرداخت حقوق کارگران، صحبت از طرح های عمرانی و هزینه های میلیاردی را مطرح می کند. نیمه دوم سال گذشته بود که شهرداری بروجرد برای رفع برخی از مشکلات مالی ، در به در به دنبال تسهیلات بود تا با دریافت آن بخشی از حقوق کارگران پرداخت شود اما سال به اتمام رسید و در نهایت بانک مربوطه آب پاکی را بر روی دستان شهرداری ریخت که وامی به آنها ارائه نمی دهد.
 

با توجه به بدهی 31 میلیاردی شهرداری بروجرد به سازمان تامین اجتماعی و 5 ماه حقوق معوقه کارگران این سازمان شاید هیچ بانکی حاضر به ارائه تسهیلات با این شرایط نمی شود اما باز هم شهردار بروجرد به دنبال وام و کارگران شهرداری به دنبال دریافت حقوق هستند. در حالی که باید در این شرایط همه اعضای شورای شهر فکرهایشان را یکی کنند تا این مشکلات حداقل کم شود اما اختلاف نظر این اعضا مشکلی بر مشکلات افزوده است .
 

در نهایت این همه مشکلات، شهرداری چوب حراج به املاک زده و برخی از املاک را با قیمیتی پایین تر و مناسبتر به فروش می رساند تا بتواند بخشی از حقوق های معوقه کارگران را پرداخت نماید اما جای سوال دارد که با فروش چند قطعه از املاک حقوق دو یا سه ماه کارگران پرداخت شود و بقیه معوقات قرار است به چه شکلی پرداخت گردد؟
 

در ادامه " ناصر مرادی" یکی از اعضای شورای شهر بروجرد گفت: متاسفانه شهرداری با قیمتی کمتر املاک را به فروش می رساند و باید توجه داشت که با ملک فروشی کاری از پیش نمی رود.
 

فروش املاک شهرداری برای پرداخت حقوق های معوقه کارگران


وی اضافه کرد: اگر برای رفع مشکلات مالی شهرداری و حقوق کارگران قرار باشد املاک به فروش برسد، روزی می رسد که شهرداری هیچ ملکی ندارد و بیشتر اعضای شورای شهر با فروش زمین برای پرداخت حقوق کارگران موافق هستند.
 

مرادی به طرح بخشودگی تامین اجتماعی بروجرد اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی در طرح بخشودگی  قرار است جریمه بدهکاری به این سازمان را با پرداخت نقدینگی دریافت نکند اما شهرداری به دلیل نداشتن نقدینگی نمی تواند از این طرح استفاده نماید.
 

به گفته وی حدود 15 میلیارد بدهی شهرداری بروجرد به تامین اجتماعی فقط جریمه است که با بخشودگی این 15 میلیارد ، شهرداری می تواند بدهی به تامین اجتماعی را  صفر نمود اما شهرداری نمی تواند در این طرح وارد عمل شود.
 

"عباس شمس الدینی" رئیس شورای شهر بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: از ابتدای سال جاری شهرداری به دنبال دریافت تسهیلات 6 میلیاردی تومانی است تا با این تسهیلات چند ماه حقوق کارگران پرداخت شود اما تا کنون این امر محقق نشده است.
 

فروش املاک شهرداری برای پرداخت حقوق های معوقه کارگران
 

وی اضافه کرد: برای پرداخت حقوق چند ماه کارگران قرار است زمینی را در میدان نواب بروجرد بفروشیم و با فروش این زمین می توان حقوق دو ماه کارگران را پرداخت کرد. به گفته وی البته یک قطعه زمین مشارکتی هم در میدان قیام وجود دارد که با فروش آن هم می توان یک ماه دیگر از معوقات را پرداخت کرد.
 

به گزارش بازتاب بروجرد شهرداری بروجرد به جای فروش املاک می تواند به گونه ای برنامه ریزی نماید که درامد پایدار داشته باشد و برای حقوق معوقه کارگران و بدهی میلیاردی به تامین اجتماعی باید فکر اساسی صورت بگیرد.

 

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵

استاندار لرستان:
بروجرد نیازمند تحول جدی است/نساجی 50 میلیارد تومان تسهیلات می گیرد
استاندار لرستان گفت: بروجرد نیازمند تحول جدی است چرا که این شهر زیر ساخت های خوبی دارد و نساجی هم 50 میلیارد تومان تسهیلات برای رفع مشکلات دریافت می کند.به گزارش بازتاب بروجرد "هوشنگ بازوند" در دیدار با امام جمعه بروجرد گفت: بروجرد نیازمند تحول جدی است و امیداواریم کسریهای گذشته در این دوره برطرف گردد چرا که بروجرد دارای زیر ساخت های بسیار خوبی است.وی اضافه کرد: با توجه به موضوع 1000 تخت بیمارستانی برای استان 250 تخت برای کوهدشت و 250 تخت هم برای دورود در نظر گرفته  شده اما با توجه به مشکلات بخش درمان و بیمارستانهای بروجرد تلاش می شود تا 120 تخت هم از طریق قرارگاه خاتم ساخته شود.استاندار لرستان به درمان بستر اشترینان و ضرورت بهره برداری از آن اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن اشترینان در مسیر برخی از استانهای دیگر نیاز است که این درمان بستر هر چه سریعتر به بهره برداری برسد .

به گفته وی در برخی از موارد در این محورها تصادفاتی رخ می دهد و نبود درمان بستر مشکلاتی را ایجاد می کند که قرار است این درمان بستر تا اواخر مرداد وارد چرخه درمان شود.بازوند در بخش دیگری از پرداخت 50 میلیارد تومان تسهیلات به نساجی بروجرد خبر داد و گفت: برای رفع مشکلات نساجی بروجرد و اجرای طرح توسعه 50 میلیارد تومان به این واحد پرداخت می شود.وی بیان کرد: تسهیلات نساجی بروجرد جزیی از پروژه های اقتصاد مقاومتی است و با اعطای این تسهیلات مشکلات این واحد حل خواهد شد.

در ادامه " عباس گودرزی" نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات و معظلات بروجرد در بخش درمان است که  علاوه بر بیمارستان آیت اله بروجردی(ره) نیاز به احداث 120 تخت دیگر است که برای احداث، زمین نیز اهدا می گردد.به گفته وی نیاز است که اورژانس جدید بروجرد هر چه سریعتر افتتاح شود چرا که هم اکنون اورژانس بیمارستان با مشکلاتی از جمله کمبود فضا مواجه است.

تاریخ انتشار: شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵


استاندار لرستان:

اعتبار سال 94 پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی احیاء شود


خبرگزاری فارس: اعتبار سال 94 پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی احیاء شود
 

استاندار لرستان گفت: تخصیص اعتبار سال 94 پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد به منظور تسریع در روند احداث احیا شود.به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، هوشنگ بازوند عصر امروز در بازدید از روند احداث بیمارستان آیت‌الله بروجردی این شهرستان اظهار کرد: در سال گذشته از مجموع 23 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی 7 میلیارد تومان محقق شده است که مابقی این اعتبار باید احیاء شود.وی به دیدار خود با یکی از مسئولان ارشد کشوری در روزهای آینده اشاره و اضافه کرد: در این دیدار در خصوص احیاء باقی مانده اعتبار تخصیص یافته به پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد در سال 94 تلاش می‎شود.


 

استاندار لرستان اعلام بهره‎برداری از پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی در سال96 را از سوی مشاور این پروژه غیرقابل قبول خواند و افزود: این پروژه باید تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‎برداری برسد.بازوند ادامه داد: پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد در لیست طرح‎های اقتصادمقاومتی استان لرستان قرار دارد.وی تاکید کرد: در صورت عدم توانایی مشاور برنامه‎ریزی این پروژه در تکمیل آن تا پایان سال جاری نامه‎ای مبنی بر عدم تمایل این مشاور برای ادامه فعالیت به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‎شود.

 

استاندار لرستان گفت: اسناد خزانه به همه پروژه‎های مصوب در سفر رئیس جمهور به استان لرستان تعلق می‎گیرد.بازوند اظهار کرد: بر این اساس پیمانکار پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی می‎تواند، با ارائه صورت وضعیت‎های خود از این فرصت به منظور دریافت مطالبات استفاده کند.وی افزود: موکول کردن بهره‎برداری از بیمارستان آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد از زمانی به زمان دیگر از سوی مشاور برنامه‎ریز و پیمانکار قابل قبول نیست.استاندار لرستان ادامه داد: مشاور برنامه‎ریز پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجرد باید پس از بررسی‎های لازم در صورت تایید عدم توانایی پیمانکار به منظور ادامه فعالیت پیمانکار دیگری را جایگزین کند.

 

بازوند با اشاره به اینکه تعویض پیمانکار پروژه‎های با پیشرفت فیزیکی بالا در دستور کار دولت نیست، خاطرنشان کرد: با این وجود پیمانکار پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی در صورت عدم صلاحیت در ادامه فعالیت، تعویض می‎شود.وی عنوان کرد: هفته آینده جلسه‎ای به منظور انجام برنامه‌ریزی‎های لازم برای اتمام پروژه  بیمارستان آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد و بهره‎برداری از آن تا پایان سال جاری در این شهرستان برگزار می‎شود.استاندار لرستان تاکید کرد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان باید لیست تهیه تجهیزات بیمارستان آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد را در برنامه کاری سال جاری خود قرار دهد.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۱۲

 


رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

تجهیز بیمارستان آیت‌الله بروجردی 70 میلیارد تومان هزینه در بردارد


خبرگزاری فارس: تجهیز بیمارستان آیت‌الله بروجردی 70 میلیارد تومان هزینه در بردارد
 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تجهیز بیمارستان آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد 70 میلیارد تومان هزینه در بردارد.به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، کوروش ساکی عصر امروز در جریان بازدید استاندار لرستان از پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی این شهرستان اظهار کرد: تجهیز هر تخت بیمارستانی نیازمند 300 میلیون تومان اعتبار است.وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب تجهیز بیمارستان 229 تختخوابه آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد نیازمند اعتبار 70 میلیارد تومانی است.


 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به روند نیمه تمام بیمارستان آیت‌الله بروجردی تاکید کرد: با وجودی که وزارت راه و شهرسازی متولی احداث این پروژه است، اما وزیر بهداشت سال گذشته 4 میلیارد تومان را به این پروژه تخصیص داد که این میزان اعتبار تحقق یافت.ساکی اضافه کرد: در صورتیکه پروژه بیمارستان تکمیل و به منظور تجهیز به دانشگاه علوم پزشکی لرستان تحویل شود، در بازه زمانی چند ماهه کار تجهیز آن با استفاده از اعتبارات وزارت بهداشت انجام می‎شود.وی از آمادگی کامل وزارت بهداشت به منظور تجهیز بیمارستان های احداث شده خبر و ادامه داد: بر این اساس پس از روند احداث پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی کار تجهیز آن در بازه زمانی معقول انجام می‎شود.
 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس شاخص‎های جمعیتی و کشوری به ازای هر هزار نفر جمعیت باید 1/5 تخت بیمارستانی وجود داشته باشد.ساکی اظهار کرد: با توجه به اینکه جمعیت شهرستان بروجرد قریب به 400 هزار نفر اعلام شده است، بیمارستان‎های این شهرستان نیازمند 600 تخت بیمارستانی هستند.وی تصریح کرد: با احداث بیمارستان 229 تختخوابه آیت‌الله بروجردی میانگین تعداد تخت‎های بیمارستانی در شهرستان بروجرد به حد اعتدال می‎رسد.
 


رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به اشغال بالغ بر 100 درصدی تخت بیمارستانی در بروجرد اشاره و عنوان کرد: با ورود 77 تخت بیمارستانی که با کمک خیرین به چرخه درمان افزوده می‎شود، در کنار بهره‎برداری از بیمارستان آیت‌الله بروجردی و  بیمارستان 120 تختخوابه دیگر که مجوز احداث آن صادر شده است، نیاز شهرستان بروجرد در این حوزه تا افق 20 تا 30 آینده تامین می‎شود.ساکی همچنین به احداث مرکز درمان بستر اشترینان اشاره و خاطرنشان کرد: ورود این مرکز به چرخه درمان شهرستان بروجرد بخشی از نیاز مردم این شهرستان در حوزه درمان را مرتفع می‎کند.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۱۲


هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار کشیدند

در جلسه امروز هیات امنای صندوق توسعه ملی، اعضا با استعفای دسته جمعی هیات عامل موافقت کردند.
 

صندوق توسعه

 

به گزارش ایسنا، جلسه ویژه هیات امنای صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد و هنوز ادامه دارد که ظاهرا نه تنها صفدر حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق بلکه تمامی پنج نفر عضو، استعفای خود را اعلام و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس هیات امنا با آن موافقت کرده است.گر چه هنوز استعفای دسته جمعی و موافقت با آن اعلام رسمی نشده، اما برخی منابع مطلع آن را تایید کرده‌اند. بر این اساس مسعود مزینی، سید محمد سعید نوری نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و محمد قاسم حسینی از هیات عامل صندوق توسعه ملی به همراه صفدرحسینی رئیس هیات عامل استعفا کردند.این در حالی است که هیات عامل صندوق توسعه ملی حتی امروز در محل کار خود حاضر شده بودند.

تاریخ خبر: شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵


 در گفت وگو با ایرنا اعلام شد:
دو سناریوی ایران برای صادرات گاز به افغانستان
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با بیان اینکه دو سناریو برای صادرات گاز به افغانستان به شکل خط لوله و سی.ان.جی (گاز طبیعی فشرده) وجود دارد، گفت: طرف افغانستانی باید طرح خود را برای هر دو گزینه ارایه کند و بر این اساس، منتظر دریافت طرح طرف مقابل هستیم.


 

علیرضا کاملی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت مذاکره ایران و افغانستان برای صادرات گاز به این کشور، افزود: بخش خصوصی افغانستان تمایل خود برای واردات گاز از ایران را اعلام کرد و مذاکره هایی را انجام داده است.وی درباره حجم و قیمت گاز صادراتی به این همسایه شرقی گفت: بر اساس طرحی که طرف افغانستانی ارایه می کند، مشخص خواهد شد این کشور قصد دارد چه میزان گاز از ایران خریداری کند و در گام بعد درباره قیمت آن، مذاکره می شود.مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ادامه داد: همچنین طرف افغانستانی باید مشخص کند در صورت تمایل برای دریافت گاز از طریق خط لوله، قصد دارد گاز را در کدام شهر و نقطه مرزی تحویل بگیرد.کاملی گفت: پس از دریافت گزینه های طرف افغانستانی درباره میزان، مسیر و مبلغ، در مرحله بعد درباره صادرات به شکل خط لوله و یا سی.ان.جی تصمیم گیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز افزود: بخش خصوصی افغانستان، پس از انجام مذاکره و تعیین گزینه نهایی، مجوزهای لازم را از دولت این کشور اخذ خواهد کرد.به گزارش ایرنا، ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی دنیا بوده و سومین تولیدکننده بزرگ درجهان نیز به شمار می رود و بر این اساس، از ظرفیت های لازم برای توسعه صادرات گاز برخوردار است.با وجود برخورداری ایران از ذخایر بزرگ گازی، کشورمان هم اکنون از جایگاه مطلوبی در عرصه صادرات برخوردار نیست و کمتر از یک درصد تجارت جهانی گاز را در اختیار دارد.

اکنون، ترکیه به عنوان بزرگترین خریدار گاز ایران به شمار می رود؛ ایران و ترکیه در هشتم اوت سال 1996 میلادی در جریان سفر نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق این کشور به تهران قراردادی 25 ساله برای تجارت گاز امضا کردند؛ واردات گاز ترکیه از ایران در 10 دسامبر سال 2011 میلادی شروع شده و از آن تاریخ تاکنون ادامه دارد.بر اساس قرارداد مشترک گازی تهران – آنکارا، باید سالانه حدود 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ایران به این کشور صادر شود.همچنین ایران با جمهوری آذربایجان سواپ گاز دارد و بر این اساس گاز این جمهوری را به منطقه خودمختار نخجوان منتقل می کند.

کشورمان همچنین با ارمنستان گاز را در مقابل برق تهاتر می کند به طوری که حجم اندکی گاز را به ارمنستان صادر و در مقابل از این کشور، برق وارد می کند.خط لوله صادرات گاز ایران به عراق (بغداد) نیز به تازگی تکمیل شده و قرار است پس از رفع تهدیدات امنیتی، صادرات گاز به این کشور آغاز شود.پاکستان کشور دیگری است که تمایل خود را برای واردات گاز از ایران اعلام و قراردادی را نیز امضا کرده اما تاکنون اقدامی برای ساخت خط لوله انتقال گاز انجام نداده است.

بر اساس قرارداد گازی تهران - اسلام آباد، تا سال آینده ایران باید به طور متوسط روزانه حدود 21.5 میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادر کند و با وجود مراحل نهایی ساخت و آماده سازی خط لوله انتقال گاز ایران، اما طرف پاکستانی هنوز ساخت لوله گاز در خاک کشور خود را آغاز نکرده است.عمان مقصد دیگر گاز صادراتی ایران است. بر اساس تفاهم نامه میان دو کشور، سالانه‌ 10 میلیارد مترمکعب گاز به عمان صادر می شود.صادرات گاز ایران به عمان برای ٢٥ سال برنامه ریزی شده و ارزش گاز صادراتی در این مدت با توجه به قیمت های روز ٦٠ میلیارد دلار تخمین زده می شود.همچنین مذاکرات اولیه ای نیز بین ایران و کویت و امارات متحده عربی برای صادرات گاز انجام شده که هنوز نهایی نشده است.

تاریخ خبر: 1395/04/12

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد:
کارخانه کاشی جم بروجرد 200 میلیارد ریال تسهیلات نیاز دارد
بروجرد - ایرنا - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: کارخانه کاشی جم بروجرد برای رفع مشکلات خود و تمدید مجدد قرارداد کارگران به 200 میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیاز دارد.

کامران فرشید روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کارخانه کاشی جم بروجرد به دلایلی نظیر نبود بازار فروش، مشکلات نقدینگی و دریافت نکردن تسهیلات بانکی خط تولید خود را متوقف کرده است.وی اظهار کرد: متاسفانه تلاش های بی وقفه مسئولان استانی و شهرستانی به ویژه امام جمعه و نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از توقف خط تولید کارخانه بی نتیجه ماند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد مجموع کارگران کاشی جم را 156 تن اعلام کرد و افزود: قرارداد 120 تن از کارگران این واحد صنعتی با پنج ماه حقوق تمدید نشد که این افراد برای دریافت بیمه بیکاری به کمیته بیکاری بیمه تامین اجتماعی معرفی شده اند.وی خواستار حمایت و پیگیری مسئولان برای ارائه تسهیلات مورد نیاز کاشی جم شد و گفت: کارفرما در صورت دریافت تسهیلات ابتدا باید کارگران لغو قرارداد را بازگشت به کار کند.

کارخانه کاشی جم بروجرد طی سال های متوالی از جمله شرکت های برتر کشور در زمینه تولید انواع کاشی کف بود که تولیدات آن به عراق، آذربایجان، ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شد.حدود 35 درصد صنایع استان لرستان در شهرستان بروجرد واقع شده اند که متاسفانه تعدادی از آنها در سال های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، نبود بازار فروش و نقدینگی و مدیریت های نادرست تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند.

تاریخ خبر: 1395/04/12

 رئیس اداره شیلات بروجرد:
سد دهکرد بروجرد مکان مناسبی برای پرورش ماهی در قفس است
بروجرد - ایرنا - رئیس اداره شیلات بروجرد پرورش ماهی پشت سدها را از مهمترین اولویت های سازمان شیلات ایران دانست و گفت: سد دهکرد بروجرد مکان مناسبی برای پرورش ماهی در قفس است.


غلامحسین اکبری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت پرورش ماهی در سد دهکرد بروجرد می توان 100 تن ماهی قزل آلا در قفس پرورش داد.وی ایجاد مجتمع پرورش ماهی در سراب شور را از دیگر زمینه های مهم سرمایه گذاری در بخش شیلات بروجرد عنوان کرد و گفت: سراب شور با توجه به اتمام مطالعات و قابلیت تاسیس مجتمع 100 تنی در آن ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است.

رئیس اداره شیلات بروجرد سرانه مصرف ماهی در این شهرستان را 5،8 کیلوگرم دانست و اظهار کرد: بیش از 20 مغازه فروش ماهی در شهرستان بروجرد وجود دارد لذا ایجاد بازار مواد پروتئینی با محوریت آبزیان در این شهرستان ضروری است.وی افزود: این بازارچه به دلیل رعایت نکات بهداشتی، تنوع و دسترسی آسان و ایمن به محصولات شیلاتی قطعا مورد استقبال شهروندان قرار می گیرد.اکبری گفت: با ایجاد مشاغل خانگی در بروجرد می توان 40 فرصت شغلی ایجاد و زمینه تکثیر و پرورش ماهی را فراهم کرد.

وی افزود: با انعقاد قرارداد با تولید کنندگان، محصولات آنها خرید تضمینی می شوند.رییس اداره شیلات بروجرد اظهار کرد: این شهرستان دارای 36 مزرعه ماهی سردآبی با تولید سالانه یک هزارو 600 تن ماهی قزل آلا، 2 مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی به ظرفیت 80 تن ماهی کپور و 2 مزرعه پرورش و تکثیر ماهیان تزیینی به ظرفیت 350 هزار قطعه در سال می باشد.وی افزود: شهرستان بروجرد یک واحد پرورش ماهی خاویاری به ظرفیت 50 تن در سال نیز دارد.

تاریخ خبر: 1395/04/09

صادق زیباکلام:
سایه رکود همچنان بر کشور سنگینی می‌کند/ در اکثر خانواده‌ها حداقل یک یا دو فارغ‌التحصیل بیکار وجود دارد
فعال سیاسی اصلاح‌ طلب تصریح کرد: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خیلی دچار تغییر و تحول نشده است و سایه رکود همچنان بر کشور سنگینی می‌کند.


