نبود اعتبار سد راه 2 پروژه کتابخانه ای بروجرد شد

استفاده از منابع غنی کتب موجود در کتابخانه‌های عمومی یکی از ظرفیت‌های هر شهرستان در ارتقای فرهنگ کتابخوانی است.این در حالی است که شهروندان بروجردی چند سال است همچنان چشم به راه افتتاح 2 کتابخانه «شهید باهنر» و «دکتر آیتی» نشسته اند.نیمه کاره ماندن پروژه ساخت کتابخانه‌های باهنر و آیتی با سهم پیشرفت 75 و 80 درصدی مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.نبود اعتبار این بار هم مانعی برای بهره برداری زودهنگام از این پروژه‌های فرهنگی شده است. برای تکمیل این 2پروژه کمتر از 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. تخصیص ندادن یا اختصاص نیم بند سالانه اعتبار هم اغلب با تخصیص صد درصدی همراه نیست و این خوش بینی را برای افتتاح این دو کتابخانه در سال جاری از بین می‌برد.به نظر می‌رسد با وجود نیاز شهروندان بروجردی به تکمیل و افتتاح زودهنگام این کتابخانه‌ها از یک سو و نبود اعتبارات از سوی دیگر باز هم باید دست به دامان خیران شد.استقبال نکردن خیران لرستانی از فراخوان اعلام شده در این باره هم تاکنون نتوانسته است برق امید را در دل شهروندان بروجردی روشن کند. به این ترتیب دوستداران فرهنگ باید همچنان منتظر و چشم به راه بمانند.

پیشرفت 75 درصدی
مسئول اجرای طرح‌های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد لرستان به همشهری می‌گوید: روند ساخت کتابخانه شهید باهنر بروجرد با پیشرفت 75 درصدی همراه بوده كه از فروردین سال 93 تاکنون متوقف شده است.«محمدرضا مقدم» می‌افزاید: تکمیل پروژه ساخت کتابخانه شهید باهنر نیازمند تزریق اعتبار6 میلیارد و 500 میلیون ریالی است.

توقف اجرا از اواسط 92
این مسئول اظهار می‌کند: کتابخانه دکتر آیتی بروجرد نیز پروژه دیگری است که با پیشرفت 80 درصدی همراه بوده و از اواسط سال 92 تاکنون متوقف مانده است.مقدم ادامه می‌دهد: کتابخانه دکتر آیتی هم برای تکمیل و بهره برداری به 11 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

کمبود اعتبار عامل اصلی
مسئول اجرای طرح‌های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد لرستان تأکید می‌کند: تاکنون برای ساخت کتابخانه‌های دکتر آیتی و شهید باهنر حدود 17 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
مقدم می‌گوید: کمبود اعتبار دلیل كندی در ساخت 2 کتابخانه شهید باهنر و دکتر آیتی است و به  همین دلیل ساخت آنها متوقف شده است.

اختصاص نیمی از اعتبار
این مسئول می‌افزاید: در سال 94 از مجموع اعتبار 150 میلیون تومانی تخصیص یافته به کتابخانه شهید باهنر بروجرد تاکنون70 میلیون تومان تخصیص یافته است. مقدم عنوان می‌کند: البته اختصاص صد درصدی همه این اعتبارها برای ساخت و تكمیل کتابخانه شهید باهنر دور از ذهن است.

سهم خالی کتابخانه آیتی
مسئول اجرای طرح‌های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید می‌کند: پروژه ساخت کتابخانه دکتر آیتی نیز در سال گذشته هیچ عدد اعتباری به خود ندیده است.مقدم بیان می‌کند: این در حالی است که تخصیص اعتبار 3 میلیارد ریالی می‌توانست پروژه کتابخانه دکتر آیتی را به اتمام برساند.

عمومیت دار بودن پروژه‌های نیمه کاره
این مسئول وجود پروژه‌های نیمه کاره و در انتظار دریافت اعتبار را در شهرستان‌های لرستان موضوعی عمومیت دار می‌خواند.مقدم تأکید می‌کند: محاسبه درآمدهای دولت بر مبنای قیمت نفت و کاهش محسوس این کالا محقق نشده است و تبعات آن در سهم اعتباری پروژه‌های مختلف نمود یافته است.

کاهش 30 درصدی اعتبارات
این مسئول می‌گوید: احتمال می‌رود که بودجه سال 95 در این حوزه هم در مقایسه با سال 94 روند کاهشی داشته باشد.مقدم ادامه می‌دهد: علاوه بر احتمال کاهش سهم اعتبارات، همواره این امکان وجود دارد که تخصیص اعتبارات به صورت صد درصدی محقق نشود.

اختصاص نیافتن صد درصدی
این مسئول می‌گوید: بنابراین در چشم انداز سال 95 نسبت به تکمیل و بهره برداری کتابخانه‌های آیتی و باهنر بروجرد خوش بین نیستیم.مقدم با اشاره به این‌که تخصیص اعتبار الزامأ به معنای تحقق کامل آن نیست، اضافه می‌کند: در سال‌های اخیر اعتبار صد درصدی اختصاص نیافته است.