به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز چهارشنبه ۹۵/۴/۹ یادداشتی را در روزنامه اعتماد به رشته تحریر درآورده است که بخش هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

- از واقعیت نمی‌توان صرف نظر کرد و آن را نادیده گرفت. وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خیلی دچار تغییر و تحول نشده. این درست است که دولت با تلاش زیاد توانسته تورم را مهار کند و این هم درست است که حداقل اگر دولت نتوانسته جلوی فساد را بگیرد، دست‌کم خود بر فسادهای جدیدی نیفزوده، اما اینها کافی نیست. ما به یک روایت بالای ٧ میلیون و به روایتی دیگر بالای ٤ میلیون بیکار در کشور داریم.

- در خانه کمتر خانواده‌ای را می‌توان این روزها در شهرهای بزرگ باز کرد و حداقل با یک یا دو فارغ‌التحصیل بیکار مواجه نشد.

- سایه رکود همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و همچنان صنایع را گرفتار و اسیر نگه داشته است. کم نیستند صنایعی که یا تعطیل شده‌اند یا در شرف تعطیلی قرار دارند، یا به زحمت و به واسطه نبود نقدینگی نوک بینی خود را بالای آب نگه داشته‌اند.

- در این شرایط خیلی مهم است که دولت روحانی بتواند به کسانی که رای‌دهندگان بالقوه‌اش هستند نشان دهد که تلاش‌هایش چه میزان در خصوص اقتصاد موفقیت آمیز و چقدر ناموفق بوده است.

-  بنابراین جدای از اینکه دولت روحانی در یازده ماه آینده چه دستاوردهایی در حوزه سیاست و اقتصاد داشته باشد این مساله تعیین تکلیف خواهد کرد که او چقدر خواهد توانست صمیمانه با مردم صحبت کند؛ امری که متاسفانه در این سه سال گذشته از آن همواره غفلت ورزیده است.

 
تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۹
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.


استاد دانشگاه یوتاه در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد

تضعیف رژیم تحریم‌ ایران با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا


یورو تحریم بانکی
 

استاد دانشگاه یوتاه با اشاره به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نوشت: این مسئله از این نظر که قیمت نفت را کاهش می‌دهد به‌ضرر ایران است اما از سوی دیگر با ایجاد ناسازگاری سیاسی در اتحادیه اروپا باعث می‌شود حفظ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دشوارتر شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هانس اربار استاد دانشگاه یوتاه معتقد است کلینتون در انتخابات آمریکا پیروز خواهد شد و باید از این فرصت برای در اختیار گرفتن رهبری جهان در مسیر کربن‌زدایی از اقتصاد جهان استفاده کند.

وی بر این باور است مشغول شدن افکار عمومی به‌سمت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و نتایج انتخابات آمریکا نباید ذهنها را از درک وضعیت اضطراری محیط زیست و حرکت به‌سمت اقتصاد سبز باز دارد.

دیگر نظرات این اقتصاددان و استاد دانشگاه یوتاه را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می‌خوانید.


• کلینتون پیروز می‌شود و باید در مسیر کربن‌زدایی از اقتصاد جهان حرکت کند

تسنیم: انتخابات آتی آمریکا و آثار اقتصادی آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اربار: من فکر نمی‌کنم ترامپ بتواند پیروز شود. هم ترامپ و هم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از نظر من منحرف شدن توجهات از این مسئله اساسی هستند که رهبران جهانی چگونه در حال پاسخ گفتن به وضعیت اضطراری محیط زیست و به‌ویژه تغییرات آب و هوایی هستند. من تعجب می‌کنم که چگونه مسائل محیط زیستی به‌کلی هیچ جایگاهی در اظهارات هوشمندانه مربوط به اتفاقات کنونی ندارند. سؤال 64هزار دلاری این است که آیا جانشین اوباما مسئله تغییرات آب و هوایی را جدی خواهد گرفت یا نه.
من فکر می‌کنم ترامپ شکست خواهد خورد و خواهد سوخت و مجلس نمایندگان و سنا دموکراتیک خواهند بود.
کلینتون باید از این فرصت برای در اختیار گرفتن رهبری جهان در مسیر کربن‌زدایی از اقتصاد جهان استفاده کند.


• به آینده اقتصادی تحولات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا خوش‌بین نیستم
تسنیم: آثار اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اربار: من امید چندانی ندارم. اگر اتحادیه اروپا از بحران خروج انگلیس از این اتحادیه به‌عنوان فرصتی برای تبدیل شدن به یک اتحاد دموکراتیک‌تر و از نظر سیاسی متحدتر استفاده کند، آن‌گاه این ممکن است موجب ایجاد یک گرایش متقابل در برابر نیروهای آشفته و گریز از مرکزی شود که هم‌اکنون وجود دارند.

تسنیم: نتیجه این تحولات  بر اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟
اربار: اگر رشد اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی عادی از سر گرفته شود، این در کوتاه‌مدت مانند یک پیروزی خواهد بود، اما در ادامه مسیر خود با محدودیتهایی روبه‌رو خواهد شد. اگر این بحران‌ها نیروی محرکه‌ای برای ایجاد اصلاحات عمیق و به تأخیر افتاده شود، در آن صورت یک نعمت الهی ناآشکار محسوب خواهند شد.


* کاهش قیمت نفت در طولانی‌مدت

*دشوارترشدن حفظ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ناشی از ناسازگاری سیاسی

تسنیم: آثار این تحولات بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
اربار: این مسأله از دو منظر به‌لحاظ منافع و مضرات برای اقتصاد ایران قابل بررسی است؛ از طرفی آشفتگی اقتصادی کوتاه‌مدت به‌معنای کاهش رشد اقتصادی جهانی و در نتیجه طولانی شدن دوره قیمت پایین نفت است. از سوی دیگر ناسازگاری سیاسی نیز به‌معنای این است که حفظ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دشوارتر خواهد شد.


* ایران در تکنولوژیهای سبز سرمایه گذاری کند و از شر نفت خلاص شود

*با کشورهای پیشرو در زمینه محیط زیست (آلمان و نروژ) همکاری کند و توسعه پایدار را در ایران و جاهای دیگر گسترش دهد

تسنیم: توصیه شما به ایران با این شرایط چیست؟
اربار: به‌جای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران باید در تکنولوژی‌های سبز سرمایه گذاری کند و از شر نفت خلاص شود (قیمت بنزین را در داخل افزایش دهد) و آسیب‌های زیست‌محیطی را جبران کند، با کشورهای پیشرو در زمینه محیط زیست (آلمان و نروژ) همکاری کند و توسعه پایدار را در ایران و جاهای دیگر گسترش دهد.


تاریخ خبر: ۰۹ تير ۱۳۹۵
گفت‌وگو از: مریم سلیمی


 شورای پول و اعتبار تصویب کرد
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار با تایید و تصویب اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر 18 درصد تعیین کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد.همچنین در این نشست نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد.

این مصوبه از تاریخ شانزدهم تیرماه امسال از سوی بانک ها و موسسه های اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی را از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد.همچنین از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در قالب تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی شد و فقط از طریق تاسیس بانک امکان پذیر است.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته شبکه بانکی کاهش دوباره نرخ سود را تجربه کرد.بر پایه توافق بانک ها نرخ سود سپرده ها از 18 درصد مصوب بهمن ماه پارسال به 15 درصد کاهش یافت.رییس جمهوری نیز پنجم تیرماه ر ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور به نقش بانک ها در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانک ها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دو بخش قابل حل نیست.

تاریخ خبر: 1395/04/09

اصرار کشاورزان بر کشت هنداونه؛
رگ های زمین با کشت هندوانه در بروجرد خشک شد


بیشتر کشاورزان بروجردی همچنان بر کشت هندوانه که محصولی بسیار آبدوست است اصرار زیادی دارند در حالی که این میوه به قیمت بسیار ارزانتر از همه میوه ها به فروش می رسد و سال گذشته به کشاورزان در خصوص کشت محصولات آبدوست اخطارهایی داده شد اما توجهی به این اخطارها نشده است.به گزارش بازتاب بروجرد  طی سالهای اخیر بر اثر خشکسالی و کمبود آب ، زنگ خطر بی آبی در بیشتر مناطق به صدا درآمده که در این میان نقش کشاورزان برای کشت محصولات بیشتر نمایان شده است.در میان محصولات مختلف، هندوانه از جمله محصولات کشاورزی است که از مرحله کاشت تا برداشت آب زیادی را می طلبد و در دسته محصولات آبدوست قرار دارد.این در حالیست که بعد از تولید این محصول آب بر ، هندوانه ها بسیار ارزان تر از سایر محصولات به فروش می رسند به طوری که برای تولید هر یک کیلو هنداونه حدود 400 لیتر آب نیاز است.

در این بحران بی آبی به نظر می رسد باید کشت محصولات آبدوستی مانند هندوانه به حداقل برسد تا بتوان از منابع آبی برای کشت سایر محصولات کشاورزی استفاده کرد.سال گذشته در راستای کاهش سطح کشت هندوانه در بروجرد طرح اصلاح الگوی کشت در بروجرد آغاز شد که در اجرای این طرح کشاورزان مجاز بودند فقط 10 درصد کشت خود را به محصولات آبدوست و 90 درصد بقیه را به کشت محصولات گندم، جو، کلزا و سایر محصولات اختصاص دهند. این در حالی بود که انتظار می رفت با ارائه این طرح کشت محصولات آبدوست در بروجرد کاهش یابد اما با گذشت یک سال از اجرای این طرح همچنان کشت محصولات آبدوست خصوصا هنداونه دیده می شود.با گذشت یک سال و به گفته رئیس جهاد کشاورزی بروجرد تنها حدود یک چهارم کشاورزان از این طرح استقبال کردند.این در حالیست که برخی از کشاورزان بروجردی هم زمین های خود را به سایر کشاورزان غیر بومی اجاره می دهند و این افراد هم اقدام به کشت هندوانه می کنند و خسارت های جبران ناپذیری را برای منابع آبی ایجاد می کنند.

در ادامه "رضا امینی" رئیس جهاد کشاورزی بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: از سال گذشته طرح الگوی کشت در بروجرد آغاز شده و از یکهزار کشاورز تنها 200 کشاورز در این راستا قرارداد بسته که فقط 10 درصد از محصولات خود را به کشت آبدوست اختصاص دهند.وی اضافه کرد: هر کشاورزی که بیش از از این 10 درصد مقرر شده اقدام به کشت هنداونه نماید امور آب منطقه ای اقدامات و برخوردهای لازم را انجام می دهد و جهاد کشاورزی هم خدمات لازم را به این کشاورزان ارائه نخواهد داد.به گفته وی هم اکنون در حال ارزیابی هستیم و کشاورزانی که نسبت به اخطارهای لازم بی توجهی می کنند شناسایی خواهند شد.

در ادامه " احمد گودرزیان" معاون سیاسی فرمانداری بروجرد گفت: سالهای گذشته کشت هندوانه در بروجرد آنقدر افزایش یافته بود که برخی از کشاورزان هندوانه ها را به دلیل قیمت بسیار ارزان بر روی زمین رها کردند اما دو سال است که با ارائه طرح الگوی مصرف کشت هندوانه در بروجرد افزایش نیافته است.وی اضافه کرد: کاشت هنداونه در بروجرد بدون توجه به اخطارها سبب قطع آب کشاورزی می شود و تلاش می شود تا کشت محصولات آبدوست در بروجرد کاهش یابد.به گزارش بازتاب بروجرد برای کاهش کشت محصولات آبدوست نیاز است که نظارت جدی صورت بگیرد تا منابع آبی هدر نرود.

تاریخ انتشار: سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
 
اقدام شیلات بروجرد برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
40 وام مشاغل خانگی به علاقه مندان پرورش ماهی تزیینی در بروجرد اعطا می گرددرئیس شیلات بروجرد گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با همکاری بسیج سازندگی و کمیته امداد 40 وام مشاغل خانگی به علاقه مندان پرورش ماهی زینتی در بروجرد اعطا می گردد."غلامحسین اکبری" رئیس شیلات بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد  گفت: با همکاری بیج سازندگی و کمیته امداد بروجرد ،علاقه مندان به پروش ماهیان تزیینی می توانند برای دریافت تسهیلات به جهت ایجاد مرکز پرورش ماهیان تزیینی به سپاه یا کمیته امداد مراجعه نمایند.وی اضافه کرد: بعد از تایید مرکز پرورش ماهی از طرف شیلات این افراد برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند و از 50 میلیون ریال تا مبالغ بیشتری وام دریافت می کنند.به گفته وی ارائه تسهیلات بستگی به مکان مسقفی دارد که فرد متقاضی قرار است در این مکان اقدام به پرورش ماهی تزیینی نماید.اکبری اظهار داشت: 40 متقاضی می توانند از این تسهیلات در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی و ایجاد اشتغال استفاده نمایند و تسهیلات مورد نظر هم از طریق بانک مهر پرداخت می شود.رئیس شیلات بروجرد تصریح کرد: در حال حاضر دو مرکز تکثیر ماهیان تزیینی در بروجرد با ظرفیت تولید 350 هزار قطعه در سال وجود دارد و یک مرکز در حال تاسیس با ظرفیت 200 هزار قطعه در حال احداث است.وی بیان کرد: 11 فروشگاه ماهی تزیینی در بروجرد فعالیت دارند که علاوه بر توزیع این گونه ماهیان در شهرستان و استان، به استانهای همجوار نیز فرستاده می شود.اکبری تصریح کرد: تکثیر ماهیان تزیینی می تواند علاوه بر سوددهی خوب در راستای ایجاد اشتغال موثر باشد.

تاریخ انتشار: سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:


ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم در صورت نقض برجام/حرکت به سمت ۱۹۰ هزار سو

 
علاء الدین بروجردی
 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درمجلس مصوبه‌ای با ۱۹۰ هزار سو در طول دو سال به تصویب رسیده که اگر آن‌ها نخواهند به تعهدات خود عمل کنند مجلس دولت را مکلف می‌کند در راستای غنی‎سازی اورانیوم با ضریب جداسازی بالا بدون محدودیت اقدام کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، علاءالدین بروجردی ظهر امروز در حاشیه مراسم آغاز ساخت 15 باب مدرسه در این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صورت عدم اجرای تعهدات طرف مذاکره‌کننده در توافقنامه برجام، جمهوری اسلامی ایران نیز با نادیده گرفتن تعهدات خود اقدامات لازم در خصوص ازسرگیری غنی‎سازی اورانیوم را آغاز می‌کند.وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره مواضع به‌حق جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام افزود: همچنان که معظم له فرمودند اگر طرف آمریکایی بخواهد تعهدات خود در برجام را زیر پا گذاشته و آن را پاره کند ما نیز برجام را آتش می‌زنیم.


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع محدودیت‌های جمهوری اسلامی در مواجه با نقض برجام از سوی مذاکره‌کنندگان طرف مقابل تصریح کرد: چنانچه طرف مقابل بخواهد در اجرای تعهدات خود در متن توافقنامه برجام اخلال وارد کرده و آن‌ها را نقض کند بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است در راستای  غنی‎سازی اورانیوم با ضریب جداسازی بالا بدون هیچ محدودیتی اقدام کند.وی خاطرنشان کرد: در مجلس مصوبه‌ای با 190 هزار سو در طول دو سال به تصویب رسیده که اگر آن‌ها نخواهند به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند مجلس دولت را مکلف می‌کند در چارچوب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی عمل کند.

 

بروجردی با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران دستگاه‌های مختلف کشور گفت: درهرصورت دریافت چنین حقوقی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست نه از طرف دولت، نه مجلس و نه افکار عمومی و همان‌طور که قوه قضائیه و حوزه بازرسی در این زمینه ورود پیداکرده حتماً باید نقطه پایانی بر این ناهنجاری رفتاری توسط کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، گذاشته شود.

تاریخ خبر: ۰۸ تير ۱۳۹۵


فرماندار ویژه بروجرد:


کارخانجات و صنایع راکد بروجرد با جذب اعتبار راه‌اندازی می‌شوند

پورقاسمیان
 

فرماندار ویژه بروجرد گفت: کارخانجات و صنایع راکد شهرستان بروجرد با جذب اعتبار موردنیاز از طریق تسهیلات بانکی راه‌اندازی می‌شوند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، مسلم پورقاسمیان ظهر امروز در آئین آغاز عملیات ساخت 15 باب مدرسه در روستای گنجینه این شهرستان اظهار داشت: همه مسئولان در کنار یکدیگر با یاری دولت و خیرین باید در راستای احیا ظرفیت‌های راکد این شهرستان تلاش کنند.وی افزود: دولت به‌تنهایی قادر به ارائه تمامی خدمات و تأمین هزینه‌های موردنیاز جاری در کشور نیست و در این زمینه باید از حضور و مشارکت خیرین و سرمایه‌گذاران بهره گرفت.


فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به حضور سرمایه‌گذاری که قرار است کارخانه زاگرس خودرو را احیا کند، عنوان کرد: مهم‌ترین معضل حال حاضر در کشور و به‌تبع آن شهرستان بروجرد بیکاری فراگیر است که درنتیجه تعطیلی صنایع به علت اعمال تحریم‌های خارجی در حال تشدید است اما با رفع موانع توسعه صادرات و ورود تجهیزات و ماشین‌آلات به داخل کشور صنایع مشکل‌دار همچون زاگرس خودرو بروجرد احیاشده و ظرفیت‌های اشتغال جدیدی در آن به وجود می‌آید.وی بابیان اینکه سهم شهرستان بروجرد از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی 54 پروژه است، بیان کرد: اگر بتوان اعتبار موردنیاز این طرح‌ها را از طریق بانک‌ها جذب کرد ظرفیت‌های راکد کارخانجات بروجرد راه‌اندازی شده و توان تولید در بخش‌های دیگر نیز افزایش می‌یابد.

 

پورقاسمیان تصریح کرد: این تعداد از پروژه‌های یادشده در زمینه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، دانش‌بنیان، گردشگری و دیگر حوزه‌های موجود بااعتباری معادل 504 میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی احیا و راه‌اندازی می‌شود که نیمی از اعتبار یادشده امسال و مابقی در سال 96 برای احیا بخش‌های مختلف جذب می‌شود.وی خاطرنشان کرد: دو کارخانه کاشی سازی بروجرد نیز که با تشدید بحران مالی در آن‌ها بخش اعظم فعالیت خود را تعطیل کرده و با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند در پروژه‌های احیا اقتصاد مقاومتی این شهرستان قرارگرفته‌اند که با جذب اعتبارات موردنیاز در خصوص ادامه فعالیت آن‌ها در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان تصمیم‌گیری می‌شود.

تاریخ خبر:
۰۸ تير ۱۳۹۵


مدیر آموزش‌وپرورش بروجرد:


۱۰ میلیارد تومان توسط خیرین مدرسه‌ساز در بروجرد سرمایه‌گذاری شد


مدرسه ساز
 

مدیر آموزش‌وپرورش بروجرد گفت: ۱۰ میلیارد تومان امسال در راستای احداث واحدهای آموزشی جدید توسط خیرین مدرسه‌ساز در بروجرد سرمایه‌گذاری شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، جمشید ابوالفتحی ظهر امروز در آئین آغاز عملیات ساخت 15 باب مدرسه در روستای گنجینه این شهرستان اظهار داشت: عملیات احداث 15 باب مدرسه در قالب 57 کلاس درس در زیربنایی بالغ‌بر هفت هزار مترمربع در روستاهای این شهرستان و نیز شهر اشترینان از امروز باهمت یکی از خیرین مدرسه‌ساز کشور آغاز می‌شود.وی بابیان اینکه 40 درصد از مدارس این شهرستان از حیز انتفاع خارج‌شده است، افزود: این تعداد از مدارس در نقاط مختلف شهری و روستایی نیازمند بازسازی و نوسازی است که امید است باهمت خیرین مدرسه‌ساز بتوان فضاهای جدید آموزشی در نقاط مختلف احداث کرد.


مدیرآموزش‌وپرورش بروجرد عنوان کرد: در راستای کیفیت‌بخشی به آموزش و ارتقا سطح تحصیلی دانش آموزان، اداره آموزش‌وپرورش این شهرستان اقدام به جذب تعدادی از خیرین مدرسه‌ساز کشور از چند سال پیش برای مشارکت در امر بازسازی و احداث واحدهای آموزشی جدید کرده است در این راستا سال گذشته خیرین مدرسه‌ساز معادل پنج میلیارد تومان و امسال با افزایش دو برابری معادل 10 میلیارد تومان درزمینهٔ احداث واحدهای آموزشی جدید مشارکت و فعالیت می‌کنند.رضا عظیمی خیر مدرسه‌ساز و تأمین‌کننده مالی طرح احداث 15 واحد آموزشی در روستاهای بروجرد در این مراسم گفت: احداث این تعداد از مدارس روستایی باهمت و مشارکت اهالی روستاهای میزبان با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.وی افزود: باید تمامی اهالی روستاها با همکاری دهیاران روستای خود نسبت به انجام اقدامات عمرانی موردنیاز در این زمینه همت لازم را انجام دهند.


تاریخ خبر: ۰۸ تير ۱۳۹۵


نماینده مردم بروجرد در مجلس:

کارخانه خودروسازی زاگرس خودرو بروجرد احیا می‌شود


علاء‌الدین بروجردی


نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کارخانه خودروسازی زاگرس خودرو بروجرد که به دلیل مشکلات و رکود مالی در ماه‌های اخیر تعطیل‌شده بود با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی احیا می‌شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، علاءالدین بروجردی ظهر امروز در آئین آغاز عملیات ساخت 15 باب مدرسه در روستای گنجینه این شهرستان اظهار داشت: مشارکت در امور خیر و تعاون و همکاری از آموزه‌های مورد تأکید در دین مبین اسلام است که این امر مهم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کشور توسعه‌یافته است.وی با اشاره به اظهار تمایل یکی از خیرین مدرسه‌ساز کشور برای احداث 15 باب مدرسه در نقاط شهری و روستایی این شهرستان افزود: با توجه به محرومیت و محدودیت موجود در نقاط روستایی شهرستان بروجرد این اقدام جهادی در راستای تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی روستایی انجام می‌شود تا با استفاده از ظرفیت مردم و خیرین مدرسه‌ساز مشکل کمبود فضاهای آموزشی در این شهرستان مرتفع شود.


 

نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به آغاز عملیات احداث این تعداد فضای آموزشی در روستاهای بروجرد عنوان کرد: امید است با مشارکت فعال مردم منطقه و فراهم‌سازی امکانات موردنیاز این فضاهای آموزشی در حداقل زمان به بهره‌برداری برسد.وی از احیا کارخانه زاگرس خودرو بروجرد توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: از دیگر اقداماتی که قرار است این سرمایه‌گذار بخش خصوصی در شهرستان بروجرد بر عهده بگیرد خرید 70 درصد سهام کارخانه خودروسازی زاگرس خودرو بروجرد است که این کار توسط وی صورت گرفته و امید است با فعالیت مجدد این کارخانه کارگران اخراج شده مجدداً به کار خود بازگشته و ظرفیت‌های اشتغال جدیدی در این کارخانه به وجود آید.

 

بروجردی با اشاره به محدودیت دولت در فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تصریح کرد: دولت در این راستا نیازمند مشارکت جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است تا بتواند از تحریم‌های اقتصادی حال حاضر کشور که بخش‌های مهمی از صنعت و اقتصاد را فلج کرده است، عبور کند.وی با اضافه خواندن بسیاری از بخشنامه‌ها و قوانین دولتی در فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: با انجام حرکتی جهادی و حذف قوانین و بخش‌نامه‌های اضافی و مانع اشتغال‌زایی می‌توان رونقی محسوس در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کرد که لازمه این اقدام تحول اساسی در عرصه اقتصاد است.

 

نماینده مردم بروجرد در مجلس بابیان اینکه مهم‌ترین مسئله کشور رکود اقتصادی است، گفت: نام‌گذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط رهبر معظم انقلاب و ترسیم نقشه راه توسط ایشان حرکتی جهاد گونه در راستای اجرای اصول اقتصادی در کشور را می‌طلبد.وی افزود: احیا مجدد صنایع خودروسازی زاگرس خودرو و به‌کارگیری ده‌ها تن از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کارگران بیکار در این صنعت ونیز پیگیری احداث منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بروجرد نیازمند عزم جدی مردم و مسئولان است که امید است در آینده شاهد تحولی عظیم در این منطقه باشیم.

تاریخ خبر: ۰۸ تير ۱۳۹۵

 نماینده بروجرد در مجلس:
تامین آب آشامیدنی بروجرد از سرچشمه گلرود ضروری است
بروجرد - ایرنا - نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کدورت آب چاه های این شهرستان گفت: تامین آب آشامیدنی شهرستان بروجرد از سرچشمه گلرود ضروری است.

عباس گودرزی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بیشتر آب آشامیدنی شهرستان بروجرد از طریق چاه تامین می شود که میزان آن به دلیل کاهش نزولات آسمانی کاهش و کدورت آن تا حدودی افزایش یافته است.وی اظهار کرد: برای دریافت سالانه 40 میلیون مترمکعب آب از سرچشمه گلرود با وزیر نیرو مکاتبه شده است که در صورت موافقت وی می توانیم این میزان آب را برای تامین آب آشامیدنی مورد نیاز بروجرد دریافت کنیم.رودخانه ونائی یا گلرود با 24 کیلومتر طول و 100 کیلومتر مربع حوزه آبریز از رودخانه های بروجرد می باشد.نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تامین آب آشامیدنی و کشاورزی و رفع مشکلات بهداشتی و درمانی را از اولویت های مهم این شهرستان دانست و افزود: با توجه به کمبود اعتبارات دولتی باید تمام توان خود را برای جذب اعتبارات در حوزه های مختلف به کار گیریم.وی با اشاره به حذف ردیف بودجه سد گلرود گفت: امید است با اخذ موافقت وزارت نیرو برای اختصاص ردیف مجدد به سد گلرود و تلاش برای تکمیل سدهای آبسرده و شهید بروجردی گام های مهمی در راستای تامین آب آشامیدنی و کشاورزی این شهرستان برداشته شود.گودرزی افزود: هشت میلیارد ریال برابر با 10 درصد از 80 میلیارد ریال اعتبار مصوب سال 1394 برای احداث سد آبسرده تخصیص یافته که بسیار ناچیز است.وی گفت: مردم با این اعتبارات قطره چکانی و این نوع توزیع اعتبار نمی توانند طعم شیرین استفاده از ظرفیت های بروجرد را در حوزه کشاورزی و آب آشامیدنی بچشند.

تاریخ خبر: 1395/04/08

 
بروجردی: مجلس و دولت باید موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را بردارند
بروجرد - ایرنا - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همکاری یکدیگر موانع موجود بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی را بردارند.

 

به گزارش ایرنا علاء الدین بروجردی روز سه شنبه در آیین آغاز عملیات ساخت 15 باب مدرسه خیر ساز در روستای گنجینه بخش مرکزی بروجرد افزود: با توجه به تحمیل جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بسیاری از بخشنامه های دولتی زائد حذف شوند تا بتوانیم یک حرکت جهاد گونه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.وی اقتصاد را مهمترین مساله امروز کشور دانست و اظهار کرد: مبارزه با ترفندهای شوم دشمنان در عرصه اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری نقشه راه ملت و مسئولان را اعلام کرده اند لذا باید با مدنظر قرار دادن این نقشه به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنیم.وی با بیان اینکه دولت با توجه به مشکلات فراوان مالی، پولی برای ایجاد اشتغال ندارد، گفت: کمک بخش خصوصی برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور ضروری است.

بروجردی در خصوص برجام اظهار کرد: ایران اسلامی گام های بلندی در غنی سازی اورانیم برداشته است و مجلس در صورت عمل نکردن آمریکا و غرب به تعهداتشان، دولت را به ادامه غنی سازی توصیه خواهد کرد.وی با اشاره به مشکلات شرکت زاگرس خودرو بروجرد گفت: شرکت بزرگ عظیم خودرو با خرید 70 درصد سهام زاگرس خودرو به زودی این شرکت را احیا می کند و نیروهای متخصص آن را دوباره به کار می گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران بروجرد در خصوص دریافت حقوق های نجومی برخی مدیران گفت: دریافت این میزان حقوق از سوی مدیران برخی دستگاه ها قابل قبول نیست که ورود سازمان بازرسی کل کشور به این عرصه نقطه پایانی به این ناهنجاری ها خواهد بود.

* لزوم احداث منطقه ویژه اقتصادی برای رفع معضل بیکاری در بروجرد
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد نیز در آیین آغاز ساخت 15 مدرسه خیرساز در بروجرد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان را برای رفع معضل بیکاری ضروری خواند و گفت: دولت برای برطرف کردن مشکلات نیازمند کمک خیران است.

مسلم پورقاسمیان افزود: برخی از کارخانه های بزرگ شهرستان بروجرد به دلایل گوناگون از جمله تحریم تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند که همدلی مردم و مسئولان برای رفع مشکلات این کارخانه ها ضروری است.وی اظهار کرد: با انتخاب استان لرستان به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی به زودی شاهد تحول بزرگ اقتصادی در استان و شهرستان بروجرد خواهیم بود.

فرماندار ویژه بروجرد در خصوص ساخت 15 مدرسه توسط یک خیر در بروجرد گفت: مدرسه سازی کاری بسیار بزرگ و قابل تقدیر است که خداوند اجر و مزد آن را به خیران می دهد.عملیات ساخت 15 باب مدرسه در روستاهای بروجرد توسط یک خیر روز سه شنبه در آیینی با حضور مسئولان بروجرد آغاز شد.

 

تاریخ خبر: 1395/04/05


اختصاصی فارس/

50 مدیر نفتی ماهانه حقوق بالای 50 میلیون تومان می‌گیرند


خبرگزاری فارس: 50 مدیر نفتی ماهانه حقوق بالای 50 میلیون تومان می‌گیرند

 
50 نفر از مدیران صنعت نفت براساس «خود اظهاری» هرنفر میانگین حقوقی بیش از 50 میلیون تومان دریافت می‌کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرده است معاونت تولیدی، معاونت امور اقتصادی و معاونت فرهنگی سازمان بازرسی گزارش‌های خود را در رابطه با حقوق‌های مدیران دستگاه‌های مربوطه آماده کرده‌اند، البته این گزارش‌ها بیشتر خود اظهاری است و در حال راستی‌آزمایی آنها هستیم.
 

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های مربوط به حقوق‌های مدیران دستگاه‌های دولتی، بخش زیادی از مدیران سازمان‌ها و نهادها را شامل می‌شود که در آن اسامی افراد با ذکر مشخصات و میزان حقوق دریافتی مشخص شده است.وی اضافه کرده است یکی دیگر از معاونت‌های سازمان بازرسی نیز مکاتبات خود را درباره این مسئله انجام داده، اما با توجه به مسائل امنیتی لازم است با دقت بیشتری کار دنبال شود.

به گزارش خبرنگار فارس، همانطور که در صحبت های رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آمده است، این فهرست به صورت خود اظهاری است که فقط ارکان مدیریتی شاغل در بخش های دولتی را شامل می‌شود و باید راستی آزمایی شود.براین اساس ظاهرا  50 نفر راس این فهرست در صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند که میانگین حقوق این افراد بیش از 50 میلیون تومان در ماه است.گزارش خبرنگار فارس حاکی است در بین فهرست مدیران نفتی 3 تن از مدیران یک شرکت توسعه دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری «م.ج»، «ح.ا»و «م.ش» به ترتیب 559 میلیون تومان، 589 میلیون تومان و 517 میلیون درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند.
 

مدیرعامل سابق شرکت تامین مالی نفت نیز 684 میلیون تومان عایدی سالانه داشته است.درآمد «ع.د» از مدیران شرکت ملی نفت نیر 552 میلیون تومان در سال بوده و رئیس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت 555 میلیون دریافتی سالانه داشته است. این رئیس نهاد آموزشی از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به دلیل غیرهمسو بودن کاهش داد.چندی قبل حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود، 50 تن از مدیران یک وزارت خانه حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.ظاهرا این فهرست در اختیار وزارت خانه های مربوطه به منظور راستی آزمایی قرار گرفته است.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۸

 


نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

سد «شهید بروجردی» تنها۱۰۰هزارتومان اعتبارگرفت/انتقاد از وزیر نیرو


 
 خرم آباد - نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وزیر نیرو گفت: به سد شهید بروجردی تنها ۱۰۰ هزار تومان اعتبار تخصیص داده شده است.به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی شامگاه یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان اظهار داشت: برای دادن تسهیلات به شرکت ها باید مواردی همچون پرداخت بدهی آن ها به شرکت خدمات رسان و سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و می توان گفت اگر شرایط بدهی شرکت ها به تامین اجتماعی به همین منوال پیش رود صندوق تامین اجتماعی در آینده دچار بحران خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه فقر سرتا پای اشترینان را گرفته است، افزود: ما نسبت به وزارت نیرو اعتراض داریم زیرا از اعتبار هشت میلیاردی تنها ۱۰ درصد آن را به سد آبسرده تخصیص داده اند در حالی که ۱۸۰ میلیارد تومان لازم است تا پروژه سد آبسرده به بهره برداری برسد.نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به سد بروجردی تنها ۱۰۰ هزار تومان اعتبار تخصیص داده شده است بیان داشت: لازم است عملیات تکمیل و تجهیز بیمارستان آیت الله بروجردی در دستور کار قرار گرفته همچنین در روستاهای بروجرد بندهای خاکی به منظور رفع تضعیف آب در سفره های زیر زمینی احداث شوند.گودرزی به آلودگی آب چاه های بروجرد پس از زلزله سال ۸۵  بر اثر رانش زمین اشاره کرد و بیان داشت: با وجود آب عظیم «گله رود» ولی شهرستان بروجرد از این آب خیلی کم بهره بوده لذا باید تخصیص آب از گله رود افزایش یابد.

 

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم در دستورکار قرار گرفتن موضوع حذف نیروهای بازنشسته در نهادها، ادارات و دستگاه های دولتی استان تاکید کرد و گفت: لازم است استان لرستان بدون چشم پوشی تمام نیروهای بازنسشته را مرخص کرده وضمن تکریم آن ها از نظراتشان بعنوان مشاور استفاده شود زیرا فضا برای فعالیت نیروهای تحصیل کرده جوان باز شده است.گودرزی با تاکید بر اینکه اولویت استخدام در شهرستان ها باید با نیروهای بومی آن منطقه باشد اضافه کرد: شهرستان بروجرد از لحاظ بحث گردشگری مزیت های خوبی داشته و در بحث تعریض جاده «ونایی- کپرگه» بعنوان زیرساخت مناطق گردشگری به منظور جذب سرمایه گذار باید مورد توجه واقع شود.

تاریخ خبر: دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵


نماینده مردم بروجرد در مجلس:

حذف نیروهای بازنشسته از دستگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گیرد/فقر سرتاپای شهر اشترینان را گرفته است


عباس گودرزی
 

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: حذف نیروهای بازنشسته از دستگاه‌های دولتی باید بدون در نظر گرفتن روابط در دستور کار قرار گیرد و فضا برای نیروهای جوان و تحصیلکرده فراهم شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، عباس گودرزی یکشنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با فساد یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است که باید در تسهیلات اعطایی دقت لازم شده و اولویت واحدها پرداخت بدهی به برق، گاز، آب و تامین اجتماعی باشد.وی با بیان اینکه 53 پروژه اقتصاد مقاومتی برای بروجرد کم است، افزود: فقر سرتاپای شهر اشترینان را گرفته و این منطقه فراموش شده در حالی که استعداد تبدیل شدن به شهرستان را دارد.


نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بروجرد نیز به وزارت نیرو اعتراض جدی دارد، عنوان کرد: برای سد گلرود 8 میلیارد تومان تصویب شده که 800 میلیون آن تحقق یافته و برای بهره‌برداری 180 میلیارد تومان لازم دارد که با شرایط موجود اصلا به بهره‌برداری نمی‌رسد و این کار تمسخر مردم است.وی بر تکمیل و تجهیز بیمارستان آیت الله بروجردی تاکید کرد و افزود: روستاهای بروجرد استعداد احداث بندهای را خاکی دارند. گودرزی با بیان اینکه آب چاه‌های بروجرد در زلزله سال 85 در اثر رانش زمین خشک شد، گفت: وزارت نیرو باید برای این موضوع اقدامی انجام دهد.وی با بیان اینکه امامزاده جعفر بروجرد استعداد تبدیل شدن به یک مرکز فرهنگی مذهبی و حتی تجاری را دارد، تصریح کرد: حذف نیروهای بازنشسته از دستگاه‌های دولتی باید بدون در نظر گرفتن روابط در دستور کار قرار گیرد و فضا برای نیروهای جوان و تحصیلکرده فراهم شود.نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم استفاده از نیروهای بومی مردم استان را رنج می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری نیز توقع داریم تعریض جاده ونایی و کپرگه انجام شود.


*36 منطقه نمونه گردشگری در استان لرستان وجود دارد‌

مجید کیانپور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست‌ ‌پایلوت شدن اقتصاد مقاومتی فرصتی است که برای یک بار در اختیار استان قرار گرفته و 9 نماینده استان آمادگی کامل دارند که این طرح ها به نحو مطلوب در استان اجرا شود.وی با بیان اینکه باید تاثیر کارآفرینی و اشتغالزایی در سفره مردم احساس شود، افزود: برای هر شهرستان دو طرح بزرگ در مقیاس ملی تعریف شود که این 22 طرح هر کدام یک هزار و 500 تا دو هزار نفر اشتغال ایجاد کنند.

 

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی توجه به بخش کشاورزی و دامپروری در اقتصاد مقاومتی را لازم دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه 25 درصد آب‌های کشور و 10 درصد آب‌های روان کشور از لرستان می‌گذرند مسئولان پیگیر باشند که حداقل 20 درصد اراضی کشاورزی هر شهرستان به آبی تبدیل شوند.وی با اشاره به اینکه باید برنامه را بر تولید حداقل دو میلیون تن تولید دام سبک بگذاریم، بیان کرد: شهرستان‌ها طرح‌های گلخانه‌ای و دامپروری تهیه کنند تا زمینه برای حضور مهندسین کشاورزی نیز فراهم شود.کیانپور با بیان اینکه 36 منطقه نمونه گردشگری در استان وجود دارد، گفت: این مناطق را به سرمایه‌گذاران معرفی کنیم و پیگیر باشیم گروه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را وارد استان کنیم.

تاریخ خبر: ۰۷ تير ۱۳۹۵


در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی
روحانی: سالانه 450 هزار اشتغال خالص در دولت یازدهم ایجاد شده است
تهران – ایرنا- رئیس جمهوری گفت: طی سه سال اخیر سالانه حدود 450 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.

 


 

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» شنبه شب و در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بیکاری سرآغاز همه مشکلات در
جامعه است. متاسفانه طی یک دوره هفت ساله 85 تا پایان 91 فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد و میزان اشتغال ما طی آن دوره زمانی از 20میلیون و 619 هزار به 20 میلیون و 628 هزار رسید.

دکتر روحانی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و کارآفرینان در ایجاد حرکت های بزرگ سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در کشور اظهارداشت : بازار، اصناف و کارآفرینان همیشه یک پایه و محور در انقلاب بودند و این نقش بویژه در 15 خرداد نمایان است و امروز هم این نهادها می توانند در حوزه اقتصادی بسیار اثر گذار باشند.
رئیس جمهوری گفت: دولت تلاش دارد با ایجاد تسهیلات لازم در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار به اصناف و کارآفرینان یاری برساند و مانع کار آنها نباشد. چرا که گاهی مقررات و پیچ و خم های امور اداری، بانکی و بیمه ای مانع ایجاد می کند.

دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کار آفرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش گردد تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.رئیس جمهوری به ارتقاء و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 اشاره کرد و گفت: ما هنوز باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش بیشتری کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار به جذب سرمایه ها کمک می کند و افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان با سرمایه و منابع مالی ، شتاب بیشتری می گیرد.

دکتر روحانی همچنین به نقش بانکها در افزایش تولیدملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانکها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دوحوزه قابل حل نیست.رئیس جمهوری به موضوع کاهش تورم از بیش از 40 درصدی در شهریور 92 به کمتر از 10 درصد در ماه گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمی شدن نرخ تورم اکنون سرمایه گذار نگران نرخ تورم نیست و در همین ارتباط باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.دکتر روحانی گفت: امروز قدم های خوبی در زمینه ارز برداشته شده و آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که صف طولانی برای دریافت اعتبارات ارزی برای صادرات و واردات از بین رفته و دوره انتظار برای دریافت این اعتبارت از چهار ماه به یک روز رسیده است که این از آثار برجام است.

رئیس جمهوری یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه برشمرد و گفت: به زودی در همین ارتباط لایحه ای را تقدیم مجلس می کنیم که در آن، دو تبصره برای تقویت و اصلاح امور بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران گنجانده شده و امیدواریم اگر مجلس این لایحه را تصویب کند برای اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداریم و همسو با این حرکت نیز برای تک نرخی کردن ارز تلاش می کنیم که این اصلاحات ، گامهای مهمی در حوزه اقتصاد کشور است.رئیس جمهوری با بیان اینکه ' موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت در آورد' ، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر ، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.

دکتر روحانی اظهارداشت : باید در سایه عشق به اسلام، دین، اخلاق و مولایمان علی (ع) در جهت تقویت تولید و عزت ملی و ایجاد شغل برای جوانان کشور تلاش کنیم.رئیس جمهوری در ابتدای این مراسم نیز با تسلیت به مناسبت ایام شهادت مولای متقیان؛ الگوی بزرگ زندگی برای مسلمانان بویژه عاشقان خاندان رسالت گفت: امیدوارم بتوانیم در این ایام و لیالی، برای قدر زندگی و مقدرات کشور تصمیم ساز و تصمیم گیر باشیم.دکتر روحانی با اشاره به شان و جایگاه عظیم شب های قدر اظهارداشت: برای انقلاب درونی در این لیالی قدر بهره گیری از یک ساعت و حتی لحظه کافی است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه گاهی انسان می تواند با تصمیمی صحیح برای خود، خانواده، شهر، ملت و امت تصمیم گیری کند، به فرمایشات پیامبر اسلام (ص) درباره رشادت های حضرت علی (ع) در جنگ احزاب و خندق اشاره کرد و گفت: یک ضربت مولای متقیان، سرنوشت یک امت، ملت، تاریخ و همچنین همه ایمان در برابر کفر بود و باید از فرصت ایام لیالی قدر برای مقدرات کشور و سرزمینمان استفاده کنیم.

  

 


**بزطرف کردن مشکلات در دولت یازدهم
«محسن جلال پور» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم که به زعم اکثر اقتصاد دانان وضعیت نابهنجار اقتصادی به شمار می رفت، گفت: دولت توانست با تدبیر و حسن انجام مذاکرات در عرصه بین الملل این مشکلات را برطرف و از این شرایط دشوار و تنگناهای اقتصادی عبور کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کنترل تورم و رکود، ایجاد اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی را از جمله توفیقات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ما باید از کاهش تورم در راستای توسعه و رونق اقتصادی استفاده کنیم.جلال پور توجه به سیستم بانکی کشور و اصلاح نظام بانکی، تلاش برای حضور در بازارهای رقابتی جهان و توجه به مقوله صادرات در راستای ایجاد اقتصادی برون گرا و متناسب کردن تحولات نرخ ارز با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی را از جمله اقدامات موثر در توسعه و رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون که اقتصاد ایران و شکوفایی آن در اولویت است باید در راستای این شکوفایی و ایجاد اصلاحاتی بنیادین در آن گام های اساسی برداریم.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحد های تولیدی، تولید کنندگان و کارآفرینان شد.