وجود 9 پروژه نیمه کاره
مسئول اجرای طرح‌های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به 9 پروژه نیمه کاره در شهرهای مختلف استان، می‌افزاید: این پروژه‌ها میانگین پیشرفت 70 درصدی دارند.مقدم اظهار می‌کند: تکمیل و افتتاح 9 پروژه نیمه کاره استان نیازمند تأمین اعتبار 60 میلیارد ریالی است.

خیران پیشقدم شوند
این مسئول عنوان می‌کند: درصورتی که قرار باشد به اعتبارات دولتی نگاه نکنیم، تنها راه حل تکمیل و اجرای پروژه‌ها استفاده از کمک خیران است.مقدم تأکید می‌کند: اکنون سیاست دولت هم حول محور بهره گیری از کمک‌های خیران در اجرای پروژه‌های خدماتی و عمرانی متمرکز است.

فراخوان برای خیران
این مقام فرهنگی می‌گوید: فراخوان این اداره برای شناسایی خیران و استفاده از کمک‌های آنها تاکنون نتیجه ای به همراه نداشته است.مقدم اظهار می‌کند: تاکنون هیچ یک از خیران برای کمک به تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های نیمه کاره کتابخانه‌های لرستان اعلام آمادگی نکرده اند.

آسیب‌شناسی
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی بروجرد می‌گوید: به بهره برداری نرسیدن از 2 پروژه کتابخانه‌های عمومی شهید باهنر و دکتر آیتی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته است.«داوود پهلوان»در گفت و گو با همشهری اظهار می‌کند: کتابخانه باهنر به عنوان قدیمی‌ترین و غنی‌ترین کتابخانه لرستان برای پیشگیری از تعطیلی در یک واحد آموزشی تخریبی استقرار یافته است.

کاهش اعضا
این مسئول عنوان می‌کند: به بهره برداری نرسیدن از ساختمان اصلی کتابخانه باهنر و استقرار آن در محیطی نامناسب، آمار عضویت اعضای آن را كاهش داده است.پهلوان ادامه می‌دهد: در تناقض بودن فضای کنونی این کتابخانه با ماهیت آن و سیر نزولی آمار مراجعه هم در کاهش آمار عضویت آن دخیل بوده است.

مشکلات شهرک نشینان
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی بروجرد تأکید می‌کند: نیمه کاره ماندن کتابخانه دکتر آیتی هم به نوبه خود مشکلاتی را برای شهرک نشینان این شهرستان ایجاد کرده است.پهلوان اظهار می‌کند: افتتاح نشدن کتابخانه آیتی و نبود کتابخانه عمومی در محدوده شهرک‌های بروجرد ساکنان این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.

مجتمع فرهنگی قابل استفاده نیست
این مسئول می‌گوید: این نقیصه بسیاری از ساکنان شهرک‌ها را برای استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها راهی دیگر مناطق شهر کرده و هزینه‌هایی را به آنها تحمیل کرده است.پهلوان می‌افزاید: در حالی کتابخانه آیتی ماهیت یک مجتمع فرهنگی کوچک را دارد که به بهره برداری نرسیدن آن استفاده از برنامه‌های فرهنگی را از شهرک نشینان سلب می‌کند.

نیاز شهرستان به مراكز فرهنگی
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی بروجرد عنوان می‌کند: تماس‌های مکرر شهروندان و پیگیری آنها برای بهره برداری زودهنگام از کتابخانه‌های باهنر و آیتی گواه نیاز شهرستان به این مراکز فرهنگی است.پهلوان در ادامه توضیح می‌دهد: تنها بهره‌بردار پروژه‌های کتابخانه ای باهنر و آیتی اداره امور کتابخانه‌های عمومی بروجرد است.این مسئول با اشاره به متولی اداره کل ارشاد لرستان در ساخت این 2 کتابخانه تأکید می‌کند: کاستی‌های موجود و به بهره برداری نرسیدن این مراکز در حوزه کاری، وظیفه اداره کتابخانه‌ها نیست.

مكث
«محمدرضا مقدم»، مسئول اجرای طرح‌های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد لرستان: روند ساخت کتابخانه شهید باهنر بروجرد با پیشرفت 75 درصدی همراه بوده كه از فروردین سال 93 تاکنون متوقف شده است.تکمیل پروژه ساخت کتابخانه شهید باهنر نیازمند تزریق اعتبار6 میلیارد و 500 میلیون ریالی است.کتابخانه دکتر آیتی بروجرد نیز پروژه دیگری است که با پیشرفت 80 درصدی همراه بوده و از اواسط سال 92 تاکنون متوقف مانده است.کتابخانه دکتر آیتی هم برای تکمیل و بهره برداری به 11 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

 

 
نویسنده: مژگان شمس/ بروجرد ـ خبرنگار همشهری
1395/01/18جستجو
  تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به hana-news.ir می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع اصلی بلامانع است         Design by: Meysam Ghiasvand