فاضلی رئیس هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در سخنانی با اشاره به افزایش ١٥ درصدی ارائه اظهار نامه مالیاتی از سوی اصناف، آن را نشان از تعامل خوب و مثبت دولت با اصناف دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از اصناف در برنامه های توسعه کشور به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه ههای کوچک به عنوان بخش عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال نقش موثر و حائز اهمیتی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.

عبداللهی رئیس اتاق بازرگانی نیز با تقدیر از رویکرد رئیس جمهوری و دولت تدبیر و امید در بها دادن به بخش غیر دولتی در واگذاری اقدامات و امور، اظهار داشت: متاسفانه این رویکرد در لایه های پایین تر دولت عملیاتی نشده و بسیاری از مسئولان دولتی برای واگذاری امور به فعالان مردمی اقتصاد مقاومت می کنند که رفع این مشکل برای رشد اقتصاد کشور نیاز به توجه بیشتر از سوی مسئولان دولت دارد.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه بخش تعاون به عنوان مردمی ترین بخش اقتصاد کشور و اینکه سازگاری زیادی با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: بخش تعاون این آمادگی و ظرفیت را دارد تا در راستای کمک به اشتغالزایی، توسعه کشور و اجرای سیاست های دولت در زمینه توسعه و رشد اقتصاد تلاش و همکاری کند.
مرعشی، رئیس کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران هم در این مراسم با اشاره به روند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تشکیل نظام مدیریت گفت: ساماندهی حرفه مدیریت می تواند نقش موثری در حل مشکلات نظام اداری و بنگاه های اقتصادی ایفا کند.

حجاریان، رئیس انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت نیز چالش ها، ظرفیت ها و نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور را خاطر نشان ساخت و خواستار بهبود وضعیت بیمه زندگی، سود آوری شرکت های بیمه، رقابتی شدن این بازار، حذف مقررات غیر ضروری، بهبود محیط کسب و کار و ثبات و سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد کشور شد.

پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیر عامل بانک پارسیان از تلاش های دولت برای رفع تحریم های ظالمانه و سیاست های مدبرانه پولی دولت یازدهم و بانک مرکزی قدردانی کرد و گفت: الان شرایط برای فعالیت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شده است و امیدواریم با سیاست های تکمیلی در راستای رونق بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور عمل شود.

تاریخ:1395/04/06

در اقدامی خداپسندانه؛
سه فیش حج در بروجرد برای خرید تجهیزات پزشکی و ساخت اورژانس هزینه شد
مدیر عامل مجمع خیرین بروجرد گفت: طی یک ماه اخیر دو فرد خیر، سه فیش حج خود را در بروجرد برای خرید تجهیزات پزشکی و ساخت اورژانس هزینه نمودند.
 


"مجتبی خجسته " مدیر عامل مجمع خیرین بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: یکی از این خیرین به نام خانم نکیسا فیش حج واجب خود را به مبلغ 150 میلیون ریال برای خرید تجهیزاتی در بیمارستان امام(ره) هزینه کرد.وی اضافه کرد: همچنین آقای کرمی خیر دیگری است که دو فیش حج عمره خود را به مبلغ 30 میلیون ریال جهت ساخت اورژانس بیمارستان امام(ره) هزینه نمود.به گفته وی این اقدام خیرین برای افزایش ارتقای سطح بهداشت و درمان و ساخت اورژانس امام (ره) بسیار خداپسندانه است و می تواند الگویی برای سایر خیرین باشد.خجسته به تجهیز اورژانس امام (ره) بروجرد اشاره کرد و گفت: ساختمان این اورژانس آماده بهره برداری است و فقط تجهیزات این اورژانس باقیمانده که قرار است این تجهیزات در صورت تامین اعتبار از سوی وزارتخانه تهیه شود.مدیر عامل مجمع خیرین بروجرد اظهار داشت: نیاز است برای تجهیز و افتتاح اورژانسی که توسط خیرین ساخته شده ، مسئولین مربوطه و نمایندگان شهر تلاش کنند چرا که طولانی شدن زمان افتتاح این اورژانس سبب دلسرد شدن خیرین می شود.

تاریخ انتشار: یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد مطرح کرد
روند رو به رشد توزیع و استفاده از بذور اصلاح شده در بروجرد
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: توزیع و استفاده از بذور اصلاح شده کشاورزی در این شهرستان روند رو به رشدی دارد.


 

رضا امینی امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد اظهار کرد: استفاده از بذور کشاورزی اصلاح شده در این شهرستان در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن افزایش 20 درصدی داشته است.وی عنوان کرد: آمار توزیع 150 تنی بذور کشاورزی اصلاح شده در سال 91 بین کشاورزان شهرستان بروجرد در سال گذشته به 850 تن رسیده است.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد افزود: تلاش‎ها به منظور کاهش سطح خود مصرفی بذور و حرکت در راستای استفاده از بذور اصلاح شده در این شهرستان ادامه دارد.امینی به برخی اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی شهرستان بروجرد در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: توزیع 1/2 میلیارد تومان اعتبار در راستای توسعه مکانیزاسیون و افتتاح سیستم مانیتورینگ آفت کش‎ها از جمله اقدامات یاد شده است.وی تاکید کرد: اداره جهاد کشاورزی بروجرد سال گذشته علاوه بر کسب رتبه نخست استانی در میان مراکز جهاد کشاورزی استان رتبه نخست را در حوزه‎های حفظ نباتات، مکانیزاسیون و تولید گندم با تولید 40 هزار تن از این محصول به خود اختصاص داده است.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تاکید کرد: این شهرستان به عنوان دومین شهرستان استان در سال گذشته موفق به افتتاح سیستم مانیتورینگ آفت‌کش‎ها شد.امینی اضافه کرد: سیاست اداره جهاد کشاورزی بروجرد مدیریت مصرف آفت‌کش‎ها در راستای تولید محصولات سالم است.وی اظهار کرد: در روش سیستم مانیتورینگ آفت‌کش‎ها کشاورزان و باغداران به منظور تهیه سم مورد نیاز باغات و محصولات کشاورزی خود ملزم به مراجعه کلینیک‎های گیاه‌پزشکی تحت نظر اداره جهاد کشاورزی هستند.مدیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در کلینیک‎های گیاه‌پزشکی سموم مجاز ثبت شده در یک لیست برای استفاده در باغات و مزارع کشاورزی تجویز می‎شود و کشاورزان و باغداران نیز به منظور تهیه سموم مورد نیاز ملزم به مراجعه مراکز مورد اعتماد و تایید این اداره هستند.امینی با اشاره  به مورد تایید بودن لیست سموم سیستم مانیتورینگ آفت‌کش‎ها تصریح کرد: استفاده از این روش تهیه سموم در کنار تولید محصولات سالم با حذف موارد تکراری آزمون و خطا برای کشاورزان نیز سودمند است.وی بیان کرد: به این ترتیب کشاورزان و باغداران به جای استفاده از سموم مختلف در دفعات متعدد از سموم مجاز تجویز شده در کلینیک‎های گیاه‌پزشکی برای آفت‌کشی مزارع کشاورزی و باغات خود استفاده می‎کنند.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۶


مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بروجرد مطرح کرد

تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی تعویض تاکسی‎های فرسوده


خبرگزاری فارس: تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی تعویض تاکسی‎های فرسوده

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بروجرد گفت: اقداماتی به منظور تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی به تعویض تاکسی‎های فرسوده و نوسازی این ناوگان انجام شده است.حسن غیاثوند امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در بروجرد، اظهار کرد: کاهش سود بانکی از 23 به 16 درصد و حذف یکی از ضمانت‎های بانکی اقدامات انجام گرفته در راستای تسهیل در پرداخت تسهیلات برای تعویض تاکسی‎های فرسوده است.وی عنوان کرد: سود تعیین شده 23 درصدی تسهیلات تعویض خودروهای تاکسی فرسوده پس از رایزنی‎های انجام شده با شرکت ایران خودرو و تقبل 7 درصد این سود توسط این شرکت به 16 درصد کاهش یافته است.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بروجرد با اشاره به توقف چند روزه در ثبت نام ارائه تسهیلات بانکی به دارندگان تاکسی‎های فرسوده در این شهرستان ادامه داد: تغییر سود بانکی عامل این توقف است که در نهایت به سود دریافت کنندگان این تسهیلات است.غیاثوند خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات طرح تعویض خودروهای تاکسی فرسوده شهرستان بروجرد برای دریافت این تسهیلات می‎توانند، به بانک‎های عامل ملت و تجارت مراجعه کنند.وی تاکید کرد: رایزنی‎های انجام شده با مدیران بانک‎ها حذف یکی از ضمانت‎های بانکی برای اعطاء تسهیلات به متقاضیان دریافت تسهیلات تعویض خودروهای تاکسی فرسوده در شهرستان بروجرد را به دنبال داشته است.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: فعالیت آژانس‎های تاکسی تلفنی این شهرستان در سال جاری زیر نظر این سازمان قرار می‎گیرد.غیاثوند ادامه داد: پس از قرارگیری فعالیت آژانس‎ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی نرخ کرایه عادلانه با سنجیدن نرخ کرایه آژانس‎های تاکسی تلفنی در شهرهای همجوار برای فعالان این بخش در شهرستان بروجرد تعیین و اعمال می‎شود.وی خاطرنشان کرد: رعایت شرایطی نظیر برخورداری از پارکینگ اختصاصی برای فعالیت آژانس‎های تاکسی تلفنی در شهرستان بروجرد ضروری است.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بروجرد پارک خودروهای فعال در آژانس‎ها را در محدوده خیابان‎ها مغایر با قوانین و مقررات دانست.غیاثوند با غیر قانونی خواندن نصب برچسب و یا دیوار نویسی آژانس‎های تاکسی تلفنی تاکید کرد: صاحبان تاکسی سرویس‎ها باید از این کار پرهیز کنند.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۵


برداشت گندم در بروجرد آغاز شد
رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت: برداشت گندم در بروجرد آغاز شده و پیش بینی می شود بیش از 40 هزار تن گندم برداشت شود.
 

"رضا امینی" رئیس جهاد کشاورزی بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد  گفت: برداشت گندم از امروز در بروجرد آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد که پیش بینی می شود امسال بیش از 40 هزار تن گندم در شهرستان برداشت شود.وی اضافه کرد: سطح زیر کشت گندم دیم 10 هزار هکتار و سطح زیر کشت گندم آبی پنج هزار هکتار است.به گفته وی سال گذشته 40 هزار تن گندم در بروجرد برداشت شد اما امسال بیش از مقدار سال گذشته برداشت خواهد شد.امینی اظهار داشت: چهار مرکز خرید گندم در بروجرد در نظر گرفته شده و هر کیلوگرم گندم از کشاورز به قیمت 1285 تومان خریداری می شود.وی بیان کرد: کشاورزانی که به صورت مستقیم گندم ها را به سیلو منتقل نمایند به ازای هر کیلو 15 تومان کرایه حمل بار دریافت می کنند.

تاریخ انتشار: شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵


نامه یک مدیر سابق نفتی و نماینده مجلس به روحانی
تدوین IPC را به غربی‌ها می‌سپردیم جسارت تهیه الگویی تا این حد ضد منافع ملی را نداشتند/ حاضر نشوید در دولت شما چنین کلاه بزرگی سر ملت و مملکت برود


خبرگزاری فارس: تدوین IPC را به غربی‌ها می‌سپردیم جسارت تهیه الگویی تا این حد ضد منافع ملی را نداشتند/ حاضر نشوید در دولت شما چنین کلاه بزرگی سر ملت و مملکت برود
 

عضو کمیسیون انرژی و مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال، در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور قراردادهای جدید نفتی را نافی استقلال کشور دانست و خواستار کنار گذاشتن آن شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس٬ هدایت‌الله خادمی مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال که سابقه طولانی فعالیت تخصصی در حوزه نفت را در کارنامه دارد و به عنوان نماینده مردم ایذه و باغملک در دوره دهم به مجلس شورای اسلامی راه‌ یافته است، در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس جمهور قراردادهای جدید نفتی را نافی استقلال کشور دانست و خواستار کنار گذاشتن آن شد.وی در این نامه تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی٬  اصرار و همیشگی کردن خام‌فروشی٬ تضعیف کلیه ظرفیت‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران٬ معافیت مالیاتی شرکت خارجی و شریک ایرانی آن کنسرسیوم٬ مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و قانونی کرن فساد مالی و امثال آن را برای کشور فاجعه بار دانسته و نوشته است با اجرای این قراردادها جمهوری اسلامی ایران به 60 سال پیش بازخواهد گشت.

وی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری حتماً اگر به شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی مسئولیت تهیه این الگوی قراردادی را می‌سپاردیم مطمئن باشید که جسارت تهیه این الگوی ضدایرانی و ضدمنافع ایرانی را نداشته و کمی رعایت می‌کردند. بنابراین به عنوان یک ایرانی متخصص و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ایران از حضرتعالی تمنا دارم که دستور فرمایید این پیشنهاد استعماری کاملاً متوقف شود و مطمئن باشید یک پیشنهاد کاملاً استعماری و استمثاری است که غیرقابل اصلاح می‌باشد.

وی ادامه داده است: من حامل پیام اکثر متخصصین دلسوز نفت هستم که در این فضا به دلایلی حاضر نیستند به صورت علنی اظهارنظر کنند. طراح این پیشنهادها حتماً کسانی هستند که قرار است در آینده شرکت‌هایشان با شرکت‌های خارجی شراکت و مشارکت کنند.

متن نامه خادمی به رئیس‌جمهور به این شرح است:

 

جناب آقای دکتر روحانی،‌ رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)

با سلام و عرض ادب:

به استحضار می‌رساند همانطور که مستحضرید مدتی است که وزارت محترم نفت پیشنهادی را تحت عنوان فوق برای اهداف 1- جذب سرمایه‌گذاری خارجی 2- انتقال دانش فنی و فناوری 3- تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت 4- حضور در بازارهای بین‌المللی با ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به دولت محترم ارائه نموده است. در مدل جدید مدت قراردادهای نفتی بدون در نظر گرفتن دوره هفت ساله اکتشاف 20 سال است و بسته به توافق طرفین تا 25 سال نیز قابل افزایش خواهد بود. این قراردادها دربرگیرنده تمامی فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز اعم از اکتشاف،‌ توسعه و تولید می‌شود. در این الگو همه هزینه‌های پیمانکار به همراه بهره بانکی و همچنین دستمزد، سود و سایر هزینه های جانبی مطابق زمانبندی از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان به شرکت خارجی پرداخت می‌گردد. در این الگو هزینه‌های برآوردی و با سقف باز است و شرکت یا مشارکت توسط طرف خارجی با مشارکت‌های شرکت‌های ایرانی تأسیس می‌گردد که کلیه عملیات توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی را تحت نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت خارجی انجام می‌دهند.

مواردی از این پیشنهاد عبارتند از:

1- عدم لحاظ کردن جریمه در صورت آسیب به مخزن و از دست رفتن تولید اولیه میدان

2- معافیت مالیاتی شرکت خارجی و شریک ایرانی آن کنسرسیوم

3- بازپرداخت در دوره طولانی‌تر در صورت عدم کفایت تولید به جای در نظر گرفتن جریمه

4- تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقص حاکمیت ملی

5- تضعیف کلیه ظرفیت‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های بخش خصوصی غیروابسته

6- شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی فسادبرانگیز و قانونی کردن رانت و موضوعی پرابهام

7- نادیده گرفتن چگونگی و روش اصولی انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

8- اصرار و همیشگی کردن خام‌فروشی

9- عدم وجود ساز و کار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات

10- نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی و لحاظ نکردن بحث اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت و غیرمعقول برای شرکت‌های خارجی و شرکت‌های ایرانی خاص

11- مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و قانونی کرن فساد مالی

جناب آقای رئیس‌جمهور محترم وارد جزئیات بیش از این به خاطر اتلاف وقت جنابعالی نمی‌شوم.

به استحضار حضرتعالی عرض می‌کنم که عواقب این الگو را از نظر کارشناسان و اینجانب که یک کارشناس نفت و حفاری با 29 سال سابقه در وزارت نفت هستم که فقط نگاه ملی و در این زمینه غیرسیاسی و فارغ از منافع گروهی نظراتمان را اعلام می‌داریم.

عواقب این پیشنهاد استعماری می‌تواند بشرح ذیل باشد:

1- برگشت به قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران

2- زیر سؤال بردن حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایران

3- ایجاد رانت‌های سیاسی و قانونی کردن فساد مالی برای طیفی خاص

4- تناقض کامل با اقتصاد مقاومتی نادیده گرفتن مفهوم اقتصاد مقاومتی

5- تضعیف و در نهایت حذف شرکت‌های قدر نفتی ایران از جمله شرکت مناطق نفت جنوب، نفت مرکزی، فلات قاره، مدیریت اکتشاف

6- ورشکسته شدن بعضی از شرکت‌های حفاری ایرانی و ایجاد و توسعه گروهی مرتبط و خاص

7- تحقیر بهترین متخصصین ایران که سال‌ها با کمترین امکانات تقریباً تمامی میادین ایران را کشف،‌ توسعه و به بهره‌برداری رساندند.

8- دشمنی و لجاجت با توان فنی و دانش و داشته‌های متخصصین، رساندن پیام به متخصصین وطن‌پرست که چرا صنعت نفت ایران را مستقل کردید و برگرداندن این صنعت به 60 سال پیش

9- تضعیف حسن وطن‌پرستی و سرخوردگی متخصصین ایرانی

10- تناقض با اصل 44 قانون اساسی

جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری حتماً اگر به شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی مسئولیت تهیه این الگوی قراردادی را می‌سپاردیم مطمئن باشید که جسارت تهیه این الگوی ضدایرانی و ضدمنافع ایرانی را نداشته و کمی رعایت می‌کردند. به کجا رفته‌ایم که پس از 37 سال از انقلاب و دادن این همه شهید و جانباز برای حفظ استقلال سیاسی و حاکمیتی خود و با آن همه زحمات چنانکه خود حضرتعالی یکی از موثرترین فرد در این استقلال سیاسی و اقتصادی مملکت بوده‌اید، به جایی رسیده‌ایم که دستاورد این همه تجربه را رها کنیم و همه را دودستی تقدیم به کسانی کنیم که با جنگ هشت ساله و تحریم‌های ظالمانه و توطئه‌ها نتوانستند استقلال‌مان را از بین ببرند ولی با یک نوشته چند سطری تلافی آن همه شکست‌ها را می‌توانند بکنند. جناب آقای رئیس‌جمهور محترم حضرتعالی که یکی از بزرگان این نظام می‌باشد حاضر نشوید که در دولت جنابعالی چنین کلاه بزرگی که کمتر از قرارداد ترکمنچای نیست بر سر این مردم و مملکت برود و ضدانقلاب‌ها بگویند پس از چند دهه از انقلاب تازه متوجه شدند در بخش نفت باید برگردند به 60 سال پیش.

حضرتعالی شخصیتی باتدبیر هستید. در این جنگ نرم نگذارید مردم مظلوم ما ببازند. مطمئن باشید این را از زبان فردی متخصص که سال‌ها در نفت مدیریت کرده و رئیس‌جمهور مملکتش را دوست دارد، می‌شنوید. من حامل پیام اکثر متخصصین دلسوز نفت هستم که در این فضا به دلایلی حاضر نیستند به صورت علنی اظهارنظر کنند.

بنابراین به عنوان یک ایرانی متخصص و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ایران از حضرتعالی تمنا دارم که دستور فرمایید این پیشنهاد استعماری کاملاً متوقف شود و مطمئن باشید یک پیشنهاد کاملاً استعماری و استمثاری است که غیرقابل اصلاح می‌باشد.

واقعاً مسئولان فراموش کرده‌اند که ظرف چند دهه گذشته متخصصین نفتی همه میادین را خودشان کشف کردند. توسعه دادند و تولید و به بهره‌برداری رساندند. مشکل ما تخصص نیست، تخصص را داریم و این هم راه جذب سرمایه‌گذاری نیست.

جناب آقای رئیس‌جمهور متخصصین ما توان خیلی بیشتر از اینها را دارند، مطمئن باشید هر متخصصی که کمترین علاقه به ایران و وطن‌پرستی را دارد این پیشنهاد را فاجعه‌ای برای ایران و شکستی برای دولت خواهد دانست.

طراح این پیشنهادها حتماً کسانی هستند که قرار است در آینده شرکت‌هایشان با شرکت‌های خارجی شراکت و مشارکت کنند.

تمنای آخر از حضرتعالی، انتظار است با هرگونه اصلاحات و پیشنهاد موافقت نفرمایید و دستور توقف و حذف آن را بدهید این نه در شأن مردم و متخصصین ماست و نه در شأن دولت حضرتعالی.

با تشکر

هدایت‌الله خادمی

نماینده مردم شریف ایذه و باغملک

 

رونوشت:

- مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

- ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار

- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار

- وزیر محترم نفت جهت استحضار

- رئیس محترم  دیوان محاسبات کشور جهت استحضار

- رئیس محترم بازرسی کل کشور جهت استحضار

- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار

 
 تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۵


در هفته ای که گذشت؛
تاکید رییس جمهوری بر اجرای همه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی/حضور میدانی مدیران ارشد درکشور برای تحقق اهداف دولت

استانها - ایرنا- رییس جمهوری اجرای تمام 24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و گفت که دولت یازدهم با تمام وجود اقتصاد مقاومتی را در سال جاری عملی می کند.

 

 

حضور دهها مدیر ارشد در اقصی نقاط کشور، هفته گذشته بر ترافیک کاری دولت در ایام ماه مبارک رمضان افزود، تلاشی که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه رهبر معظم انقلاب، مطالبات مردمی و افزایش رفاه مردم روزانه در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد.در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و روسای سازمان ها در پنجشنبه شب که با حضور رئیس جمهوری بعمل آمد، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در سخنانی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم با تمام وجود اقتصاد مقاومتی را قبول دارد، گفت: باید تمام 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و حرکت بزرگ اقتصادی را در سایه این مهم ، در سال جاری عملی کنیم.روحانی از همه دستگاه‌های اجرایی خواست تا با زبانی واضح، خدمات و مشکلات را برای مردم تبیین نمایند و ادامه داد: اگر مردم راه و مسیر درست را ببینند به کمک دولت خواهند آمد و قطعاً با کمک آنها پیروز خواهیم شد.

رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به پیروزی مسلمانان در جنگ بدر در هفدهم ماه مبارک رمضان، گفت: اگر بگوییم سرنوشت اسلام با این جنگ رقم خورد، اغراق نکرده‌ایم و خداوند نیز در قرآن تأکید کرده که ناتوان بودید و کمک الهی منجر به پیروزی در این جنگ شد.رئیس جمهوری تأکید کرد: الان نیز باید با تقوا که همان پایبندی به قانون، وظیفه و اجرای دستورات الهی است این مسیر را ادامه دهیم تا در پایان دولت یازدهم در پیشگاه خدا، ملت و امام زمان(عج) سرافراز و سربلند باشیم.دکتر روحانی با تاکید بر این که 'مسئولان اجرایی کمربندها را برای 14 ماه پیش رو محکمتر ببندند'، گفت: کارهایی در این 33 ماه انجام شد که نه تنها برای مخالفان که حتی برای دوستان ما هم باورکردن تحقق آنها دشوار بود.رئیس جمهوری تصریح کرد: ثبات بازار اقتصادی، برجام و طرح تحول سلامت، سه دستاورد و پیروزی بزرگ این دولت بود که هیچکس نمی تواند آنها را انکار کند.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام اشاره کرد و اظهارداشت: برجام پیروزی بزرگ سیاست خارجی ما است و هیچکس نمی تواند این نوری را که در سایه وحدت، ایستادگی، تلاش مردم ، کارشناسان باتجربه و راهنمایی های مقام معظم رهبری محقق شد، نادیده بگیرد.رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ‌کس در داخل و خارج از کشور نمی‌تواند پایه‌‌های استوار برجام را برهم بزند، گفت: باید از فضای پیش روی برجام در راستای اقتصاد مقاومتی به خوبی استفاده کرد و با فشارهای روحی و تبلیغاتی عقب ننشینیم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در این دولت به موفقیت‌های بسیاری رسیدیم که برای نمونه هیچ‌کس باور نمی کرد که PMD تمام شده محسوب شود و امروز کسی نمی‌تواند این کار عظیم و پیروزی بزرگ ملت را از یاد ببرد.رئیس جمهوری ادامه داد: مخالفان و حتی موافقین این دولت نیز باور نمی‌کردند که دولت یازدهم بتواند با وجود شرایط سخت در ابتدای کار یک اقتصاد باثبات و در مسیر صحیح ایجاد کند و الان 33 ماه است که شاهد بازاری آرام و باثبات در داخل کشور هستیم.در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری طی ابلاغیه ای به وزارت امور خارجه، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد که در آن وظیفه و تکلیف این وزارتخانه برای اجرای این پروژه مشخص شده است.

در ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری در خصوص پروژه مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی که برای وزارت امور خارجه ارسال شده است، پروژه اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این دستگاه اجرایی احصاء و موظف به اجرای این پروژه به عنوان اولویت اجرایی در سال 95 شده است.در این ابلاغیه بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی دستگاه مجری مدنظر قرار گیرد، در پنج بند مورد تاکید قرار گرفته است .در بند یک این ابلاغیه آمده است' پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.'

بند دیگری از ابلاغیه به وزارت امورخارجه می افزاید' مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تائید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.'در بخش دیگر این ابلاغیه ها آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

' اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.'

' دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار«نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می دهد که بصورت هفتگی تشکیل می شود.
اما در هفته ای که گذشت همزمان با نشست های مختلف اعضای دولت تدبیر و امید برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی راههای اجرایی کردن آن، دهها نفر از مدیران ارشد و همچنین استانداران با سفر به شهرها و روستاها پیگیر این هدف مهم دولت بودند.

در این رهگذر و در ادامه سفرهای استانی مدیران ارشد دولت به نقاط مختلف کشور، هفته گذشته معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی به اردبیل سفر کرد و در سخنانی از اجرای طرح پهنه بندی ترویج احیای شبکه بزرگ ترویج کشاورزی در پنج استان کشور خبر داد.
کرمان هم مقصد معاون امور مجلس رئیس جمهوری بود و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به سمنان سفر کردند.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزیر ورزش و جوانان هفته گذشته به مشهد،معاون آب ، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی به ساری ، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شیراز و معاون اول رئیس جمهوری هم به منظوربررسی وضعیت تولید و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی به شهرستان پاکدشت واقع در جنوب شرق استان تهران سفر کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در سفری به بجنورد هفت طرح بهداشتی و درمانی را با هزینه 86میلیارد و 288 میلیون ریال افتتاح یا کلنگ زنی کرد.در هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به بجنور سفر داشت و در سخنانی از حل مشکل نقدینگی و پرداخت طلب های مجتمع های صنعتی فولاد و لوله گستر اسفراین تا کمتر از یک ماه آینده خبر داد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز هفته گذشته در سفر به کرج گفت که کمیته ای برای شناسایی منشاء گرد و خاک در کشور تشکیل شده و هماهنگی های لازم در این زمینه صورت گرفته است.در هفته ای که گذشت معاون طرح و برنامه وزرات صنعت، معدن و تجارت به سمنان ،قائم مقام وزیر کشور به اهواز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اصفهان سفر کرد و در بندرعباس نیز در مراسمی با حضور معاون وزیر نفت سکوی گازی18 B پارس جنوبی بارگیری و عملیات مهاربندی آن(روی شناور بارج) برای انتقال به پارس جنوبی توسط متخصصان ایرانی شرکت ایزوایکو آغاز شد.

قائم مقام وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به شیراز سفر کردند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در سفر به قشم یک مجتمع اقتصادی و فرهنگی را افتتاح کرد.علی جنتی در آیین رونمایی از طرح مجتمع تفریحی، فرهنگی، ورزشی، تجاری و اقامتی شهر قشم که با جذب سرمایه خصوصی توسط شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم فراهم شده است، گفت : با توجه به ارتقای سطح هنر در بخش‌های مختلف از جمله سینما، تئاتر و موسیقی، ساخت سالن‌های سینما و آمفی تئاتر می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را در شهرهایی با این امکانات، افزایش دهد.

تاریخ خبر: 1395/04/05
 
رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد خبر داد
انعقاد قرارداد 130 میلیارد تومانی شهرداری بروجرد با قرارگاه خاتم‌الانبیاء
رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد گفت: شهرداری این شهرستان اقدام به انعقاد قرارداد 130 میلیارد تومانی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء به منظور چندین طرح عمرانی کرده است.


به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، عباس شمس‎الدینی عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اظهار کرد: شهرداری این شهرستان اقدام به انعقاد قرارداد 130 میلیارد تومانی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء به منظور اجرای چندین طرح عمرانی کرده است.وی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر بروجرد در دوره چهارم اقدام به تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی کرده است.رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد بر ضرورت حرکت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید و تصریح کرد: راهکارهای اقتصاد مقاومتی در این شورا با محوریت انضباط مالی تعریف شده است.شمس‎الدینی افزود: شهرداری بروجرد به عنوان پایلوت اجرای انضباط مالی انتخاب و در این خصوص کمیته‎ای در شورای اسلامی شهر تشکیل شده است.وی ادامه داد: حرکت در راستای انضباط مالی در شهرداری بروجرد نتایج مثبتی را برای این نهاد به دنبال داشته است.رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد با اشاره به اظهار نظر غیرکارشناسانه برخی افراد در رابطه با اقدامات  و فعالیت‎های کاری شهرداری یادآور شد: برخی افراد غیر کارشناس شهرداری بروجرد را در مقابل مردم قرار داده‎اند.شمس‎الدینی خاطرنشان کرد: نظر برخی افراد قرار دادن احداث بیمارستان در اولویت کاری شهرداری بروجرد است، حال آنکه این اقدامات جزو اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری نیست.وی اضافه کرد: آزادسازی و مرمت بنای امامزاده جعفر(ع) شهرستان بروجرد با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء انجام می‎شود.رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد تاکید کرد: شهرداری این شهرستان به منظور احداث بازار ساحلی آیت‌الله بروجردی اقدام به انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم‌الانبیاء کرده است.شمس‎الدینی اظهار کرد: احداث سه پل غیر هم‎سطح در شهرستان بروجرد از جمله بندهای قرارداد منعقد شده شهرداری این شهرستان با این قرارگاه است.وی بیان کرد: همچنین 10 هزار مترمربع زمین از سوی شهرداری به منظور ساخت ستاد نیروی انتظامی شهرستان بروجرد در اختیار این نیرو گذاشته شده است.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۲
 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری بروجرد:
سردخانه 20 هزار تنی در بروجرد احداث می‎شود
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری بروجرد گفت: سردخانه 20 هزار تنی در این شهرستان احداث می‎شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، جمشید بیرانوند صبح امروز در در کارگروه نظارت بر بهبود فضای کسب و کار این شهرستان اظهار کرد: علاوه بر احداث سردخانه یاد شده این شهرستان به ظرفیت 40 هزار تنی سردخانه نیازمند است.وی خاطرنشان کرد: با احداث بازارچه 20 هزار تنی بخش قابل توجهی از نیاز شهرستان بروجرد در این بخش مرتفع و امکان ذخیره محصولات باغی، پروتئینی و ... در آن فراهم می‎شود.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری بروجرد با اشاره به اینکه روند احداث این سردخانه در حال انجام است، افزود: پس از آن عملیات احداث آغاز و این پروژه اجرایی می‎شود.بیرانوند تصریح کرد: همچنین ایجاد بازارچه‎ای به منظور فروش مستقیم محصولات سردخانه‎ای در دستور کار قرار دارد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نارضایتی‎ها از نبود خدمات رفاهی در بازارهای روز شهرستان بروجرد اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه مالکیت این زمین‎ها در اختیار شهرداری نیست، امکان هرگونه دخل و تصرف و فعالیت‎هایی نظیر نظیر آسفالت یا بتن‎ریزی و ایجاد سرویس بهداشتی از این نهاد سلب شده است.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری بروجرد تاکید کرد: شهرداری بروجرد با هدف ارائه هرگونه خدمات رفاهی و بهداشتی با صرف هزینه‎های قابل توجه اقدام به ایجاد بازارچه‎های دائمی و سرپوشیده‎ای کرد که متاسفانه با استقبال دستفروشان همراه نشد.بیرانوند اظهار کرد: ایجاد بازارچه‎های چمران، کوثر و بازارچه شهرک مهرگان نمونه‎هایی از اقدامات شهرداری در این راستا است که متاسفانه با عدم استقبال دستفروشان به منظور استقرار دائم در این بازارچه‎ها مواجه شدیم.وی خاطرنشان کرد: شهرداری در ایجاد بازارچه‎ها به عنوان درآمدزایی برای خود نیست، بلکه ارائه خدمات بهینه به شهروندان و تسهیل در فعالیت کاری فروشندگان اولویت کاری این نهاد در حوزه یاد شده است.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری بروجرد ادامه داد: شهرداری همچنین به دنبال ایجاد بازارچه شب است که در این صورت دستفروشان از ساعت 20 تا 2 بامداد می‎توانند، نسبت به فروش اقلام خود اقدام کنند.بیرانوند تصریح کرد: ایجاد بازارچه شب زمینه را برای خرید شبانه برخی شهروندان و تقویت فعالیت دستفروشان فراهم می‎کند.وی افزود: با تعطیلی برخی کارخانه‎های فعال در بروجرد و گرایش کارگران بیکار آنها به دستفروشی شاهد تقویت پدیده سد معبر در این شهرستان هستیم.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۲

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد مطرح کرد
ضرورت تسریع در ایجاد بازارچه فروش تولیدات مشاغل خانگی در بروجرد
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: تسریع در ایجاد بازارچه فروش تولیدات مشاغل خانگی در این شهرستان ضروری است.


به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، کامران فرشید صبح امروز در کارگروه نظارت بر بهبود فضای کسب و کار این شهرستان اظهار کرد: بر این اساس شهرداری این شهرستان باید ایجاد بازارچه فروش تولیدات خانگی را در اسرع وقت در برنامه کاری خود قرار دهد.وی خاطرنشان کرد: نبود بازارچه فروش محصولات تولیدی خانگی شهرستان بروجرد را برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش با مشکل مواجه کرده است.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد بیان کرد: برخی‎ها برای فروش محصولات خانگی خود ناچار به عرضه آنها در سطح خیابان می‎کنند که این خود به تقویت معضل دست‎فروشی و سد معبر خیابان‎ها دامن می‎زند.فرشید ادامه داد: اینها همه در حالی است که ایجاد بازارچه فروش تولیدات مشاغل خانگی شهرستان بروجرد علاوه بر دسترسی آسان خریداران زمینه را برای ایجاد درآمد پایدار برای فعالان این بخش فراهم می‎کند.وی اضافه کرد: از سویی ایجاد این بازارچه زمینه را برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی از تولیدکننده به مصرف‌کننده فراهم می‎کند و حذف چرخه‎های واسطه در این بین منافع تولید و مصرف‌کننده را رقم می‎زند.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد افزود: ایجاد بازارچه دائمی برای فروش محصولات خانگی به تقویت فرهنگ اینگونه مشاغل، ایجاد اشتغال و تقویت بن مایه‎های اقتصادی خانوارها کمک می‎کند.فرشید بیان کرد: ترویج بیش از پیش اهمیت و مزایای مشاغل خانگی به خودی خود می‎تواند، زمینه‎ساز گرایش بسیاری از بیکاران جویای کار به اینگونه مشاغل باشد که در این صورت بخش قابل توجهی از آمار بیکاری شهرستان بروجرد مرتفع می‎شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارگروه نظارت بر بهبود فضای کسب و کار این شهرستان باید در ایجاد بازارچه‎های مختلف به رعایت فاکتورهایی نظیر دسترسی آسان، قرار گرفتن در محدوده بازار و برخورداری از پارکینگ یا محل پارک خودروها توجه داشته باشد.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر باید همه فاکتورهای لازم در ایجاد بازارچه‎های دائمی اتخاذ شود، تا اقدامات انجام شده در این حوزه با اثربخشی حداکثری همراه شود.گفتنی است، در این جلسه بر ضرورت حضور روستائیان در بازارچه‎های ثابت و عرضه مستقیم محصولات تولیدی آنها اعم از عسل، لبنیات، محصولات کشاورزی و ... تاکید شد.

تاریخ خبر: ۹۵/۰۴/۰۲

 فرماندار بروجرد: پایه های اقتصاد کشور با اقتصاد مقاومتی قوی می شوند   


        

معاون استاندار و فرماندار ویژه و نایب رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد گفت : پایه های اقتصاد کشور با اقتصاد مقاومتی قوی می شوند. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ، "مسلم پورقاسمیان" صبح امروز چهارشنبه ٢ تیرماه ١٣٩٥ در نشست شورای فرهنگ عمومی بروجرد که در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد افزود : رهبر معظم انقلاب در سه سال اخیر بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و امسال نیز  بر اقدام و عمل در این راستا تاکید کرده اند.


وی با تاکید بر لزوم خارج شدن اقتصاد کشور از وابستگی به نفت گفت: اقتصاد کشور باید مانند قدرت نظامی ما شود تا نگران تحریم های دشمن نباشیم.فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در این شهرستان اظهار کرد: متاسفانه به دلیل کمبود واکسن تعداد زیادی از دام های شهرستان بروجرد تلف شدند، با توجه به اینکه امکان تولید دارو و مبارزه با تب برفکی را داشتیم .وی افزود: اگر در گذشته با تولید واکسن تب برفکی خود را برای مقابله با این بیماری آماده می کردیم هرگز امروز به این اندازه تلفات در بخش دام شهرستان  نمی دادیم .


معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود گفت : با انتقاد از افرادی که عنوان می کنند فرماندار مخالف برنامه های مفرح و شاد است، باید بگویم ، بنده هیچ مخالفتی با برگزاری برنامه های شاد و مفرح منطبق با شئونات اسلام و آموزه های دینی ندارم. ولی تا کنون اجازه اجرای هیچگونه کنسرتی در بروجرد داده نشده و نباید اجازه داد که در دیگر شهر ها هم کنسرت هایی به همراه برنامه های غیر فرهنگی اجرا شود.وی افزود: هر برنامه یا همایش قبل از اجرا در بروجرد باید با شورای فرهنگ عمومی این شهرستان هماهنگ و در این شورا مصوب شود.

تاریخ خبر: ۲ تیر ۱۳۹۵

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به فارس:
بانک‌ها نرخ‌ سود تسهیلات را هم کاهش دهند/ دریافتی مدیران باید در صورت‌های مالی افشا شود


 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده، گفت: اگر بانک‌ها به موقع برای کاهش سود تسهیلات عکس‌العمل نشان ندهند بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد اما اگر نرخ تسهیلات را هم کاهش دهند، بانک مرکزی ورود نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی الله سیف در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ادغام و انحلال برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری اظهارداشت: بانک‌هایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده را رعایت کنند ادغام می‌شوند.

وی افزود: برای بانک مدت زمانی را تعریف می‌کنیم تا به نسبت‌هایی مانند کفایت سرمایه مناسب و سایر نسبت‌ها برسند؛ اگر در آن مقطع نتوانستند به آن استانداردها و نسبت‌ها برسند ممکن است خودشان داوطلبانه درخواست ادغام با بانک دیگری کنند و بانک مرکزی هم پس از بررسی نظر مثبت خود را اعلام کند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نسبت‌های مورد نظر گفت: نسبت کفایت سرمایه، نسبت دارایی‌ها و ذخایر بانک است، البته استانداردهای دیگری هم تعریف شده که آنها هم مد نظر خواهد بود. برخی‌ها بانک‌ها دولتی و برخی دیگر بانک‌های دولتی خصوصی شده که در حد و اندازه‌های بزرگ و قابل قبول هستند. در واقع بانک‌های کوچک باید در این فرایند قرار بگیرند.

سیف در خصوص کاهش سود تسهیلات بانکی بیان کرد: کاهش نرخ سود سپرده یک مسئله طبیعی است که اقتصاد آن را طی می‌کند و برای تسهیلات هم این اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: از گذشته پیش‌بینی می‌کردیم نیازی به وجود بانک مرکزی و دستور در این زمینه نیست و نرخ سود به طور طبیعی با تورم کاهش خواهد یافت اما در گام اول نرخ سود سپرده کاهش می‌یابد و سپس نرخ سود تسهیلات.

وی افزود: به همین دلیل شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود و اگر بانک‌ها به موقع برای کاهش سود تسهیلات عکس‌العمل نشان ندهند بانک مرکزی ممکن است وارد قضیه شود و متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در صورتیکه بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دیگر مصوبه‌ای در این مورد نخواهد داشت؟ گفت: خیر، دیگر بانک مرکزی نرخ‌ها را تعیین نمی‌کند.

وی در خصوص ماجرای فیش‌های حقوقی اظهارداشت: این مسئله در واقع به بانک مرکزی ارتباطی ندارد اما بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته الزامات افشاء را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: صورت‌های مالی بانک‌ها براساس چارچوب‌های اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی بوجود می‌آید، بنابراین ما از گذشته چنین برنامه‌ای داشتیم، البته به نظر می‌رسد برخی اعداد و ارقام اعلام شده کمی مبالغه آمیز باشد و تحت تاثیر شرایط خاص فضای سیاسی منعکس پیدا می‌کند.

وی افزود: برخی ارقام اعلام شده مربوط به حقوق نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از پرداخت‌ها در چند سال است البته ارقام قابل قبول نیست و بانک مرکزی آنها را تایید نمی‌کند زیرا معتقدیم دستمزد و حقوق باید متناسب با عوامل دیگر تعیین شود.

سیف افزود: براساس دستور رئیس جمهور و پیگیری معاون اول ایشان ضوابط مشخصی تدوین خواهد شد تا مواردی که از حد نصابفراتر باشد اصلاح شود. اگر فردی خارج از ضوابط حقوق دریافت کرده باشد متخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

وی در خصوص پیگیری دارایی‌های خارجی بابک زنجانی و استعلام بانک مرکزی، گفت: به هیچ وجه این ادعاها قابلیت باور کردن ندارد و هیچگونه اطلاع و مستند قابل اتکایی به ما ارائه نشده است. در گذشته مواردی اعلام شد که ما پیگیری و استعلام کردیم که جواب پوچ بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بر افزایش رشد نقدینگی، اظهارداشت: خیر، بنده چنین اعتقادی ندارم زیرا همچنان نرخ‌های سود سپرده بیشتر از نرخ تورم است. چند دهه نرخ سود منفی بوده به طوریکه با وجود تورم 30 درصد نرخ سود سپرده 25 درصد بود اما هم‌اکنون تورم 10 و 9.5 درصد است اما نرخ سود به 15 درصد کاهش یافته است.

سیف در پاسخ به این نکته خبرنگار فارس که گفته می‌شود سهم پول از نقدینگی افزایش می‌یابد و در واقع شبهه پول به پول تبدیل می‌شود و این تاثیر بیشتری بر روی نرخ تورم دارد، گفت: چرا چنین اتفاقی بیافتد؟ فردی که تا پیش از این 18 درصد سود سپرده می‌گرفت هم‌اکنون 15 درصد می‌گیرد و اگر سپرده خود را از سرفصل سپرده یکساله به جایی منتقل کند هیچ سودی نمی‌گیرد بنابراین چه دلیلی دارد از سود 15 درصد بگذرد؟

وی ادامه داد: اگر فرد به پول خود نیاز نداشته باشد تا یکسال در بانک سپرده گذاری می‌کند که بالاترین نرخ سود 15 درصد است بنابراین این نرخ همچنان جذابیت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص منابع آزاد شده پس از اجرای برجام گفت: همه منابع بانک مرکزی آزاد شده و در حساب بانک مرکزی در کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره است.

سیف درخصوص وصول طلب ایران از هند گفت: فکر می‌کنم حدود 50 درصد از مطالبات ما از هند وصول شده است.

تاریخ خبر: 1395/04/02


مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت:
هزینه استفاده از شبکه ملی اطلاعات یک سوم اینترنت بین‌الملل است

آذری جهرمی درباره قیمت استفاده از شبکه ملی اطلاعات گفت: هزینه سرویسهای داخلی یک سوم سرویس اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود.

 

جهرمی آذری - ارتباطات زیرساخت

 

محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس برنامه، باید چهار مرکز تبادل ترافیک داده شبکه ملی اطلاعات در کشور ایجاد شود. پس از بهره برداری از مرکز اول در تهران در روز جهانی مخابرات، مرکز دوم در شیراز و با حضور ۱۴ سرویس دهنده خدمات دسترسی و تولید کننده محتوا فعالیت خود را آغاز کرد. دو مرکز دیگر هم مطابق برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان به بهره‌برداری خواهد رسید.وی گفت: استفاده از  تکنولوژی CDN در شبکه ملی اطلاعات با بهره برداری از NIX شیراز الزام آور بود و برای اولین بار خدمات رایانش ابری و CDN در این مرکز توسط بخش خصوصی در قالب شبکه ملی اطلاعات به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.او در خصوص آمادگی استان فارس برای خدمات مراکز داده در کنار این مرکز گفت: در حال حاضر مرکز داده شرکت ارتباطات زیرساخت با ظرفیت ۶۰ رک و مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات با ظرفیت ۱۶ رک به مرکز تبادل ترافیک داده شیراز متصل و آمادگی سرویس دهی به متقاضیان را دارند و طبیعتا  صنعت مراکز داده در شیراز از این پس مقرون به صرفه خواهد بود و باید منتظر اقدامات بخش خصوصی نیز در این حوزه بود.آذری جهرمی در خصوص کیفیت و قیمت سرویس و زمان آغاز بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: وزیر ارتباطات  با توجه به قولی که برای بهره برداری در شهریورماه داده، شخصا مدیریت پروژه شبکه ملی را بر عهده گرفته و هفته ای دو جلسه ثابت برای پیگیری این مهم با تمامی دست اندرکاران برگزار می کند که امیدواریم به تاریخ مورد نظر برای بهره‌برداری برسیم.وی تصریح کرد: در خصوص قیمت نیز مدل تعرفه ای بنا بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات اصلاح شده و به گونه ای خواهد شد که قیمت سرویس‌های داخلی یک سوم سرویس اینترنت بین الملل محاسبه شود. مقوله کیفیت نیز یک امر مهم است که کارگروهی با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات و عضویت کلیه اپراتورها و شرکت زیرساخت تشکیل شده تا کیفیت شبکه ملی اطلاعات را مرتبا پایش و بهبود بخشند.وی در پایان افزود: امیدواری جدی وجود دارد که با این اقدامات و بهره برداری فازهای بعدی شبکه ملی اطلاعات، شاهد بهبود جدی شاخصهای اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات باشیم.

تاریخ خبر: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵

بخش اول

مستند ویژه تسنیم از ردپای «راکفلر» در کشاورزی ایران/ ۳مدال طلای کشاورزی ایران بر گردن چه‌کسانی است؟

 
خــــط آزاد - ردپای « راکفلر» در کشاورزی ایران


خبرگزاری تسنیم حین بررسی موضوع تراریخته به اسناد کم‌نظیری دست پیدا کرده که از ردپای بنیادهای صهیونیستی «راکفلر» و «مونسانتو» در کشاورزی ایران پرده برمی‌دارد. بخش اول این مستند ویژه به‌همراه متن و فیلم به‌شرح زیر منتشر می‌شود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال پژوهش ذیل «پرونده علمی نقد تراریخته» به اسنادی در حوزه کشاورزی دست پیدا کردیم که در نوع خودش کم‌نظیر به‌شمار می‌رود. یک نمونه از این اسناد، اعطای سؤال‌برانگیز سه مدال طلای کشاورزی جمهوری اسلامی به «افرادی بسیار خاص» است. در ادامه به پرونده این افراد خواهیم پرداخت؛ اما پیش از آن لازم است به‌صورت خلاصه سه موضوع روشن شود.

اول؛ نگاه راهبردی صهیونیستها به کنترل ملتها با ابزار «غذا»

دوم؛ معرفی مختصر بنیاد راکفلر

سوم؛ معرفی کمپانی مونسانتو


*نگاه راهبردی صهیونیستها به کنترل ملتها با ابزار «غذا»

در پی شکست سخت آمریکاییها در جنگ ویتنام، استراتژیستهای غربی دریافتند که مقابله سخت، به‌دلایل مختلف، روشی غیرکاربردی و پرهزینه‌ برای سیطره بر ملتهاست، لذا سیاستهای غرب به مواجهه نرم با این کشورها تغییر کرد و ابزارهایی برای کنترل غذا و دارو طراحی شد. هنری آلفرد کیسینجر، استراتژیست ارشد و صهیونیست آمریکایی، در زمان تصدی وزارت امور خارجه ایالات متحده، مسئول تیم مذاکره کننده این کشور برای خاتمه بخشیدن به جنگ ویتنام بود. او به همین مناسبت به‌همراه همتای ویتنامی خود جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
 

 


کیسینجر در سال 1974 از طرحی موسوم به NSSM پرده برداشت. او «انرژی» و «غذا» را دو اهرم کاربردی کنترل ملتها معرفی کرد. او به آمریکاییها اعلام کرد که اگر نفت را کنترل کنند دولتها را تحت کنترل در می‌آورند  و اگر غذا را کنترل کنند، مردم را تحت سیطره خواهند گرفت، به این ترتیب نقش حیاتی برنامه‌ریزی برای کنترل غذا در نگاه صهیونیستها روشن می‌شود.


*‌ بنیاد راکفلر (Rockefeller)

سابقه بنیاد صهیونیستی راکفلر نیز روشن است؛ بنیاد راکفلر بزرگترین و ذی‌نفوذترین کمپانی آمریکایی به‌شمار می‌رود. این کمپانی، عوامل اجرایی ساختار قدرت آمریکا و مراکز حساس این کشور را در اختیار گرفته است. تقریباً همگی شخصیتهای آمریکایی که از سال 1945 تاکنون به پستهای کلیدی دست پیدا کرده‌اند، به‌نوعی در این بنیاد «خیریه»! یا سازمانهای تابعه آن فعالیت داشته، یا از کمکهای آن استفاده کرده‌اند. {اینجا} مشهور است که بنیاد راکفلر به‌نوعی رختکن مسئولین کاخ سفید برای ورود به عرصه قدرت به شمار می‌رود. بنیاد راکفلر دارای بخشهای مطالعاتی پیشرفته‌ای در زمینه مطالعات استراتژیک، روانشناسی، جامعه‌شناسی و رسانه است. این بخشها در زمینه شناخت چالشهای آمریکا، و تدوین راهبردها و سیاستهای جهانی این کشور فعالیت می‌کنند.

ویکی‌پدیا درمورد بنیاد راکفلر می‌نویسد: «یک نهاد خصوصی و مدعی فعالیت‌های بشردوستانه است که ساختمان مرکزی آن در خیابان پنجم منهتن در شهر نیویورک قرار دارد. این بنیاد که تاکنون توسط شش نسل از خانواده راکفلر در آمریکا اداره شده است، توسط سرسلسله این خاندان، جان دیویس راکفلر ــ ثروتمندترین مرد تاریخ جهان و مؤسس کمپانی استاندارد اویل ــ در 14 مه 1913 تأسیس شد. در طول تقریباً یک قرن فعالیت، شعار این بنیاد، فعالیت برای زندگی بهتر بشر در سراسر جهان بوده است ... نشریه فوربز در سال 2007 جان دیویس راکفلر را با ثروتی معادل 336 میلیارد دلار، به‌عنوان ثروتمندترین فرد تاریخ معرفی کرد». {اینجا}

با توجه به سیاست کنترل غذا که توسط کیسینجر مطرح شد مطالعات عمیق و راهبردی روی بذرهای اصیل در کشتگاههای کهن ــ مانند فیلیپین، هند و سوریه ــ جزو علاقه‌مندیهای ویژه بنیاد راکفلر قرار گرفت. کار «در اختیار داشتن منابع بذر» توسط این بنیاد تا آنجا پیش رفته که برای در اختیار داشتن منابع بذرهای اصیل دنیا، مرکز راهبردی به‌نام «انبار بذرهای قیامت» در جزیره‌ای دورافتاده در مجمع الجزایر «سوالبارد» نروژ (نزدیک قطب شمال) احداث شد که بانک منحصر به فرد بذرهای جهان به‌شمار می‌رود.

دانه‌هایی که در این مرکز جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند نسخه‌های تکثیرشده و یا کپی‌شده از دانه‌هایی هستند که در بانکهای ژن سرتاسر جهان وجود دارند. راکفلر مدعی است این ذخایر تلاشی برای اطمینان از  حفظ ذخایر دانه‌های جهان درصورت نابودی ذخایر دیگر بانکهای ژنتیکی است؛ این انبار طوری طراحی شده است که درصورت وقوع فاجعه گسترده منطقه‌ای یا جهانی بتوان از این انبار به‌عنوان پشتوانه‌ای برای کشاورزی استفاده کرد. این مرکز تحت قوانینی که طی توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان دولت نروژ،‌ انجمن جهانی تنوع محصولات کشاورزی یا GCDT و مرکز منابع ژنتیکی نوردیک تعیین شدند،‌ بنا شده‌ است. این مرکز یک ذخیره بی‌نظیر گونه‌های زیستی گیاهی برای بنیاد راکفلر به شمار می‌رود.
 

   


*‌ کمپانی مونسانتو (Monsanto)

مونسانتو در اصل نام یک خانواده یهودی آمریکایی است. صاحبان این کمپانی، خانواده مونسانتو، از بدنام‌ترین خانواده‌های یهودی صهیونیست در طول تاریخ به‌شمار می‌روند؛ این خانواده از قرنها قبل به مشاغلی چون برده‌داری و تجارت انسان اشتغال داشته‌اند. {اینجا} کمپانی مونسانتو، بی‌شک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان رسمی مواد سمی و بمبهای شیمیایی و اتمی طی قرن بیستم میلادی به‌شمار می‌رود. این کمپانی طی دهه 1920، صنعت شیمیایی خود را گسترش داد. همچنین مونسانتو طی جنگ دوم  جهانی، در تحقیقاتی درباره اورانیوم در «پروژه منهتن» مشارکت داشت، که نهایتاً منجر به ساخت بمب اتمی شد. مونسانتو تا اواخر دهه 80 میلادی در پروژه‌های مرتبط با بمب اتمی به دولت آمریکا کمک می‌کرد.
 

   

500هزار کودک ناقص بر اثر تماس با عامل نارنجی در ویتنام متولد شدند

همچنین «عامل نارنجی»، «ددت» و «پی‌سی‌بی» از جمله تولیدات مضر مونسانتو هستند. اعمال ضدانسانی این کمپانی بزرگ سبب شده که جنبشهای اجتماعی متعددی در کشورهای جهان علیه این کمپانی شکل بگیرد. {اینجا} تنها درمورد یکی از جنایتهای این کمپانی صلیب سرخ اعلام کرد حدود 400 هزار نفر به‌دلیل تماس با عامل نارنجی کشته یا فلج شدند؛ همچنین 500 هزار کودک ناقص‌الخلقه بر اثر این عامل به دنیا آمدند.
 

   


تظاهرات مردم دنیا علیه جنایات مونسانتو

پس از معرفی اهمیت راهبردی کشاورزی و غذا برای صهیونیستها و همچنین معرفی بنیاد راکفلر و کمپانی مونسانتو، جا دارد به رزومه برندگان مدالهای طلای کشاورزی جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم.


*مدال طلای کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

در سال 1378 و در زمان وزارت عیسی کلانتری، وزیر وقت کشاورزی، مدالی برای تقدیر از افرادی خاص طراحی شد. این مدال هم‌اکنون به «مدال طلای کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» موسوم است. جالب است بدانیم اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم، از وجود این مدال ابراز بی‌اطلاعی می‌کند! به این ترتیب به نظر می‌رسد اصل طراحی و اعطای این مدال، توسط سیستمهای شناخته شده در وزارت جهاد کشاورزی و برای پاسخگویی به نیازهای داخلی طراحی نشده است. این مدال تاکنون تنها به سه نفر اعطا شده است؛ اولین و دومین مدال در سالهای 78 و 79 شمسی توسط عیسی کلانتری به «نورمن بورلاگ» و «گوریو خوش» اعطا شد. سومین مدال نیز خردادماه سال گذشته به‌دست محمود حجتی بر سینه «ون مونتاگو» نقش بست.

 

مدالها سال تقدیرشونده تقدیرکننده
اول 1378 نورمن بورلاگ عیسی کلانتری
دوم 1379 گوریو خوش عیسی کلانتری
سوم 1394 ون مونتاگو محمود حجتی* نورمن ارنست بورلاگ (Norman Ernest Borlaug)

در ویکی‌پدیا درمورد این شخص اطلاعات بسیار مختصری وجود دارد. این سایت تنها می‌نویسد: نورمن ارنست بورلاگ (به‌انگلیسی: Norman Ernest Borlaug) زاده 25 مارس 1914 ــ درگذشته 12 سپتامبر 2009، دانشمند زیست‌شناس (بذرشناس) و برنده جایزه صلح نوبل آمریکایی بود، که در سن 95سالگی بر اثر سرطان درگذشت. وی پدر انقلاب سبز در کشاورزی است.
 

 


 

افراد داخلی حامی وی، او را بزرگترین آمریکایی قرن بیستم معرفی می‌کنند و مدعی هستند تلاشهای وی جان یک میلیارد نفر را نجات داده است! اما واقعیت این است که بورلاگ در زمان حیاتش همکاری راهبردی با بنیاد «راکفلر» داشته است. نورمن بورلاگ با تأمین مالی از سوی راکفلر و فرد صهیونیستی به‌نام «روآن» مجموعه‌ای را پایه‌گذاری کرد که منشأ سیطره بیشتر این خانواده صهیونیست بر کشاورزی جهان شد. این مجموعه «بنیاد جایزه جهانی غذا» نام دارد؛ بنیاد راکفلر به‌صورت آشکار اعلام می‌کند که آن را در ابتدا وقف کرده و هم‌اکنون نیز اسپانسر آن به‌شمار می‌رود، به این ترتیب این بنیاد در سطح جهان اهداف بنیاد راکفلر را پیگیری می‌کند. فعالیتهای گسترده در مناطق مختلف دنیا ازجمله هند، پاکستان، مکزیک، فیلیپین و آمریکای جنوبی با حمایتهای گسترده و تحت برنامه‌های دو بنیاد صهیونیستی راکفلر و فورد در رزومه این فرد به چشم می‌خورد. در مورد ارتباط این شخص با صهیونیستها اسناد قابل توجهی وجود دارد که در جای خودش بررسی خواهد شد.

به این ترتیب برنده اولین مدال کشاورزی جمهوری اسلامی ایران یا خود یک صهیونیست اصیل است، یا در بهترین حالت عامل راهبردی و قابل اعتماد ایشان به شمار می‌رود!
 

  

وقف جایزه جهانی غذا توسط راکفلر که در سایت این بنیاد منعکس است

* گوریو خوش (Gurev Khush)

گوریو خوش Gurev Khush دومین برنده مدال طلای کشاورزی جمهوری اسلامی است. او در سال 1379، (مقارن با سالهای 2000 و 2001 میلادی) موفق به دریافت این مدال شد. طرفه اینکه در همین سال (2000 میلادی) در قبال خدماتی که به رژیم صهیونیستی انجام داد موفق شد بالاترین مدال کشاورزی رژیم صهیونیستی موسوم به «Wolf Prize in Agriculture» را نیز از دست «عذر وایزمن» (Ezer Weizman) رئیس‌جمهور وقت اسرائیل دریافت کند.
 

 


 

او همچنین موفق شد جایزه کشاورزی خوارزمی را نیز از دست رئیس جمهور وقت ایران دریافت کند.
 

 


 

گوریو خوش یکی از کارمندان ویژه مؤسسه تحقیقات بذر فیلیپین نیز به شمار می‌رود. این مؤسسه با تأمین مالی و تحت نفوذ بنیادهای صهیونیستی راکفلر و فورد اداره می‌شود. دیگر اینکه حمایت بنیاد صهیونیستی راکفلر از یکی از سرنخهای داخلی این جریان، ذیل تحقیقی در همین مؤسسه انجام گرفته است! {اینجا} از سوی دیگر اسناد قابل توجهی از ارتباط نزدیک این دو نفر به‌دست آمد که در جای خودش بررسی خواهد شد.

* ون مونتاگو (Marc Van Montagu)

یک سال پیش، خرداد 94، سومین مدال طلای کشاورزی جمهوری اسلامی توسط محمود حجتی به سینه «مارک ون مونتاگو» استاد دانشگاه «گنت» بلژیک نشانده شد.
 

 


 

اهدای مدال طلای کشاورزی به مونتاگو توسط وزیر جهاد کشاورزی

بدون شک با وجود دانشمندانی نظیر «هربرت بویر»، «استانلی کوهن» و «جف شل» نمی‌توان مونتاگو را بنیانگذار مهندسی ژنتیک جهان نامید. ون مونتاگو و استادش پروفسور جف شل در دانشگاه «گنت» کشور بلژیک موفق شدند با کشف قابلیتهای آگروباکتریوم، مکانیسم انتقال ژن و تولید گیاهان تراریخته (ترانس‌ژنیک) را ابداع نمایند. از سال 2013 به بعد روش ابداعی ایشان با روشهای کم‌خطرتر جایگزین شده، و این روش تدریجاً در حال افول و انقراض است.

هم‌اکنون نیز «مارک وَن مونتاگو» استاد دانشگاه «گِنت» بلژیک است. وی یکی از دو مؤسس اصلی شرکت «سیستم ژنتیک گیاهی» (Plant Genetic Systems) است که در سال 2002 توسط کمپانی مشهور  «بایر» (Bayer CropScience) خریداری شد.

در سال 2013 مونتاگو به‌همراه دو نفر دیگر برنده «جایزه جهانی غذا» شده است. به لیست اسپانسرهای این جایزه که نگاه می‌کنیم باز به نامهای مونسانتو و بایر برخورد می‌کنیم! همچنین به لیست مشاوران این جایزه که بنگریم با «جرج هربرت واکر بوش»، رئیس ‌سیا در دولت جرالد فورد، معاون اول ریگان و رئیس‌جمهور آمریکا از 1988 تا 1992 مواجه می‌شویم.

پایگاه خبری انستیتو علوم زیستی VIB بلژیک در مصاحبه با مونتاگو تأکید می‌کند که اهدای جایزه جهانی غذا در سال 2013 به ون مونتاگو در واقع «جایزه مونسانتو به مونسانتو» بوده است! زیرا شرکت مونسانتو حامی مالی جایزه جهانی غذاست و سالانه میلیونها دلار به این سازمان کمک می‌کند. از طرفی دیگر ون مونتاگو و پروژه‌هایش نیز تحت حمایت مالی مونسانتو قرار دارد.

ارتباط تنگاتنگ مونتاگو با کمپانیهای صهیونیستی راکفلر و مونسانتو هرگز مورد تردید نبوده است. او خود تأمین مالی از سوی مونسانتو در پروژه‌هایش را تأیید می‌کند. {برای مثال اینجا را ببینید} همچنین راکفلر فقط در یک نوبت برای تولید برنج تراریخته، دست‌کم مبلغ 400 هزار دلار را به دانشگاه گنت، و شخص مارک مونتاگو اختصاص داده و پشتیبانی کرده است.


       


 

موارد فوق، بخش ناچیزی از اسناد نفوذ و تأثیر مراکز صهیونیستی در سطوح تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشاورزی ایران است. باید دید چه جریانی و با چه هدفی راه اعطای این مدالها به این افراد را هموار کرده، و به‌ازای این خوش‌خدمتی، چه مزایایی را از صهیونیستها دریافت کرده است. آیا سفر این افراد به ایران، تنها برای اعطای مدال صورت گرفته یا راه را برای موارد بعدی هموار کرده است؟ خبرگزاری تسنیم مجدداً از وزیر محترم جهاد کشاورزی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست می‌کند نسبت به حل این مسئله حساس باشند.

                                                                                                                                                      این روشنگری ادامه دارد ... .


تاریخ خبر: ۰۱ تير ۱۳۹۵

 نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در بروجرد گشایش یافت
بروجرد - ایرنا - به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه روز سه شنبه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در محل دادگستری بروجرد گشایش یافت.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری بروجرد، رئیس دادگستری بروجرد گفت: در این نمایشگاه بیش از 300 تابلو عکس و پوستر با موضوعات مختلف اقتصاد مقاومتی، برجام و پسا برجام و بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.محمد رضا بوالحسنی اقتصاد مقاومتی واقعی را یک اقتصاد مقاومتی رو به رشد و فعال دانست و افزود: نقطه آغازین در زمینه اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری برای اصلاح الگوهای مصرف در جامعه و خانواده است.وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود نسبت به مدیریت مصرف تاکید دارند و آن را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف می دانند.این نمایشگاه با حضور رئیس دادگستری و جمعی از مسئولان ادارات و نهادهای بروجرد گشایش یافت.

تاریخ خبر: 1395/04/01

 
 
شهردار بروجرد:
کارگران اخراجی نساجی به صف دستفروشان بروجرد پیوستند/4000 دستفروش در شهر وجود دارد
شهردار بروجرد گفت: نیروهای اخراجی نساجی بروجرد هم به جمع دستفروشان شهر اضافه شده اند و در حال حاضر 4000 دستفروش در بروجرد وجود دارد و روز به روز بر تعداد تسفروشان افزوده می شود.
 

به گزارشبازتاب بروجرد "منوچهر یوسفی" شهردار بروجرد در جلسه شورای شهر بروجرد که با حضور نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: یکی از معظلات امروز سد معبر در شهر است که ارتباط مستقیمی بین بیکاری و تجمع افراد دارد.وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 4000 نفر در بروجرد اقدام به دستفروشی می کنند و هر چه جلوتر می رویم تعداد دستفروشان در شهر افزایش می یابد. به گفته وی دستفروشی به عنوان یکی از ناهنجاریهای اجتماعی می باشد که باید قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم برای رفع این مشکل اقداماتی را انجام دهند چرا که شهرداری مسئول رفع بیکاری در شهر نیست و بسیاری از نیروهای اخراجی نساجی بروجردهم  در سه راه جعفری اقدام به دست فروشی می کنند. یوسفی اظهار داشت: در دوره های قبل 800 نیرو به شهرداری اضافه شده و نیروهای مازاد در این نهاد وجود دارد اما طی سالهای اخیر تعداد بسیار اندکی نیرو در شهرداری جذب شده است. وی بیان کرد: قرار بود شهرداری بروجرد تسهیلاتی را دریافت کند تا بخشی از مشکلات این سازمان حل شود اما سال قبل تسهیلاتی داده نشد و بانکها در پرداخت ارائه تسهیلات به شهرداری خودداری می کنند. شهردار بروجرد اظهار داشت: گفته می شود به جای آسفالت و احداث پل و سایر کارهای عمرانی، حقوق معوقه و بیمه و سایر مشکلات حل شود اما باید همه موارد در شهرداری رعایت گردد . به گفته وی ماهیانه باید چهار میلیارد و 500 میلیون تومان به عنوان حقوق و بیمه کارگران واریز گردد اما از ابتدای سال جاری تا کنون درآمد شهرداری به چهار میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است. یوسفی از بازنشسته شدن 140 نفر از نیروهای شهرداری خبر داد و گفت: در زمان ما 140 نیرو بازنشست شده و تعداد افرادی که با توجه به شرایط دارای موقعیت های خاص بوده اند در شهرداری جذب شده اند. وی بیان کرد: شهرداری بروجرد 31 میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است و 14 میلیارد از ادارت شهرستان طلب دارد.

 در ادامه "موسی نیکوکار" یکی از اعضای شورای شهر بروجرد گفت: شهرداری  کارخانه شن و ماسه را به مبلغ 5 میلیارد تومان خریده که این ملک درآمدزایی ندارد و ارزش این کارخانه بیشتر از یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیست و همچنین شن و ماسه موجود در این کارخانه هم برای آسفالت مناسب نیست .وی اضافه کرد: بهترین کارخانه آسفالت غرب کشور شهر ما تعطیل شده و برای نهضت آسفالت پیمانکار جذب شده است که در این راستا نیز 5 میلیارد تومان هزینه شده است. به گفته وی ابتدا در شهرداری باید کارگران تامین شوند و سپس به دنبال بقیه مسائل و مشکلات رفت و این در حالیست که هم اکنون شهرداری میلیاردها تومان بدهی دارد به دنبال پل غیر همسطح و هزینه 120 میلیارد تومانی می رود.نیکوکار اظهار داشت: در بروجرد 264 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که این مقدار بافت بلوکه شده و نمی توان اقدامی را انجام داد .

تاریخ انتشار: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
یکی از اعضای شورای شهر بروجرد:
دریافت وام و فروش زمین دردی از مشکلات شهرداری بروجرد را درمان نمی کند
یکی از اعضای شورای شهر بروجرد گفت: حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد و بدهی های میلیاردی این نهاد به سازمانها با دریافت وام و فروش زمین حل نمی شود.

 

به گزارش بازتاب بروجرد "ناصر مرادی " یکی از اعضای شورای شهر بروجرد در جلسه شورای شهر بروجرد که با حضور نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد از سه ماه به شش ماه افزایش یافته و قبل از اینکه این مشکلات به یک بحران تبدیل شود باید کاری کرد.وی اضافه کرد: اجرای برخی از پروژه های عمرانی در بروجرد در صورت مازاد هزینه هاست نه اولویت کارها .به گفته وی در صورتی که شهرداری تسهیلات و وامی دریافت کند ، بازپرداخت آن به چه صورت خواهد بود و باید توجه داشت که حقوق معوقه کارگران شهردای و بدهی شهرداری به سازمان های مختلف، با فروختن زمین و دریافت وام دردی از مشکلات شهرداری را درمان نخواهد کرد.مرادی اظهار داشت: چرا باید برای منافع شخصی ، شهر نابود شود و اجرای عدالت در بسیاری از محله ها و مناطق شهر دیده نمی شود .


در ادامه "عباس شمس الدینی " رئیس شورای شهر بروجرد گفت: یکی از اقدامات انجام شده جذب سرمایه گذار است که متاسفانه وقتی سرمایه گذاری وارد می شود به دلایلی با آن همکاری صورت نمی گیرد.وی اضافه کرد: مجوز ساخت و ساز در فضای سبز داده نشده و طی این مدت 36 درصد هم توسعه فضای سبز انجام شده و پارک بانوان پس از 16 سال به شهرداری واگذار شده است.به گفته وی درآمد پایدار می تواند بخشی از مشکلات را حل کند که در این راستا چهار جایگاه سی ان جی در بروجرد ماهیانه بین 30 تا 40 میلیون تومان درآمدزایی دارند.شمس الدینی اظهار داشت: زمانی که شورا را تحویل گرفتیم بدهی شهرداری به تامین اجتماعی 16 میلیارد تومان بود اما هم اکنون به 31 میلیارد تومان رسیده است.وی بیان کرد: بانکها برای پرداخت تسهیلات به شهرداری قوانین دست و پاگیری دارند که تاکنون شهرداری موفق نشده تسهیلاتی برای رفع مشکلات دریافت نماید.

تاریخ انتشار: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
 
 فرماندار ویژه بروجرد:
۵۰۴ میلیارد تومان پروژه برای اجرا در شهرستان بروجرد تصویب شد
 

فرماندار ویژه بروجرد گفت: چندین پروژه امسال توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف به ارزش ۵۰۴ میلیارد تومان برای اجرا در شهرستان بروجرد تصویب‌شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، مسلم پورقاسمیان ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: قرارگاه کربلا به‌عنوان مجری طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان لرستان انتخاب‌شده و قرار است در این استان ازجمله شهرستان بروجرد طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بسیاری را اجرا کند.وی افزود: در راستای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی چندین پروژه به ارزش 504 میلیارد تومان در شهرستان بروجرد توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف تعریف و مصوب شده است که در صورت اجرای آن‌ها شکوفایی اقتصادی و عمرانی در شهرستان بروجرد ایجاد می‌شود.فرماندار بروجرد با اشاره به قرارداد عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در شهرستان بروجرد عنوان کرد: امسال چندین پروژه شامل پل غیر هم‌سطح، بازار و آزادسازی حریم امامزاده جعفر به ارزش تقریبی 150 میلیارد تومان توسط این قرارگاه در شهرستان بروجرد اجراشده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.وی بابیان اینکه اعتبار تخصیص‌یافته سال گذشته به شهرستان بروجرد تنها هشت میلیارد تومان بود، بیان کرد: درصورتی‌که حتی نیمی از اعتبار یادشده جذب شود بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مرتفع شده و نیز اقدامات عمرانی نظیر احداث اتوبان شهید بروجردی و منطقه ویژه اقتصادی به‌سرعت انجام می‌شود.پورقاسمیان در ادامه از شهرداری بروجرد خواست نسبت به پرداخت حق پنج درصد آموزش‌وپرورش این شهرستان اقدام کند و افزود: آموزش‌وپرورش می‌تواند در روستاهایی که املاک مخروبه و فرسوده دارد نسبت به فروش آن‌ها طبق مصوبه شورای آموزش‌وپرورش اقدام کند.وی به‌ضرورت بازگشایی کتابخانه احسان شهیدی این شهرستان تأکید و تصریح کرد: این کتابخانه از نیازهای اهالی منطقه است که ادامه فعالیت آن در شورای معاونین آموزش‌وپرورش بروجرد پس از بحث و تبادل‌نظر تعین می‌شود تا بهترین اقدام نسبت به تعین تکلیف آن و یا واگذار کردن این واحد کتابخانه‌ای به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان بروجرد انجام شود.

تاریخ خبر: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵

شهردار بروجرد:
شهرداری بروجرد 83 پروژه در دست اجرا دارد
شهردار بروجرد گفت: شهرداری این شهرستان در سال جاری 83 پروژه عمرانی بزرگ و کوچک را در دست اجرا دارد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، منوچهر یوسفی ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی شهرداری این شهرستان همه 83 پروژه این نهاد فعال هستند.وی خاطرنشان کرد: بودجه تعیین شده شهرداری بروجرد برای سال جاری قریب به 94 میلیارد تومان است.شهردار بروجرد ادامه داد: پیگیری‎های مجدانه مسؤولان شهرستانی و استانی منتج به انعقاد قرارداد 135 میلیارد تومانی شهرداری این شهرستان با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) به منظور اجرای چندین پروژه عمرانی شده است.یوسفی به پیشنهاد شهرداری بروجرد مبنی بر احداث سه پل غیرهمسطح با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) اشاره و تاکید کرد: پروژه‎های تعریف شده شهرداری این شهرستان در حوزه‎های مختلف اقتصادی، ترافیک و حمل و نقل است.وی افزود: با توجه به تاکید مسؤولان ارشد شهرستانی مبنی بر لزوم اجرای پروژه‎ها بر مبنای مطالعات مطالعه طرح‎های پیشنهادی شهرداری در حال انجام است.شهردار بروجرد با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی شهرداری این شهرستان خاطرنشان کرد: برخی افراد خارج از این مجموعه بدون بررسی علل و عوامل دخیل در این باره به مشکلات این نهاد دامن می‎زنند.یوسفی تصریح کرد: در حالی تلاش‎ها به منظور پرداخت حقوق 5 ماهه حقوق معوقه نیروهای این نهاد همچنان ادامه دارد که پیگیری چند ماهه به منظور دریافت تسهیلات 20 میلیارد تومانی به منظور رفع بخش قابل توجهی از مشکلات شهرداری نتیجه‎ای در بر نداشته است.وی اظهار کرد: شهرداری بروجرد به منظور رفع بخشی از مشکلات کنونی انعقاد قرارداد با یکی از بانک‎های عامل به منظور دریافت تسهیلات 6 میلیارد تومانی را در دستور کار خود دارد.شهردار بروجرد اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرداری‎ها جزو مشتری‎های خوش حساب بانکی تلقی می‎شوند، مسؤولان باید با ورود به این مقوله در رفع موانع اعطای تسهیلات به این نهادها نقش‎آفرینی کنند.یوسفی خاطرنشان کرد: شهرداری بروجرد با وجود دست و پنجه نرم کردن با انبوه مشکلات اقتصادی در سه سال اخیر در مقایسه با سال‎های پیش از آن چندین برابر پروژه‎هایی را تعریف و یا اجرایی کرده است.وی تاکید کرد: وجود مشکلات مالی مانعی برای ارائه خدمات گسترده شهرداری بروجرد به اقشار مردم در حوزه خدماتی و عمرانی نشده است.
 
 شهردار بروجرد:
بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به شهرداری بروجرد امتناع می‌کنند
شهردار بروجرد با اشاره به کسب نمره منفی شهرداری در پرداخت حقوق کارکنان خود گفت: بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به شهرداری بروجرد امتناع می‌کنند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، منوچهر یوسفی ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: بودجه سال 95 شهرداری بروجرد بر روی مبلغ 94 میلیارد تومان بسته‌ شده است و تنها 135 میلیارد تومان در فصل عمران با قرارگاه خاتم‌الانبیا قرارداد عمرانی منعقدشده و قرار است 40 میلیارد تومان از این اعتبار توسط استانداری لرستان تأمین شود.

وی بیان کرد: این قراردادها در حوزه‌های عمرانی، ترافیک و حمل‌ونقل تعریف‌شده است که مشتمل بر احداث سه‌دهنه پل غیر هم‌سطح، بازار و تعریض میادین این شهرستان است که در نوع خود پروژه‌های سنگینی محسوب می‌شود و در حال حاضر قرارگاه خاتم‌الانبیا باوجود آغاز به کار در شهرستان خرم‌آباد در این شهرستان هنوز کار را شروع نکرده و در فاز مطالعاتی است که تا نیمه مردادماه سال جاری طرح‌های پیشنهادی خود را ارائه می‌دهد.

شهردار بروجرد با اشاره به وجود بیش از 800 نیروی مازاد در شهرداری این شهرستان عنوان کرد: بانک‌ها خود را موظف به پرداخت تسهیلات موردنیاز به شهرداری بروجرد نمی‌دانند به همین علت سال گذشته پس از پنج ماه بانک ملی از پرداخت تسهیلات درخواستی شهرداری بروجرد امتناع و اعلام کرد این تسهیلات به شهرداری‌ها تعلق نمی‌گیرد درحالی‌که شهرداری‌ها بهترین مشتریان بانک‌ها محسوب می‌شوند و در حال حاضر مشغول رایزنی با دیگر بانک استان برای دریافت این تسهیلات هستیم.

وی با اشاره به توانمندی شهرداری بروجرد در پرداخت معوقات خود تصریح کرد: شهرداری این شهرستان دارای املاک بسیاری است اما در حال حاضر با مشکل نبود نقدینگی مواجه است.یوسفی با تصریح بر اخذ نمره منفی در دریافت حقوق کارکنان خود افزود: بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات به شهرداری توجیه شوند تا بتوان از این منبع بخشی از معوقات حقوقی کارکنان این نهاد را پرداخت کرد.وی از اجرای 83 پروژه در سال 95 توسط شهرداری بروجرد خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در حال حاضر در دست انجام است و هیچ‌گاه متوقف نشده است.

تاریخ خبر: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
 مدیر جهاد کشاورزی بروجرد در گفت‌وگو با تسنیم:
۱۵ هزار تن جو از سطح مزارع شهرستان بروجرد برداشت می شود
 
 

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۵ هزار تن محصول جو از کشاورزان شهرستان بروجرد خریداری شود.رضا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل برداشت جو از حدود پنج روز پیش در این شهرستان، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بروجردی آغاز شده است.وی افزود: خرید این محصول به‌صورت دو مرحله‌ای است که در مرحله نخست پس از تحویل جو به مراکز خرید مجاز توسط کشاورزان این محصول از طریق بازار بورس محصولات کشاورزی عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود و ما به تفاوت قیمت آن را دولت تا قیمت 1000 تومان و 28 ریال به کشاورزان پرداخت می‌کند.مدیر جهاد کشاورزی بروجرد بیان کرد: خرید جو با نرخ تضمینی در چهار نقطه از شهرستان بروجرد شامل مرکز جهاد کشاورزی اشترینان، انبارهای تعاون روستایی قلعه حاتم، مرکز خرید جاده اراک و مرکز خرید محور خرم‌آباد جنب سامان کاشی انجام صورت می‌گیرد.وی با اشاره به‌پیش بینی برداشت 15 هزار تن جو از سطح مزارع این شهرستان عنوان کرد: کشت‌های گندم و جو در سطح مزارع شهرستان بروجرد بیشترین میزان کشت محصولات زراعی را به خود اختصاص داده است.امینی همچنین از تأمین اقلام پرمصرف خوراکی ویژه ماه مبارک رمضان و عرضه آن به بازار فروش این شهرستان خبر داد و افزود: در این راستا قیمت عمده‌فروشی هر کیلو گوشت قرمز منجمد 18500 تومان، مرغ منجمد 4500 تومان، شکر 2300 تومان و برنج اروگوئه 2855 تومان تعین شده است.

تاریخ خبر: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
 
 معاون فرماندار بروجرد:
هر واحد مسکن مهر معلولان بروجرد به قیمت 420 میلیون ریال تحویل داده شد
بروجرد - ایرنا - معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد گفت: مددجویان معلول زیرپوشش بهزیستی بروجرد واحدهای مسکن مهر خود را با قیمت 420 میلیون ریال تحویل گرفته اند.

به گزارش ایرنا احمد گودرزیان روز سه شنبه در نشست رسیدگی به مشکلات مسکن مهر معلولان بروجرد در فرمانداری ویژه این شهرستان افزود: سهم آورده هر مددجوی معلول بهزیستی 170 میلیون ریال و تسهیلات بانکی ارائه شده 250 میلیون ریال بوده است.وی اظهار کرد: برخی شایعه کرده اند که قیمت تمام شده هر واحد مسکن مهر معلولان 700 میلیون ریال است که صحت ندارد.معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد افزود: اداره بهزیستی بروجرد مبلغ 30 میلیون ریال نیز وام بلاعوض به مددجویان متقاضی مسکن مهر پرداخت کرده است.وی اظهار کرد: 130 واحد مسکن مهر توسط تعاونی توانا ویژه معلولان بهزیستی بروجرد احداث و به متقاضیان واگذار شده است.گودرزیان از معلولان خواست برای تکمیل پرونده تسهیلات بانکی خود ظرف 10 روز آینده به بانک عامل مراجعه کنند و اقدامات لازم را برای اخذ تسهیلات انجام دهند.وی تاکید کرد: تعاونی مسکن مهر معلولان بروجرد سه ماه فرصت دارد تا نواقص و کمبودهای فیزیکی مجتمع های مسکونی معلولان از جمله برق، فضای سبز و دیگر کمبودها را برطرف و نسبت به واگذاری سند واحدها اقدام کند.معلولان حاضر در این نشست پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود ' مسکن 70 میلیون تومانی هدیه مسکن مهر بدون امکانات به معلولان'.گودرزیان با انتقاد از حمل این دست نوشته گفت: دولت، تسهیلات لازم را برای تامین مسکن مهر معلولان به آنها ارائه داده است.

تاریخ خبر: 1395/03/25
 با سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری؛
رئیس اتاق بازرگانی: ترک ها در ایران شهرک صنعتی اختصاصی می سازند
تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق صنایع استانبول یک شهرک صنعتی اختصاصی با 140 واحد در ایران می سازند.
 

محسن جلال پور امروز(سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، سرمایه گذاری اولیه این شهرک را 10 میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: بر اساس توافق حاصل شده، 85 درصد نیروی کار در این شهرک ایرانی خواهند بود و حداکثر 15 درصد نیروی انسانی می تواند از کشور ترکیه باشد.وی اضافه کرد: عملیات اجرایی ساخت واحدهای صنعتی در نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

«علی یزدانی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: در زمان حاضر در برخی شهرک های صنعتی کشور مجموعه های خارجی حضور دارند اما این نخستین بار است که یک کشور، در ایران شهرک صنعتی اختصاصی احداث می کند.وی اضافه کرد: علاوه بر ترکیه، مذاکراتی با کشور چین برای ساخت شهرک صنعتی اختصاصی در منطقه جاسک و بم انجام شده و با روسیه نیز برای این موضوع وارد گفت و گو شده ایم.یزدانی افزود: اکنون هفت شهرک و منطقه ویژه اقتصادی در چهار استان مرکزی، اردبیل و سمنان، همدان به اتاق صنایع استانبول پیشنهاد و مقرر شده است که در پایان سپتامبر (اواخر شهریور) هیاتی از واحدهای صنعتی منتخب ترکیه به ایران سفر و یکی از این شهرک ها را برای احداث شهرک اختصاصی انتخاب کنند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: این هفت شهرک و منطقه ویژه اقتصادی که توسط ایران به طرف ترک پیشنهاد شده، ویژگی هایی از جمله نزدیک بودن به خطوط انتقال انرژی و همچنین راه های ارتباطی مانند جاده، ‌راه آهن و فرودگاه را دارند.به گزارش ایرنا، شب گذشته تفاهم نامه ساخت شهرک صنعتی اختصاصی ترکیه در ایران، توسط «اردال باغچه وان» رئیس اتاق صنایع استانبول، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین علی یزدانی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به امضا رسید.در زمان حاضر 778 شهرک و ناحیه صنعتی فعال و 37 هزار و 148 واحد صنعتی در کشور وجود دارد که 34 هزار و 557 مورد صنایع کوچک، یک هزار و 723 واحد متوسط و 868 مورد جزو صنایع بزرگ هستند.

تاریخ خبر: 1395/03/25

سکه یک میلیون و ۳۲ هزار تومان شد/ دلار ۳۴۵۷ تومان+‌ جدول

خبرگزاری فارس: سکه یک میلیون و ۳۲ هزار تومان شد/ دلار ۳۴۵۷ تومان+‌ جدول

امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 3 هزار تومان افزایش یک میلیون و 32 هزار تومان و دلار با کاهش 8 تومانی 3457 تومان فروخته شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بازار تهران امروز سکه طرح جدید 3 هزار تومان افزایش یافت و به عدد یک میلیون و 32 هزار تومان رسید.

سکه طرح قدیم هم با 2 هزار تومان افزایش یک میلیون و 30 هزار تومان، نیم سکه با 2 هزار تومان رشد 516 هزار تومان، ربع سکه با همان میزان افزایش 273 هزار تومان، سکه گرمی بدون تغییر 180 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 461 تومان رشد قیمت 104 هزار و 569 تومان فروخته شد.

 

اونس در بازار جهانی طلا با 11 دلار و 50 سنت افزایش 1285 دلار و 80 سنت قیمت خورد.

 

در بازار ارز، دلار با 8 تومان کاهش 3457 تومان، یورو با 3 تومان کاهش 3915 تومان و درهم با افت یک تومانی 945 تومان به فروش رسید.

طلا و ارز قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید 1032000 تومان 3000+ تومان
سکه طرح قدیم 1030000 تومان 2000+ تومان
نیم سکه 516000 تومان 2000+ تومان
ربع سکه 273000 تومان 2000+ تومان
سکه گرمی 180000 تومان 0
هر گرم طلای 18 عیار 104569 تومان 461+ تومان
اونس 1285.80 دلار 11.50+ دلار
دلار 3457 تومان 8- تومان
یورو 3915 تومان 3- تومان
درهم 945 تومان 1- تومان


تاریخ : 1395/03/24

 
بخشدار اشترینان:
اعتبار لازم برای ساخت مقبره شهدای گمنام اشترینان هنوز تخصیص داده نشده است
بخشدار اشترینان گفت: در شورای برنامه ریزی استان در اشترینان قرار بود 130 میلیون تومان اعتبار برای ساخت مقبره شهدای گمنام اشترینان تخصیص داده شود اما هنوز اعتبار لازم برای اجرای این کار تخصیص داده نشده است.

"محسن یعقوبی فر" بخشدار اشترینان در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: شورای برنامه ریزی استان اواخر مرداد ماه سال 94 در اشترینان با حضور استاندارد و مسئولین برگزار شد که در این جلسه مصوباتی برای اشترینان در نظر گرفته شد.وی اضافه کرد: یکی از مصوبات، ساخت مقبره شهدای گمنام اشترینان بود که 130 میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شد اما با گذشت 10 ماه از این جلسه حتی یک ریال هم برای اجرای این کار تخصیص داده نشده است.به گفته وی این برنامه از اعتبارات سال 94 بود که تا کنون عملیاتی نشده گرچه تا کنون پیگیریهای لازم انجام شده و حتی از طریق فرمانداری هم مکاتباتی صورت گرفته است.یعقوبی فر اظهار داشت: پیکر دو شهید گمنام دو سال پیش در پارک مادر اشترینان به خاک سپرده شد که فاقد مقبره هستند و همچنین این پارک نیز دارای مشکلاتی است که باید اصلاح شود و قرار بود با مبلغ 130 میلیون تومان علاوه بر ساخت مقبره شهدا،اصلاح پارک نیز در دستور کار قرار بگیرد و باقیمانده کارهای مورد نیاز برای این پارک و ساخت مقبره شهدا از طریق اعتبارات شهرداری انجام شود.بخشدار اشترینان تصریح کرد: البته تا کنون بخشی از کارها با بودجه شهرداری انجام شده اما نیاز است تا این اعتبارات لازم تخصیص داده شود.وی بیان کرد: در جلسه برنامه ریزی شورای استان در اشترینان مصوباتی در نظر گرفته شد اما به دلیل عدم تخصیص اعتبارات استانی ، بخشی از آنها محقق نشده است.

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

 فرماندار ویژه بروجرد:
۸۰ کارخانه و کارگاه تولیدی بروجرد احیا می‌شود/ احداث ۲۵ واحد تولیدی جدید در منطقه ویژه اقتصادی

فرماندار ویژه بروجرد گفت: ۸۰ کارخانه و کارگاه تولیدی بروجرد با دریافت تسهیلات بانکی احیا و حدود ۲۵ واحد تولیدی جدید در منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی این شهرستان احداث می‌شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، مسلم پورقاسمیان ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: ضرورت دارد مدیران صنایع بروجرد به‌منظور رسیدگی به وضعیت 80 کارگاه و کارخانه تولیدی و صنعتی این شهرستان که نیمه تعطیل یا تعطیل‌شده‌اند، در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کنند.وی از امضای قراردادی با عنوان میثاق نام مسئولان این شهرستان تا چند روز آینده خبر داد و افزود: این میثاق نامه که به امضای تمام مسئولان این شهرستان می‌رسد قراردادی برای احیاء 80 کارخانه و کارگاه تولیدی در معرض نابودی بروجرد است.

فرماندار بروجرد با اشاره به اینکه از 30 واحد تولیدی بزرگ کشور شش واحد در شهرستان بروجرد مشغول به فعالیت است، عنوان کرد: این واحدها اعتباراتی بالای 10 میلیارد تومان برای رفع مشکلات خود نیاز دارند که اقدامات لازم به‌منظور ثبت‌نام این واحدها در سامانه یادشده و معرفی آن‌ها به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در دست اقدام است.وی به بهره‌برداری از بیمارستان آیت‌الله بروجردی در شهریورماه سال جاری اشاره و بیان کرد: به این منظور نخستین اعتبار جذب‌شده در شهرستان بروجرد به تکمیل این بیمارستان و افزوده شدن آن به چرخه درمانی اختصاص می‌یابد.پورقاسمیان از احداث حدود 25 واحد تولیدی جدید در منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی شماره یک، دو و سه این شهرستان خبر داد و گفت: به‌منظور احداث این تعداد واحد تولیدی در مناطق یادشده سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که طرح‌های پیشنهادی ارائه‌شده آن‌ها در دست بررسی و رفع نواقص موجود است.

وی با اشاره به تعهد 3700 نفری اشتغال سال جاری در شهرستان بروجرد خاطرنشان کرد: برای تحقق این میزان اشتغال 504 میلیارد تومان اعتبار از کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان درخواست شده که امید است بتوان با مساعدت استانداری لرستان اقدامات بزرگی در راستای ایجاد اشتغال و رسیدن به تعهدات اشتغال در این شهرستان انجام داد.فرماندار بروجرد با اشاره به افزایش درجه وقوع آتش‌سوزی در مراتع این شهرستان در سال گذشته تصریح کرد: به دلیل افزایش بارندگی‌های امسال مراتع این شهرستان وسعت بیشتری یافته و در معرض آسیب ناشی از وقوع آتش‌سوزی قرا گرفته است که ضرورت دارد تمامی مسئولان این شهرستان با به‌کارگیری امکانات خود نسبت به اطفاء حریق در مراتع اقدام جدی کنند.

تاریخ خبر:
۲۶ خرداد ۱۳۹۵

کارشناس اقتصاد مقاومتی در گفتگو با بازتاب بروجرد:
عزم جدی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی/نقش هر ارگان برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید مشخص شود

 
ایمان رضایی گفت: عزم جدی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است و نقش هر ارگان برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید مشخص شود چرا که بسیاری از مدیران نمی دانند نقش آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست.به گزارش بازتاب بروجرد چند سالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر روی اجرای اقتصاد مقاومتی تاکیدات فراوانی دارند به طوری که در عناوین شعارهای سال نیز اقتصاد مقاومتی قرار داده شده است و در همین راستا گفتگویی با کارشناس اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
 

 

عزم جدی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی


 از چه زمانی اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد؟
"ایمان رضایی" کارشناس اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: از شش سال پیش رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و یکی از سیاست های کلی ابلاغ شده، اقتصاد مقاومتی است. وقتی یک سیاست کلی ابلاغ می شود دو اتفاق می افتد، یکی این که دولت کاری نمی کند و می گوید که این سیاست ها به قانون تبدیل شود و اظهار دارد که حلقه واسطه میان سیاست های کلی و مقررات اجرایی قانون است و تحرک خاصی ندارد و در واقع اقدام خاصی صورت نمی گیرد. از طرفی در مجلس هم افرادی که دغدغه این موضوع را دارند ، شروع می کنند طرح نوشتن و این طرح قوت لایحه ارائه شده از طرف دولت را ندارد و مشکل اصلی این است که این قوانین نوشته شده اجرا نمی شود و نظارتی بر اجرای آنها صورت نمی گیرد. متاسفانه در تدوین قوانین بی هنری صورت می گیرد مثلا دستگاه ها را مکلف می کنند که کاری را باید انجام بدهید اما ساز و کاری برای آن طراحی نمی شود و در بین دستگاه ها تداخل رخ می دهد و مشخص نیست این کار وظیفه کدام دستگاه است و می توان گفت که متولی اجرا مشخص نمی شود.

 

 

عزم جدی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی


نقش مجلس و نمایندگان برای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
وقتی مجلس قانون تصویب می کنند ، بعد از آن انگار قضیه تمام شده است در حالی که هم اکنون  110 سال از قانون گذای در کشور می گذرد و 11هزار قانون تصویب شده و انبوهی قوانین وجود دارد که برخی غیر شفاف تدوین شده و نمایندگان باید همت کنند و در طول این چهار سال قوانین اجرای اقتصاد مقاومتی شفاف و اصلاح شود و هنر قانون نویسی در نظر گرفته شود. قانون نویسی یعنی ریل گذاری تا این که هدف مشخص شود و منافع ملی نباید در این راستا فدا شوند و این در حالیست که هم اکنون 27 فرودگاه متروکه و غیراقتصادی داریم که هیچ توجیه اقتصادی ندارند و تاثیری روی اقتصاد نخواهند داشت.یکی از مشکلات ما این است که گاهی یه تصمیمات در کلان کشور گرفته می شود و وقتی جنبه تحقق می یابد به وزارت خانه می رسد وبه  معاونت ها حتی به ادارت کل استان هم نمی آید چه رسد به شهرستانها.قانون نویسی به این نحو است که قانونی که تصویب شد به دنبال اجرا و نظارت بر اجرا و سپس این قانون نقاظ ضعف و قوت آن مشخص شود.

آیا ادارت و ارگانها برای تحقق اقتصاد مقاومتی نقش خود را ایفا کرده اند؟

یک وظیفه مهم این است که دقیقا سیاست های کلی به برنامه تبدیل شود و نقش هر ارگان مشخص شود و کم نیستند روسای اداراتی که نمی دانند نقش آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست.برای تحقق اقتصادی مقاومتی باید وظیفه هر ارگان مشخص شود و الزامات باید دنبال شوند و یکی از الزامات رهبری شاخص سنجش تعریف بشود.برخی از افراد در صحبت های خود از کارآمد یا ناکارآمدی سخن می گویند اما باید سوال کرد که  معیار و سنجش برخی از افراد برای کارآمد و یا ناکارآمد چیست و آیا برای همه ادارت نقش مشخص شده و شاخص سازی شده است یا نه.

 

عزم جدی مسئولان در تحقق این شعار چقدر مهم است؟
رهبری بارها فرموده اند که عزم جدی مسئولان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارد اما این عزم جدی حلقه مفقوده تحقق این شعار است و اگر مسئولان عزم جدی داشته باشند این شعار محقق می شود و با توجه به این که چند سال است که در عناوین شعارهای سال موضوع عزم قرار گرفته ، واقعا دستگاه به این موضوع توجه کنند که امسال با سال قبل چه تغییری داشتند و تا عزم محقق نشود هیچ کاری از پیش نمی رود .ادارات ما دچار یک روزمرگی شدند و مسئولان برای اجرای این کار توجیه نیستند و نقش افراد باید در کار خود مشخص شود و این کارها عزم و یک جدیت می خواهد و با بیحالی و  روزمرگی نمی توان کاری انجام داد.

 

 

عزم جدی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی


برای رونق دوباره واحدهای صنعتی و تولید داخلی باید از چه راهی وارد شد؟
در حال حاضر تعدادی از کارخانه های شهرستان که تعطیل و نیمه تعطیل هستند و به نظر می رسد فقط مشکل نقدینگی و سرمایه گذاری نیست و در سطح کشور رکودی حاکم شده است.به عنوان مثال در بخش مسکن هیچ سیاست روشنی وجود ندارد و ساخت و سازی که 130 صنعت را با خود می کشد و صنعت پیشرو است حالا با رکود مواجه شده و این در حالیست که وقتی ساخت و ساز تعطیل شده قطعا کارخانجات سنگبری و کاشی و سرامیک تعطیل خواهد شد.متاسفانه در برخی از واحد ها مدتی حقوق کارگر را پرداخت نمی کنند تا اعتراض هایی صورت گیرد و سپس بوسیله آن  تسهیلاتی دریافت می کنند  که در این راستا چون نظارت دقیقی صورت نمی گیرد ممکن است این تسهیلات در همان کارخانه هزینه نشود.در برخی از واحد ها هم گفته می شود که فناوری ما قدیمی است و باید بهسازی شود اما دیده شده که برخی از کارها به صورت صوری است و قصد ندارند که این وام ها در همان جا هزینه شود.در کلام آخر به نظر می رسد برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به صورت تفصیلی نقش هر فرد و ارگان کاملا مشخص شود و برای تحقق این امر همه تلاشها به کار گرفته شود چرا که تنها راه حل همه مشکلات همین اقتصاد مقاومتی است.
 

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

 


رئیس اداره کار بروجرد در گفت‌وگو با تسنیم:

کاشی جم بروجرد با دریافت تسهیلات بانکی مجدداً راه‌اندازی می‌شود


کارگر
 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت:کارخانه کاشی جم بروجرد در صورت دریافت تسهیلات بانکی مجدداً راه اندازی می‌شود.کامران فرشید در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای دریافت تسهیلات بانکی از سوی مدیرعامل کارخانه کاشی جم بروجرد اظهار داشت: پیگیری‌ها به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی به ارزش 80 میلیارد ریال توسط مدیریت این کارخانه و با همکاری استاندار لرستان در جریان است.وی با اشاره به اینکه بانک‌های عامل پرداخت‌کننده این تسهیلات تاکنون به تعهدات خود در این زمینه عمل‌ نکرده‌اند، افزود: در صورت دریافت این تسهیلات، 120 کارگر تعدیل‌شده که از ابتدای خردادماه امسال با آن‌ها قراردادی منعقد نشده به کار خود برمی‌گردند.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد از برگزاری نخستین انتخابات نماینده کارگران در شهرداری بروجرد خبر داد و بیان کرد: این انتخابات در شهرداری بروجرد با شرکت بیش از نیمی از کارگران این نهاد برای انتخاب یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برگزار شد که درنهایت این دو نماینده با اکثرت آراء کارگران برای پیگیری مطالبات آن‌ها انتخاب شدند که به‌زودی حکم این افراد از طریق مرکز استان صادر می‌شود.وی بابیان اینکه این انتخابات برای نخستین بار در این سطح وسیع در نهاد شهرداری بروجرد برگزارشده است، تصریح کرد: نماینده کارگر وظیفه پیگیری مطالبات کارگران در کمیته‌های انضباطی و دریافت حق‌وحقوق آن‌ها و نیز ایجاد تعادل در میان کارفرما و خواسته‌های کارگران بخش‌های مختلف شهرداری را بر عهده دارد.

تاریخ خبر: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
 رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد:
یک هزار تن جو از کشاورزان شهرستان بروجرد خریداری شد
بروجرد - ایرنا - رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد گفت: یک هزار تن جو از آغاز برداشت این محصول تاکنون با نرخ تضمینی از کشاورزان شهرستان بروجرد خریداری شده است.

محمد حسین نوابی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: محصول جو کشاورزان امسال با نرخ تضمینی به ازای هر کیلوگرم 10 هزار و 28 ریال توسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی بروجرد خریداری می شود.وی اظهار کرد: خرید جو با نرخ تضمینی در چهار نقطه از شهرستان بروجرد شامل مرکز جهاد کشاورزی اشترینان، مجتمع انبارهای تعاون روستایی قلعه حاتم، جاده اراک جنب معاینه فنی و محور خرم آباد جنب سامان کاشی انجام می شود.رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد پیش بینی کرد حدود 15 هزار تن محصول جو از کشاورزان این شهرستان خریداری شود.وی افزود: مسئولیت خرید تضمینی جو برعهده شرکت پشتیبانی امور دام استان لرستان است و اداره تعاون روستایی بروجرد مباشر خرید در این شهرستان می باشد.نوابی با اشاره به پرداخت پول جو خریداری شده به کشاورزان بروجرد گفت: پول کشاورزان در دو مرحله بعد از عرضه محصول در بورس پرداخت می شود.وی در خصوص خرید گندم اظهار کرد: خرید گندم کشاورزان از اوایل تیرماه با قیمت میانگین 12هزارو 705 ریال آغاز می شود.60 هزار هکتار اراضی قابل کشت در شهرستان بروجرد وجود دارد که کشت های گندم و جو بیشترین اراضی را به خود اختصاص می دهند.سالانه بیش از 60 هزار تن محصول در این اراضی تولید می شود.

تاریخ خبر: 1395/03/24
 مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بروجرد:
70 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سه طرح آبرسانی ملی در بروجرد نیاز است
بروجرد - ایرنا - مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بروجرد با بیان اینکه امسال سه طرح آبرسانی ملی در این شهرستان اجرا می شود، گفت: 70 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح ها نیاز است.

عبدالرضا عبدی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اعتبار اولیه برای اجرای این طرح ها را 35 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی این طرح ها با تامین اعتبار اولیه در آینده نزدیک آغاز می شود.وی اظهار کرد: اجرای مرحله دوم طرح آبرسانی به روستاهای شمال بروجرد، رفع مشکل کم آبی پنج روستا و آبرسانی به 11 روستا از طرح های ملی آبرسانی شهرستان بروجرد می باشند.مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بروجرد مجموع اعتبار پیش بینی شده برای اجرای طرح های عمرانی این مدیریت را 90 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبار برای اجرای 14 طرح آبرسانی پیش بینی شده است.وی در خصوص تجهیز و راه اندازی چاه های آب روستاهای بروجرد گفت: تجهیز و راه اندازی چاه های حفر شده در چهار روستای بروجرد نیازمند 12 میلیارد ریال اعتبار است.عبدی با بیان اینکه بسیاری از خطوط آبرسانی بروجرد بیش از 25 سال قدمت دارند، اظهار کرد: بسیاری از این خطوط نیاز به تعمیر و تعویض دارند و در برخی از روستاها به دلیل بزرگ شدن روستا نیازبه ایجاد خطوط جدید است.وی اظهار کرد: از مجموع 184 روستای دارای سکنه شهرستان بروجرد 127 روستا با 22 هزار مشترک تحت پوشش این شرکت می باشند.

تاریخ : 1395/03/18
 رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد:
920 میلیارد ریال اعتبار برای شهرداری بروجرد تعیین شد
بروجرد - ایرنا - رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد گفت: شورای اسلامی شهر بروجرد 920 میلیارد ریال برای اعتبار امسال شهرداری تعیین و تصویب کرد.

عباس شمس الدینی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 60 درصد این اعتبار مربوط به طرح های عمران شهری و 40 درصد مابقی مربوط به حساب های جاری است. وی گفت: بیشتر اعتبار عمرانی سال 1395 شهرداری بروجرد برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی، روشنایی معابر، زیباسازی شهری، آسفالت، سطل مکانیزه، کف پوش خیابان ها و آسفالت کوچه ها هزینه می شود.رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد نامگذاری امسال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را یادآور شد و افزود: ایجاد درآمد پایدار با توجه به مشکلات مالی شهرداری بروجرد در دستور کار است.وی اظهار کرد: اجرای بازار بزرگ نواب و احداث مجتمع های هشت بهشت و شهدا می توانند نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری بروجرد و توسعه این شهرستان داشته باشند.شمس الدینی خرید معدن شن و ماسه را از دیگر اقدامات شهرداری و شورای شهر در راستای ایجاد درآمد پایدار دانست و افزود: شهرداری قبل از خرید این معدن هر سال نزدیک به 15 میلیارد ریال ماسه خریداری می‎ کرد ولی اکنون به خودکفایی رسیده است. وی گفت: این معدن علاوه بر تامین نیاز شهرداری بروجرد باعث ایجاد درآمد پایدار برای این نهاد می شود.رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری بروجرد اظهار کرد: رایزنی ‏‎با بیمه پاسارگاد به منظور تهیه ماهانه 500 تن قیر مورد نیاز این کارخانه درحال انجام است.

تاریخ خبر: 1395/03/18
بیش از یک میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی به مددجوان بروجردی پرداخت شد
 مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد گفت: در دو ماهه اول سالجاری بیش از یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال تسهیلات کارگشایی به مددجویان بروجردی پرداخت شده است.

به گزارش بازتاب بروجرد و به نقل از کمیته امداد علی معظمی گودرزی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات کارگشایی یکی از ده ها خدمت کمیته امداد در جهت رفع مشکلات ضروری مددجویان است افزود: این مبلغ در ۲ماهه سال جاری در اختیار مددجویان قرار گرفت و تسهیلات کارگشایی در جهت رفع مشکلات تحصیلی،درمانی، ازدواج، خرید لوازم ضروری منزل و... به مددجویان پرداخت می گردد.وی با بیان اینکه این مبلغ به صورت وام کارگشایی قرض الحسنه به مددجویان پرداخت شده است، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات کارگشایی با هدف کاهش وابستگی مددجویان به امداد و همچنین توانمندسازی خانواده‌ها انجام می گیرد. مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد تاکید کرد: تعداد ۱۵۲ خانوار این شهرستان از این تسهیلات بهره مند شده اند.معظمی با بیان اینکه یکی دیگر از خدمات امداد برگزاری دوره های آموزشی پیش از ازدواج برای نوعروسان با هدف آموزش و ارتقا سطح آگاهی آنان است، اضافه کرد : کمیته امداد این شهرستان اقدام به آموزش گروهی تعداد ۶۴نفر از نوعروسان تحت حمایت این شهرستان نمود.

تاریخ انتشار: شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
مدیر کمیته امداد بروجرد خبر داد:
پرداخت ۱.۸ میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی به مددجویان بروجردی